Ledig stilling

Utreder/gransker til Helfos kontrollmiljø

Søknadsfrist 25.oktober, 22

Ønsker du å bidra til å videreutvikle og styrke Helfos kontrollmiljø? Du vil være med på å forebygge, avdekke og utrede misbruk og bedrageri innenfor helserefusjonsordningen.

Helfo

er Helsedirektoratets ytre etat og forvalter årlig om lag 42 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.

Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta brukernes rettigheter og yte profesjonell service til behandlere og innbyggere gjennom veiledning og informasjon om helsetjenesten.

Helfo jobber for å gjøre hverdagen enklere for helseaktører og privatpersoner gjennom tilgjengelige, likeverdige og effektive helsetjenester.

Helfo har kontorer i Tønsberg, Fredrikstad, Sola, Ørsta, Mo i Rana og Kirkenes.

Helfo kontroll har ansvar for å avdekke og reagere på økonomisk misbruk og bedrageri i helserefusjonsordningen, og formidle kontrollresultatene slik at de bidrar til økt etterlevelse og bygger tillit.

Helfo kontroll består av tre seksjoner som jobber med etterkontroll. Etterkontroll er kontroll av behandlernes refusjonskrav etter utbetaling, samt forskrivning. Helfo kontroll er organisert i team og jobber gjennom prosessene «finne», «kontrollere» og «formidle». Helfo kontroll håndterer klager, innsyn, anmeldelser og gir bistand til politiet.

I Helfo kontroll er vi opptatt av å utvikle stadig mer treffsikre og effektive kontrollmetoder for å oppfylle vårt viktige samfunnsoppdrag. Vi formidler kontrollresultatene slik at de bidrar til økt etterlevelse og bygger tillit. Samtidig ivaretar vi og videreutvikler vårt arbeidsmiljø til det beste for alle som jobber her.

Vi har nylig flyttet inn i moderne lokaler på Værste i Fredrikstad og har Fredrikstads fineste kontorutsikt!

Ditt faste arbeidssted vil være i våre kontorlokaler i Fredrikstad. Det vil være mulighet for noe hjemmekontor etter enhver tid gjeldende ordning i Helfo.

Arbeidsoppgaver

Du vil være med på å forebygge, avdekke og utrede misbruk og bedrageri innenfor helserefusjonsordningen.

Andre oppgaver vil være å

 • delta i arbeid med risikovurdering
 • saksbehandle og utrede kontrollsaker
 • gi råd og støtte i de ulike delprosessene i kontrollvirksomheten
 • bidra til kompetanseheving og utvikling av kontrollmetodikk

Helfo er i kontinuerlig utvikling. Du må derfor regne med endring i stillingens ansvarsområder og oppgaver.

Kvalifikasjoner

Du må ha 3-4 år relevant høyere utdanning, fortrinnsvis politifaglig utdanning, med fordypning for eksempel innen etterforskning, granskning eller etterretning. Relevant erfaring kan i enkelte tilfeller veie opp for utdanningskravet.Du må ha gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, gode digitale ferdigheter og god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.

Vi ønsker videre at du har relevant erfaring

 • som etterforsker fra taktisk politiarbeid eller utredning, gjerne innen systematisering av data
 • fra utredning og granskning av økonomisk misbruk og bedrageri

Kurs innen informasjonsinnhenting (for eksempel K.R.E.A.T.I.V.) vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du kan jobbe selvstendig, har gode samarbeidsevner og motiveres av å skape resultater i felleskap.

Vi ønsker videre at du

 • er utviklingsorientert
 • evner å jobbe analytisk og systematisk
 • setter deg raskt inn i komplekse problemstillinger
 • evner å skape tillit og har høy integritet

Vi tilbyr

 • meningsfulle oppgaver i en virksomhet med en samfunnsviktig funksjon
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • mulighet for delvis hjemmekontor
 • aktivitet/trening i arbeidstiden
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring gjennom Statens pensjonskasse

Ansettelse som rådgiver (stillingskode 1434), eventuelt seniorrådgiver (stillingskode 1364) avhengig av kvalifikasjoner. Aktuelt lønnsspenn ligger mellom kr 470 000,- og 650 000,-. For særlig kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn.I Helfo mener vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik kompetanse og livserfaring bidrar til at vi løser samfunnsoppdraget på en bedre måte. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere.

Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Du må i så fall oppfylle visse krav. Les mer om positiv særbehandling på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. Avkrysningen danner grunnlag for anonymisert statistikk for Helfo.

Det er viktig at du viser hvordan din kompetanse fyller kriteriene som er beskrevet i annonsen. Du må laste opp relevante vitnemål og attester når du søker stilling hos oss. Du finner vitnemål og/eller karakterutskrifter fra vitnemålsportalen på jobbnorge.no.

Vi utarbeider offentlig søkerliste etter søknadsfristens utløp. Hvis du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette. Du blir varslet om reservasjon ikke tas til følge. Vi gjør oppmerksom på at CV-en din blir benyttet i utvidet søkerliste.

For mer informasjon om Helfo, se helfo.no.

Kontaktperson: Ole Trapness, Seksjonssjef 91 37 13 38 [email protected]

Powered by Labrador CMS