Ledig stilling

Vil du være med å avdekke og forebygge digital spionasje mot Norge?

Søknadsfrist: 15.08.21

Seksjon for statlige aktører i PST har ledig stilling som saksleder innen digital spionasje og nettverksoperasjoner. Seksjonen har ansvaret for å forebygge og forhindre ulovlig etterretningsaktivitet i Norge, og i stillingen som saksleder vil du være helt sentral i dette arbeidet, i en tverrfaglig seksjon med godt arbeidsmiljø.

PST

Politiets tryggingsteneste (PST) er den nasjonale tryggings- og etterretningstenesta og har ei viktig rolle i vernet av demokratiet, borgarane og vitale samfunnsinteresser. PST er ei fleirfagleg teneste med behov for variert kompetanse. Vi har kontor i alle politidistrikt i landet og hovudkontor i Oslo.

Statlig styrt spionasje i det digitale rom er en alvorlig og økende trussel mot Norge, og er et satsingsområde for PST.

ArbeidsoppgaverSom saksleder vil du drive etterretningsledelse i PST, rettet inn mot å avdekke og forebygge ulovlig etterretning knyttet til digital spionasje og nettverksoperasjoner mot Norge.Hovedarbeidsoppgavene dine vil være å lede etterretningsprosesser, systematisere og strukturere informasjon og samarbeide med nasjonale og internasjonale partnere. Andre viktige arbeidsoppgaver er utvikling av etterretningsledelsesfaget, saksbehandling og formidling. Du vil også samarbeide med andre saksledere innenfor andre fagfelt – noe som gir innblikk i hele fagfeltet kontraetterretning. Fagfeltet er i sterk utvikling, og vi søker deg som ønsker å være en aktiv bidragsyter til dette arbeidet i et tverrfaglig miljø med fokus på både oppdragsløsning og utvikling. Arbeidshverdagen hos oss er preget av tidvis høyt tempo, komplekse problemstillinger og godt samarbeid. KvalifikasjonerVi ser etter deg som har utdanning fra Politihøgskolen. Du har enten teknisk tilleggsutdanning, videreutdanning innen etterforskning, etterretning og/eller analyse, eller du kan vise til relevant praktisk erfaring. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og beherske engelsk skriftlig og muntlig. Du må selvfølgelig være interessert i teknologi og cyberrelaterte problemstillinger, og du har god teknisk forståelse. Arbeidsgiver vil legge til rette for faglig utvikling.Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har god fremdrift og gjennomføringsevne, er nysgjerrig, strukturert og kreativ. Du evner å angripe komplekse problemstillinger med pågangsmot, og du har høy personlig og faglig integritet. Du har gode samarbeidsevner og trives med å jobbe både selvstendig og i team. Personlig egnethet vektlegges særlig, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon. Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

Kontraetterretning er et utfordrende fagfelt som bidrar til å sikre Norge, og som saksleder innen forebygging av cyberkriminalitet vil du ha en viktig rolle i dette arbeidet. Du vil tilegne deg kompetanse og erfaring gjennom kurs, seminar, møter og daglig arbeid. Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 650 300–702 100 (lønnstrinn 70-74) som politioverbetjent (SKO 0287). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner. Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss. Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Kontaktinformasjon: Atle, Avsnittsleder 23305000