Ledig stilling

TTS søker operative teknikere!

Søknadsfrist 05.12.21

Politiets

viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politidistrikt utgjør mer enn 3200 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet. Oppgaven med å sikre hovedstadens ulike institusjoner og aktiviteter er i tillegg en grunnleggende del av vårt spennende arbeid.

Vi går på jobb for å sikre trygghet for distriktets borgere. Vi skal være et politi for alle og våre tjenester skal være bygget på ansvarlighet, åpenhet og ærlighet.

Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. For mer informasjon, se www.politiet.no.

nsker du å bruke din tekniske interesse i en spennende og operativ jobb? se utfyllende stillingsannonser i linker under:

TTS søker operativ tekniker - Politioverbetjent /spesialist

TTS søker operativ tekniker - Politibetjent 3/2/(alt. pb1 med særskilt kompetanse)

TTS søker operative teknikere!

Teknisk og Taktisk Spaning (TTS) i Oslo politidistrikt er politiets nasjonale kompetanseenhet for utvalgte skjulte metoder ved bekjempelse av terror og organisert og annen alvorlig kriminalitet. TTS har nasjonalt bistandsansvar og samhandler med øvrige nasjonale beredskapsressurser og internasjonale samarbeidspartnere.

Er du en som:

· Motiveres av å jobbe operativt med høyt prioriterte og ofte profilerte saker

· Er kreativ, innovativ og løsningsorientert

· Har svært god teknisk innsikt og forståelse

· Har interesse for og gjerne kompetanse eller kunnskap innen elektronikk, automasjon eller IT

Arbeidsoppgavene vil være ulike former for operativ teknisk spaning og utvikling av tekniske spaningsmetoder.

Kontaktinformasjon: Sven Arne Kjepso, Avsnittsleder 90206725 [email protected]