Ledig stilling

Sysselmannsførstebetjent - med behandling av saker innenfor PSTs oppgaver

Søknadsfrist 14. august.

Sysselmannen på Svalbard har ledig åremålsstilling som sysselmannsførstebetjent på politiavdelingen. I tillegg til generalistoppgaver vil stillingen ha ca 50 % behandling av saker innenfor Politiets sikkerhetstjenestes oppgaver.

Tiltredelse etter nærmere avtale, høst/vinter 2020. Åremålsstillingene er for tre år, med adgang til å søke tre nye år. Som medarbeider i politiet og hos Sysselmannen kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidater vil vi også vektlegge disse verdiene.

Mer informasjon om Sysselmannen på Svalbard finnes på www.sysselmannen.no

Om stillingen

Søknadsfrist:14.08.2020

Arbeidsgiver:Sysselmannen på Svalbard

Sted: Longyearbyen

STillingstittel: sysselmannsførstebetjent

Heltid/Deltid: Heltid, hundre prosent stilling.

Arbeidsoppgaver

 • Beredskapsvakt iht. arbeidsplan
 • Redningstjeneste, beredskap- og krisehåndtering
 • Behandling av saker innenfor Politiets sikkerhetstjenestes oppgaver
 • Assisterende sikkerhetsleder
 • Kryptoleder, hovedansvar for krypto- og sambandsmateriell
 • Straffesaksbehandling, straksetterforskning/PPS (politiarbeid på stedet)
 • Kunnskapsstyrt og proaktivt politiarbeid iht samfunnsoppdraget og Svalbardmeldingen
 • Tjeneste i Sysselmannens (politimesterens) stab ved behov
 • Oppsynstjeneste, lufthavntjeneste, innsatsledelse og operasjonsledelse, tjeneste på sjø/båt, helikoptertjeneste, samband, trafikktjeneste, etterretning, sikkerhetsarbeid, miljøkrim, branntilsyn, forebygging, planlegging mv
 • Administrative- og forvaltningsoppgaver

Oversikten over arbeidsoppgaver er ikke uttømmende. Medarbeiderne vil få tildelt respektive arbeidsoppgaver/oppdragsporteføljer. De som blir tilsatt må også tilpasse seg de endringene som blir gjort i avdelingens organisering, struktur og portefølje.

Kvalifikasjoner

Krav:

 • Eksamen fra Politiskolen/Politihøgskolen
 • Allsidig og operativ erfaring fra politi- og lensmannsetaten
 • Godkjent innsatspersonell kategori 4 (IP 4) eller forplikte seg til å gjennomføre godkjenningsprogrammet for IP 4 helst forut for tilsetting
 • Erfaring fra arbeid med forebyggende saker i PST og god etterretningsforståelse
 • Kryptokvalifisering grad 1 eller forplikte seg til å gjennomføre kurset ved tilsetting
 • Båtførersertifikat eller forplikte seg til å ta dette forut for tilsetting
 • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres for STRENGT HEMMELIG
 • Må være villig til å gjennomføre kurs i helikopterevakuering under vann
 • Det kreves plettfri vandel jf. Politiloven §18. Politiattest må fremskaffes

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra kontraetterretningsarbeid og erfaring fra krypto- og sambandsmateriell
 • Erfaring og utdanning innen redningstjeneste, beredskap og krisehåndtering. På Svalbard leder og koordinerer politiavdelingen hos Sysselmannen ca 60-70 SAR-oppdrag i året. Vi disponerer to superpumaer (helikoptre) og et tjenestefartøy (Polarsyssel) i beredskapspoolen.

Personlige egenskaperVi søker etter medarbeidere som har svært gode holdninger, herunder er positive, kreative, løsningsorienterte, serviceinnstilte og fleksible, har gode samarbeidsevner og ikke minst er topp motivert. Du må kunne takle et til tider stort arbeidspress samt stressende og utfordrende situasjoner, både fysisk og psykisk. Videre har du evne til å bygge tillit overfor Svalbards befolkning, primært gjennom gode kommunikasjonsevner. Du har også fokus på teamarbeid og samhold.Personlig egnethet vil bli tillagt særlig vekt.Vi tilbyr

 • Et svært godt arbeidsmiljø med muligheter for egenutvikling og kompetanseheving
 • Stillingen er lønnet som sysselmannsførstebetjent i stillingskode 0260 i statens lønnsregulativ, og etter en samlet vurdering av den tilsattes kvalifikasjoner vil startlønnen være innenfor lønnsspennet ltr. 59-62.
 • Du får kompensasjon for beredskapsvakt iht arbeidsplan som pr dd er ca. 1800 kr på hverdager og ca. 2300 kr i helg
 • Du får også et Polartillegg på 34.560,- pr år
 • Du får tildelt fri bolig og fri tjenestebil (fordelsbeskattet og pensjonsgivende) samt snøscooter, og fri til- og fratredelsesreise samt feriereiser etter gjeldende regulativ
 • Svalbardskatt, folketrygdavgift og pensjonsinnskudd utgjør for tiden 18,2 %.

Søknad sendes elektronisk på webcruiter. Vitnemål og vedlegg til CV skal legges ved søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste, jf. offentleglova § 25. Vi vil i tilfelle forhåndsvarsle søker om dette.

Søk på stillingen her.