Ledig stilling

Opptak Beredskapstroppen 2021

Søknadsfrist 1. februar 2021

Beredskapstroppen

Beredskapstroppen er en del av Nasjonale beredskapsressurser ved Oslo politidistrikt, sammen med Bombetjenesten, Krise- og gisselforhandlertjenesten og Helikoptertjenesten. Disse enhetene samlokaliseres ved Politiets nasjonale beredskapssenter.

eredskapstroppen er politiets spesielle innsatsenhet mot terror, organisert og annen alvorlig kriminalitet. Beredskapstroppen skal besitte den høyeste operative spisskompetanse i norsk politi. Beredskapstroppen skal bistå med polititaktiske råd og yte bistand på taktisk, operasjonelt og strategisk nivå til alle landets politidistrikter inkludert Sysselmannen på Svalbard.

Politihøgskolen tilbyr i nært samarbeid med Beredskapstroppen en utdanning for innsatspersonell til politiets Beredskapstropp. Det vil bli avholdt opptak våren 2021. Seleksjon og fagsamlinger høsten 2021 og våren 2022. Utdanningen er svært krevende fysisk og psykisk og setter store krav til søkernes personlige egnethet, ferdigheter og motivasjon. NB! Politihøgskolestudenter som får bachelorgrad sommeren 2021, har mulighet til å søke utdanningen. Ytterligere informasjon om krav til søkerne, fysiske minstekrav for opptak og andre opplysninger finnes på www.phs.no https://www.politihogskolen.no/etter-videreutdanning/operativt-politiarbeid/

Kontaktinformasjon:

Pob. Pål Erling Lundbekk (PHS), Mail: [email protected] Tlf:992 86 685

Pob. Arne Jon Overland (PHS), Mail: [email protected] Tlf:986 92 457

Pob. Espen Halvorsen (BT) Mail: [email protected] Tlf: 992 87 632