Ledig stilling

Politioverbetjent og politibetjent 1/2/3 til Bedragerienheten

Søknadsfrist: 13. mai 2024

Økokrim

Økokrim er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi etterretter, forebygger, etterforsker og irettefører saker. Vi skal også gi bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning. Vi er avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.

Bedragerienheten skal lokaliseres på Gjøvik. Midlertidig arbeidssted vil være Oslo frem til lokaler på Gjøvik er ferdigstilt. Fordi Økokrim er et landsdekkende politi- og påtaleorgan, må noe reisevirksomhet påregnes.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i rekrutteringsportalen dersom de har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Hvis du oppfyller kravene, skal vi innkalle minst én søker til intervju. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Du gjøres oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort i offentlig søkerliste, selv om du ikke ønsker det.

For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og du må derfor innhente uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Bli en del av politiet og Økokrims kamp mot digitale bedragerier!I vår tid er digitale bedragerier en stadig økende trussel mot borgere og selskaper i Norge. Økokrim styrker arbeidet med bekjempelse av bedragerier og etablerer en bedragerienhet på Gjøvik. Enheten er plassert i avdeling for digital etterforsking og innovasjon. Midlertidig arbeidssted vil være Oslo frem til lokaler på Gjøvik er ferdigstilt. Vi søker derfor etter dyktige medarbeidere som kan hjelpe oss i denne viktige kampen.

I bedragerienheten vil du få muligheten til å gjøre en forskjell. Er du teknologisk nysgjerrig, har en skarp analytisk sans og ønsker å tjene fellesskapet ved å avdekke, bekjempe og forebygge digitale bedragerier, da kan du være den vi leter etter!I bedragerienheten vil du:

 • drive med spesialisert etterforsking og etterretning
 • bruke nye verktøy og teknikker for å etterforske og forebygge komplekse bedragerier
 • arbeide side om side med tekniske og juridiske spesialister for å sikre at Norge er rustet til å møte utfordringene fra moderne og digitale kriminelle
 • være i kontinuerlig utvikling gjennom å dra nytte av våre interne opplæringsprogrammer og ved å lære av noen av de beste innen feltet
 • få jobbe i et dedikert og tverrfaglig team som deler ditt mål om å skape et tryggere digitalt miljø

Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.

Arbeidsoppgaver

Som politibetjent / politioverbetjent i Bedragerienheten skal du:

 • samle, analysere og sikre digitale bevis og spor
 • gjennomgå dokument- og databeslag
 • innhente og analysere annen nødvendig informasjon til bruk i etterforskingen
 • arbeide med teknisk forebyggende tiltak som skal bidra til å redusere trusler

Som politibetjent / politioverbetjent i Økokrim skal du i tillegg:

 • bistå i Økokrims aksjoner
 • forberede og gjennomføre avhør
 • sikre dokumentasjon og forberede saker for påtalemyndigheten

Kvalifikasjoner

Politibetjent 1/2/3:

 • politiutdanning
 • erfaring fra etterforsking og gjerne med digitale elementer
 • forståelse for digitale systemer, enheter og internett er en fordel 
 • meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • evne til å forklare komplekse saker på en forståelig måte
 • evne til å jobbe i tverrfaglige team
 • bestått en eller flere NCFI-moduler er en fordel

Politioverbetjent:

 • samme krav som for politibetjent 1/2/3
 • bred etterforskingserfaring
 • evne til å kunne ta en koordinerende rolle når kriminalitet går på tvers av politidistrikter 
 • evne til å tilpasse etterforskingsskritt til nye former for digitale bedragerier

Personlige egenskaper

 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • muligheten til å være med på å bygge opp en ny enhet i politiet
 • et spennende fagmiljø i utvikling
 • gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • mulighet for hjemmekontor etter avtale med nærmeste leder 
 • avlønning som politibetjent 1/2/3 (SKO1457, 1459 og 1461), kr 470 000–600 000
 • avlønning som politioverbetjent (SKO 0287), kr 600 000–850 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • i tillegg kompenseres politioverbetjenter/politibetjenter midlertidig med et tillegg for unntak fra arbeidsmiljøloven (for tiden kr 40.707 pr. år)

Arbeidsgiver: Økokrim 
Stillingstittel: Politioverbetjent / politibetjent 1/2/3 
Stillinger: 2 
Ansettelsesform: Fast 
Heltid / Deltid: Heltid 
Stillingsprosent: 100

Søk på stillingen her!

Powered by Labrador CMS