Ledig stilling

Vil du være med å skape et tryggere Norge - ved hjelp av tekniske verktøy? PST søker teknologer og analytikere!

Søknadsfrist: 23. april 2023

PST

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Er du en dataentusiast med god teknisk forståelse og utpreget interesse for analyse og teknologi? Ønsker du en annerledes, unik og utfordrende arbeidshverdag hvor din fagkunnskap vil utgjøre en viktig forskjell?

Vi bygger opp vår kapasitet til å drive innhenting og utvikling i det digitale rom. Utvikling av fremtidsrettet teknologi, og innhenting og bearbeiding av informasjon er helt avgjørende for at PST skal være i stand til å løse samfunnsoppdraget. For å få til dette trenger vi flere dyktige kollegaer som har potensialet for å bli den aller beste innenfor fagfeltet.

Praktisk erfaring og ferdigheter er like viktig for oss som formalkompetanse, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke hos oss.

Arbeidsoppgaver

Vi søker nysgjerrige teknologer og analytikere innen følgende områder:

DATA ENGINEER / DATA SCIENTIST:

PST bygger en moderne dataplattform, og trenger flere dyktige, innovative og løsningsorienterte kollegaer til å være med å realisere denne. Vi søker deg som liker å jobbe med større og/eller kompliserte datasett. Du må evne å jobbe systematisk og målrettet med å tilrettelegge og sammenstille data slik at analytikerne våre får gode data å jobbe med. For å få til dette må du beherske spesialiserte verktøy og programmering, men like viktig er det at du brenner for automasjon, tverrfaglig samarbeid og god datakvalitet. Du vil bli en del av et faglig sterkt team som jobber sammen for å forvalte ett av våre aller viktigste verktøy, dataplattformen vår.

ANALYTIKER (sivil):

Vi søker deg som kan bearbeide og analysere store datasett ifra teknisk innhenting.Som analytiker blir du en viktig og sentral part i våre saker er sentral og du må ha gode analytiske og tekniske ferdigheter. Du må ved hjelp av tekniske verktøy evne levere rettidig informasjon på en strukturert og forståelig måte til våre beslutningstakere. Språk, kultur og fenomenkunnskap vil vektes positivt og din rolle som analytiker på taktisk og operasjonelt nivå er helt vesentlig i PST sitt arbeid både i etterretnings- og etterforskningssammenheng.

ANALYTIKER (politi):

Vi søker deg som har politifaglig bakgrunn med erfaring ifra blant annet skjulte metoder og tvangsmiddelbruk, herunder digitale beslag og kommunikasjonskontroll. Erfaring fra analyse og saksarbeid vektes positivt og du bør ha gode tekniske, grave- og undersøkelsesegenskaper. Du er vant til å jobbe med ulike dataverktøy og din evne til å lese og fortolke data er helt grunnleggende da deler av din oppgave blir å oversette teknisk innhentet data for øvrige ansatte i tjenesten.

TEKNISK SPESIALIST:

Vi søker deg som er nysgjerrig på hvordan teknologi fungerer og samtidig har evnen til å bruke dette kreativt og målrettet for å løse arbeidsoppgavene. Som teknisk spesialist har du den praktiske kompetansen som kreves for å få tak i og analysere digitale spor – det som gjerne omtales som «digital forensics», eller erfaring fra hendelseshåndtering («incident response»).

Du er utpreget løsningsorientert og bruker gjerne programmeringsferdighetene dine for å løse oppdragene. Gode kunnskaper om programmering, digitale sporsteder, ulike operativsystemer og filsystemer er en forutsetning, og du må forstå hvordan digitale spor og teknologi kan utnyttes.

Du vil i alle stillingene få muligheten til å være med på å drifte og videreutvikle fagsystemene våre, delta i metodeutvikling, prosjektarbeid og nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Kvalifikasjoner

Felles for alle stillingene er at vi søker medarbeidere med interesse og/eller kompetanse innen informasjons-, eller kommunikasjonsteknologi, digitale spor, programmering, nettverk eller informasjonssikkerhet. Du har gjerne relevant høyere utdanning, men for oss er det dine ferdigheter som er aller viktigst. Relevant erfaring kan derfor kompensere for manglende formell utdanning.

Stillingen som teknisk analytiker (politi) krever fullført bachelor fra politihøgskolen.

Det vektes positivt dersom du har relevant erfaring innenfor språk, etterretning, analyse og bearbeiding av store datamengder.

Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er kreativ, systematisk og løsningsorientert. Faglig er du oppsøkende og nysgjerrig og ønsker å hjelpe dine kollegaer når utfordringer dukker opp. Du er analytisk og evner å få oversikt over store mengder ustrukturert data og presentere funnene på en forståelig og presis måte.

Det er viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og setter pris på et mangfoldig felleskap. Arbeidsoppgavene er styrt av omskiftelige prioriteringer, noe som krever at du er fleksibel og viser vilje og evne til endring og nytenking. Du er videre robust og evner å tenke klart i stressende situasjoner.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til sikkerhetsklarering og autorisasjon for STRENGT HEMMELIG og NATO SECRET.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

I PST vil du få muligheten til å jobbe i en virksomhet med et krevende, viktig og motiverende samfunnsoppdrag. Vi tilbyr muligheter for egenutvikling og utfordrende og spennende oppgaver knyttet til ulike fagmiljøer. Vi legger til rette for at du skal holde deg faglig oppdatert og gir deg mulighet til å påvirke hvordan arbeidsprosesser og metodikk kan forenkles og forbedres.

Vi har et svært godt arbeidsmiljø og vi fokuserer på at ansatte skal ha det bra på jobb selv om vi jobber med alvorlige saker.

Analytiker og teknisk spesialist avlønnes innenfor spennet kr 626 300-714 000 (ltr. 67-74) som rådgiver (SKO 1434) eller overingeniør (SKO 1087), eller innenfor spennet 677 000- 839 900 (71-80) som seniorrådgiver (SKO 1364) eller senioringeniør (SKO 1181).

Teknisk analytiker (politi) avlønnes innenfor spennet kr 626 300 – 839 900 (67-80) som politioverbetjent (SKO 0286).

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Data engineer og data scientist avlønnes innenfor spennet kr 636 700–714 000 (ltr. 68-74) som rådgiver (SKO 1434) eller overingeniør (SKO 1087), eller kr 701 300-965 300 (ltr. 73-85) som seniorrådgiver (SKO 1364) eller senioringeniør (SKO 1181).

Endelig lønnsinnplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Ansatte i PST har fleksitid, sommertid, mulighet for trening i arbeidstiden og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Søknad og prosess

Søknad sendes elektronisk. Du kan søke på flere stillinger. Presiser i innledende spørsmål samt i søknad hvilken stilling eller stillinger du søker på.

Vi ønsker at våre ansatte i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, og vil tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi ønsker et enda større mangfold hos oss, og oppfordrer spesielt kvinner til å søke. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til seleksjonsdag i Oslo i uke 18 og 19.

Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste.

Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST.

Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Søknadsfrist: 23.04.2023
Arbeidsgiver: PST (Politiets sikkerhetstjeneste)
Sted: OSLO
Stillingstittel: Data Scientist, data engineer, analytiker, analytiker (politioverbetjent), teknisk spesialist
Stillinger: 8
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast stilling
Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon

Aina
Henvendelser vedr. analytiker (sivil og politi)
Telefon: 23 30 50 00

Anita
Henvendelser vedr. alle stillingene
Telefon: 23 30 50 00

Thor
Henvendelser vedr. teknisk spesialist
Telefon: 23 30 50 00

TRYKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN

Powered by Labrador CMS