Ledig stilling

Verv - Forhandlingssjef

Søknadsfrist 1. oktober, 2020

Som følge av at vervet til nåværende forhandlingssjef utløper 31.12.2020 søker Politiets Fellesforbund etter forhandlingssjef som velges i sentralt tillitsverv for fire år. Forhandlingssjefen i Politiets Fellesforbund har overordnet ansvar for å videreutvikle og følge opp forbundets strategiske mål innen lønns- og arbeidsvilkår. Én hovedoppgave vil være å lede arbeidet med sentrale forhandlinger på vegne av forbundsleder og forbundsstyret. Samtidig skal forhandlingssjefen bidra til å styrke forbundets politikk innenfor lønns- og arbeidsvilkår. Forhandlingssjefen skal være en faglig ressurs inn mot forbundets lokallag i lokale forhandlinger i politidistrikt og særorgan. Forhandlingssjefen rapporterer direkte til forbundets generalsekretær og forbundsleder/forbundsstyret.

Arbeidsoppgaver:

Vi søker en selvstendig og offensiv person som trives i tett dialog med sine samarbeidspartnere, og hvor langsiktige relasjoner er helt vesentlig for å lykkes. Vervet som forhandlingssjef har mange interne og eksterne kontaktpunkter, og god kommunikasjon på alle nivåer er en forutsetning. For å lykkes i vervet er det helt nødvendig å kunne etablere tillit og vedlikeholde et godt samarbeidsklima på tvers av faglige uenigheter og komplekse forhandlingssituasjoner.

Kvalifikasjoner:

Vi ønsker en person med utdannelse på universitets- eller høyskolenivå, eller tilsvarende. Juridisk kompetanse ansees som en fordel, med spesiell vekt på kollektiv og individuell arbeidsrett, men uten at det stilles krav om juridisk embetseksamen. Lang og relevanterfaring innen forhandlingsledelse, kan eventuelt kompensere for manglende formell bakgrunn.

Vi tilbyr:

Politiets Fellesforbund kan tilby en interessant og krevende jobb i en dynamisk organisasjon med stor yrkesstolthet og høy fagkompetanse. Du vil samarbeide med de ledende miljøene innen forhandlingsledelse på nasjonalt nivå i justissektoren, samt med egen organisasjon og tverrfaglige miljøer. Vi tilbyr lønn etter avtale. Forbundet har gunstige vilkår for pendlere, herunder fri bolig og hjemreiser.

Politiets Fellesforbund ønsker mangfold i organisasjonen når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.Permisjon fra nåværende stilling for å gå inn i vervet gis etter hovedavtalen § 41.

Nærmere informasjon om vervet får du ved å kontakte generalsekretær Per Erik Ommundsen på mobiltelefon: 992 87 688.