Ledig stilling

Leder av Felles enhet for etterretning og etterforskning

Søknadsfrist: 12. mai 2024

Sør-Øst politidistrikt

Sør-Øst politidistrikt er et Norge i miniatyr med mange små og store byer, betydelige fjellområder, langstrakt kyst og turisme både vinter og sommer. Politidistriktet dekker fylkene Vestfold, Telemark og Buskerud, i tillegg til Jevnaker kommune i Akershus – til sammen 42 kommuner - som strekker seg fra Kragerø i sør til Hemsedal i nord. Det bor noe over 700.000 innbyggere i distriktet.

Politiets oppgaver er sammensatte og mangfoldig. Den sentrale beliggenheten, med mange knutepunkter for både nasjonal og internasjonal transport, gjør distriktet til et pulserende og attraktivt område.

Administrasjonsstedet for Sør-Øst politidistrikt ligger i Tønsberg. Våre medarbeidere jobber etter prinsippene i medarbeiderplattformen for politiet som innebærer å være modig, helhetsorientert, vise respekt og være tett på.

Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE), Sør-Øst politidistrikt

Om stillingen

Vi har ledig en fast stilling i politimesterens ledergruppe i Sør-Øst, med funksjon som leder av Felles enhet for etterretning og etterforskning.

Som leder av driftsenheten har du overordnet fag- og koordineringsansvar for etterretning og etterforskning i politidistriktet. Vi søker deg som motivers av muligheten til å videreutvikle norsk politi til et kompetent, effektivt og kunnskapsstyrt politi. Arbeidet skal utføres i tråd med samfunnsutviklingen, ved bruk av moderne verktøy og arbeidsmetoder. Som leder i politiet skal du oppnå resultater på alle områder, i daglig drift og ved kriser. Vi ser etter deg som setter retning, skaper oppslutning om mål og gjennomfører nødvendige endringer.

Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) er en funksjonell enhet, inndelt i åtte seksjoner. Enheten har ansvar for felles straffesaksinntak, etterretning og en rekke spesialiserte fagområder innen etterforskning. Det pågår en omorganisering av enheten, og etter gjennomført endring (tentativt september 2024), vil enheten bestå av følgende enheter: Fagseksjon etterforskning, Seksjon for etterretning, Seksjon for felles straffesaksinntak, Seksjon for spesiell etterforskning, Seksjon for økonomi- og miljøkriminalitet, Seksjon for etterforskningsstøtte alvorlig kriminalitet, Seksjon for kriminalteknikk og Seksjon for cyberkriminalitet og digitale spor.

Arbeidsoppgaver

 • Være en aktiv bidragsyter i politimesterens ledergruppe og bidra til utviklingen av ett Sør-Øst
 • Personal-, resultat- og budsjettansvar for enheten
 • Overordnet fag- og koordineringsansvar for politidistriktets etterretnings- og etterforskningsoppgaver
 • Sikre høy kvalitet og faglig utvikling innen etterretning og etterforskning
 • Bidra til effektiv drift gjennom god styring og bruk av digitale verktøy
 • Identifisere forbedringer og gjennomføre endringer
 • Bidra til å videreutvikle godt medarbeiderskap og styrket samhandling internt og eksternt
 • Utvikle ledergruppen i egen enhet og bidra til godt lederskap
 • Ha en kunnskapsbasert tilnærming i styring og prioritering
 • Bidra til organisatorisk læring og etisk bevissthet
 • Sikre god kommunikasjon og forståelse for strategiske prioriteringer
 • Sørge for godt partssamarbeid og medbestemmelse

Kvalifikasjoner

Nødvendig kompetanse:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå (Politihøgskole eller master i rettsvitenskap)
 • Relevant lederutdanning - minst 30 studiepoeng
 • God resultatoppnåelse i tidligere stillinger
 • Bred ledererfaring fra politi og/eller påtalemyndighet
 • Minimum 3 års ledererfaring med personalledelse
 • Erfaring fra å lede og implementere utviklings- og endringsprosesser
 • God forståelse for styringsprosesser i justis-sektoren
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Må kunne klareres for Hemmelig

Ønsket kompetanse:

 • Relevant lederutdanning på masternivå
 • Erfaring fra strategisk ledelse og implementering av overordnede beslutninger
 • Erfaring med media
 • Utdanning og/eller erfaring med etterforskning og/eller etterretning

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

 Personlige egenskaper

 • God helhetsforståelse og evne til strategisk arbeid
 • Resultatorientert og god gjennomføringskraft
 • God evne til kommunikasjon, samarbeid og relasjonsbygging
 • Samfunnsengasjert og høy etisk bevissthet
 • Evne til å motivere, støtte og utvikle ledere og medarbeidere

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her: https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politiinspektør (stillingskode 0290), fra kr 996 000,00 brutto per år (fra ltr 85)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser

 

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Bernt Kåre Plassen
Leder stab for HMS/HR 
Telefon: 99212082

Ole Bredrup Sæverud
Politimester 
Telefon:33344400

Søk på stillingen her!

Powered by Labrador CMS