Ledig stilling

Politibetjent 1 - Oslo politidistrikt

Søknadsfrist: 2. august

Er du motivert for å jobbe i Norges mest hektiske og varierte politihverdag?

Ved Oslo politidistrikt er det ledig 100 faste stillinger som politibetjent 1 ved patruljeseksjonene i Enhet sentrum, Enhet øst og Enhet vest, og ved politivakta og tinghuset ved Felles kriminalenhet.

Enhet sentrum har ansvar for bydelene i Oslo sentrum, Enhet øst for bydelene i Oslo nord-øst og sør-øst , Enhet vest for bydelene i Oslo vest, samt Bærum og Asker (inkludert Røyken og Hurum) kommuner. Politidistriktet har samlet fellesfunksjoner i straffesaksporet i Felles kriminalenhet. Felles kriminalenhet yter bistand til øvrige driftsenheter i politidistriktet, og transport og fremstilling og politivakta er organisert her. Du kan lese mer om enhetene i politidistriktet på www.politiet.no.

Hovedoppgaven for disse stillingene vil være patruljetjeneste, men ved omdisponeringer vil man også kunne få tjeneste ved politivakta og tinghuset.

Vi søker deg som er motivert og har interesse for å jobbe operativt med hovedstadsområdets utfordringer innen kriminalitet. Vi ser etter deg som stiller høye krav til faglig kvalitet, profesjonalitet og har gode holdninger. Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidater vil vi også vektlegge disse verdiene.

Jf. offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om skjerming.

Arbeidsoppgaver

 • utføre målrettet kunnskaps- og hendelsesstyrt patrulje- trafikk- og forebyggende tjeneste i døgnkontinuerlig turnus
 • straksetterforskning i henhold til prinsippene til politiarbeid på stedet (PPS)
 • vakthold, sikring og beredskap
 • bemanne politivakt og utføre fremstillingstjeneste

Kvalifikasjoner

Må ha:

 • bestått grunnutdanning ved politihøgskole
 • inneha IP4-godkjenninger, ev. regodkjenne disse
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne

Ønskelig:

 • erfaring fra politietaten
 • relevant tilleggsutdannelse
 • relevant arbeidserfaring
 • beherske flere språk

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • kan jobbe selvstendig i en hektisk hverdag og kunne stå i krevende situasjoner
 • har gode holdninger, trives med å jobbe i team og i møte med publikum
 • engasjerer deg i samfunnsoppdraget og er motivert for oppgaven du blir satt til å løse
 • personlige egenskaper og motivasjon vektlegges

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Vi tilbyr

 • en utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • stillingen lønnes som politibetjent 1 SKO 1457, LR 41 alt. 4
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninget

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Gå til stillingen