Ledig stilling

Vil du lede etterforskningen av PSTs straffesaker?

Søknadsfrist: 3. desember 2023

PST

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Ønsker du å jobbe som påtalejurist i et faglig kompetent og spennende arbeidsmiljø? Ved etterforsknings- og påtaleavdelingen i PST har vi nå en ledig fast stilling som politiadvokat 2.

Avdelingen har ansvar for etterforskning og iretteføring av alle sakstyper innenfor PSTs ansvarsområde, jf. politiloven § 17b. Dette innebærer blant annet etterforskning av overtredelser av terrorlovgivningen, ulovlig etterretningsvirksomhet og sabotasje, brudd på sanksjonsloven og reglene om eksportkontroll, samt alvorlige trusler mot myndighetspersoner mv. 

Arbeidsoppgaver

Som politiadvokat vil du være påtalefaglig etterforskningsleder, og sammen med politifaglig etterforskningsleder vil du lede etterforskningen i den enkelte sak. Dette innebærer at du skal sørge for kvalitetssikring av etterforskningen og sikre at den er planmessig, formålsstyrt og skjer med nødvendig fremdrift.

Du vil ha ansvaret for løpende påtalevurderinger og påtaleavgjørelser i egen saksportefølje. I enkeltsaker vil du være underlagt statsadvokaten ved Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (NAST). Du må påregne å aktorere egne saker for tingrett og lagmannsrett samt håndtere henvendelser fra media.

I tillegg til arbeid med straffesaker, må du regne med å bidra og delta i internt utviklingsarbeid, tverrfaglige samarbeidsfora og å yte juridisk rådgivning internt og eksternt. Du må også delta i den til enhver tid gjeldende beredskapsordningen i tjenesten. 

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Kvalifikasjoner

Du må ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap, samt gode juridiske kunnskaper. Det er et krav om minimum 6 års relevant arbeidserfaring fra påtalemyndigheten. Videre må du ha bred erfaring fra å lede større og/eller komplekse etterforskingssaker med bruk av ulike tvangsmidler, både i skjult og åpen fase av etterforskningen.

Det forutsettes at du har meget god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne. Det er også nødvendig å ha gode engelskkunnskaper. Språkkompetanse ut over dette vil være en fordel. Medieerfaring vil også være en fordel.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er ansvarsbevisst, strukturert og som har god gjennomføringsevne. Samtidig verdsetter vi egenskaper som bidrar til et inkluderende og positivt arbeidsmiljø. Du fungerer godt som deltager i et team, men kan også arbeide selvstendig. Du evner å treffe gode beslutninger i hektiske omgivelser, også under tidspress. Som medarbeider i PST har du høy integritet. Du er modig, helhetsorientert og du viser respekt i din tjenesteutførelse.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til sikkerhetsklarering og autorisasjon for STRENGT HEMMELIG og NATO SECRET.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når det kreves, i tråd med gjeldene regelverk.

Vi tilbyr

Vi kan tilby varierte etterforskningsoppgaver innenfor aktuelle områder som terror, ulovlig etterretningsvirksomhet og alvorlige trusler mot myndighetspersoner. Som ansatt hos oss vil du blant annet få mulighet til å delta på ulike relevante kurs og seminarer, samarbeide på tvers av fagområder, delta i internasjonale fora samt utføre givende og samfunnsnyttige oppgaver på vegne av PST. 

Du vil få en årslønn innenfor spennet 796 600 – 966 300 kr (lønnstrinn 77-84) som politiadvokat 2 (SKO 1543). Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyre lønn avtales.

Det er pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Søknad og prosess

Vi ønsker at våre ansatte i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes.

For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/

Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Søknadsfrist: 03.12.2023 
Arbeidsgiver: PST (Politiets sikkerhetstjeneste) 
Sted: OSLO 
Stillingstittel: Politiadvokat 2 
Stillinger: 1 
Heltid / Deltid: Heltid 
Ansettelsesform: Fast stilling 
Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon

Nina
Seksjonsleder 
Telefon: 23 30 50 00

KLIKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN!

Powered by Labrador CMS