Ledig stilling

ETTERFORSKER Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Søknadsfrist: 05.11.21

ETTERFORSKER

Gjenopptakelses-kommisjonen

behandler begjæringer om gjenåpning av rettskraftige dommer i straffesaker. Kommisjonen har et sekretariat som utreder de faktiske og rettslige sidene i sakene før kommisjonen avgjør om det er grunnlag for gjenåpning. Sekretariatet er administrert av kommisjonslederen og har for tiden tolv utredere – ti jurister og to med politifaglig bakgrunn. I tillegg har sekretariatet en kontorsjef og en seniorsekretær.

Vi har ledig en fast stilling som politifaglig utreder og søker etter dyktig etterforsker som skal arbeide med enkeltsaker for kommisjonen i tett samarbeid med de juridiske utrederne.

Vi ber søkere om å sende søknad, CV og attester via "Søk på stillingen" og at det lastes opp vitnemål fra Politi(høg)skolen. Vedlegg skal lastes opp enkeltvis i pdf forma

Arbeidsoppgaver

 • Utrede rettskraftige straffedommer i henhold til lover og instrukser
 • Analysere og vurdere begjæringer, foreta avhør og undersøkelser
 • Bidra aktivt til kunnskapsdeling på fagområdet og et godt arbeidsmiljø
 • Kontakt med domfelte, vitner, sakkyndige og eksterne samarbeidspartnere
 • Legge frem saker for kommisjonen eller kommisjonslederen i nært samarbeid med de juridiske utrederne
 • Utføre andre arbeidsoppgaver etter nærmere avtale

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Bestått politiskole / politihøgskole
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk
 • Relevant jobberfaring og utdanning innen etterforskning vektlegges
 • God digital kompetanse
 • Det vil bli krevd uttømmende og utvidet politiattest ved ansettelse, jf. Straffeprosessloven § 395 og politiregisterloven § 41

Ønskelig:

 • Erfaring med etterforskning av komplekse straffesaker
 • Evne til å jobbe effektivt og med flere oppgaver samtidig
 • Erfaring med j jobbe i team

Personlige egenskaper

 • Analytisk, selvstendig og uavhengig
 • Effektiv og initiativrik
 • Gode samarbeidsevner
 • Faglig nysgjerrig og grundig
 • Ha et kritisk blikk

Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt, og vi vil i vurderingen legge vekt på kandidatens refleksjoner om Gjenopptakelseskommisjonens samfunnsoppdrag.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og interessant arbeidsplass
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364), fra ltr. 60 – 80 per år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke jobb hos oss. Vi oppfordrer kandidater med nedsatt funksjonsevne, som har innvandrerbakgrunn eller de som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode, om å krysse av for dette i jobbportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst en i hver gruppe til intervju. Avkryssingene i jobbportalen danner òg grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter oppgir i årsrapportene sine. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål.Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.Nærmere opplysninger får du ved å kontakte kommisjonsleder Siv Hallgren, tlf. 22 40 44 00 eller [email protected]

www.gjenopptakelse.no

Kontaktinformasjon: Siv Hallgrenkommisjonsleder 22 40 44 00 [email protected]