Ledig stilling

Sysselmannsbetjent

Søknadsfrist 24.1

Arbeidsoppgaver

Sysselmannen

Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard. Sysselmannen har samme myndighet som en fylkesmann, og er samtidig politimester for Svalbard. Sysselmannskontoret har for tiden 45 stillinger og er organisert i en politiavdeling, en administrasjonsavdeling, en miljøvernavdeling, og en stabsenhet. Politiets viktigste oppgave på Svalbard er å sørge for borgernes trygghet, gjennomføre redningstjeneste og SAR, samt å bevare ro og stabilitet og ivareta områdets særegne villmarksnatur. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, effektiv kriminalitetsbekjempelse, robuste beredskapsordninger og en proaktiv tilstedeværelse på øygruppa.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. På denne bakgrunn oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen. Sysselmannen på Svalbard er en IA-virksomhet.

 • Beredskapsvakt iht. arbeidsplan
 • Straffesaksbehandling
 • Innsats- og operasjonsledelse
 • Redningstjeneste, beredskap- og krisehåndtering
 • Tjeneste i sysselmannens (politimesterens) stab
 • Oppsynstjeneste, forebyggende tjeneste, lufthavntjeneste, tjeneste sjø/båt, helikoptertjeneste, samband, trafikktjeneste, etterretning (KUBA), sikkerhets arbeid, miljøkriminalitet mv
 • Forvaltningsoppgaver
 • Bistand til koordinering av Sysselmannens transportressurser
 • Oversikten over arbeidsoppgaver er ikke uttømmende og oppgavefordelingen er under løpende vurdering.

Kvalifikasjoner

KRAV:

 • Eksamen fra Politiskolen/Politihøgskolen
 • Godkjent innsatspersonell minimum kategori 4 (IP4)
 • Felterfaring
 • Båtførerbevis og erfaring med å ferdes på sjøen
 • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • De som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres for HEMMELIG
 • Plettfri vandel

ØNSKELIG:

 • Kompetanse og erfaring fra redningsarbeid
 • Allsidig og operativ erfaring fra politiet

Personlige egenskaper Personlig egnethet vil bli tillagt særlig vekt. Vi søker etter topp motiverte medarbeidere som arbeider selvstendig, er kreative, positive, initiativrike, løsningsorienterte, profesjonelle og således har svært gode holdninger. Vi ønsker også at man er systematisk, serviceinnstilt, fleksible og har gode samarbeidsegenskaper. I tillegg klarer du å bygge tillit gjennom svært gode kommunikative evner og du er en team-medarbeider. Vi tilbyr

 • Stillingen er lønnet i ltr. 57 i stillingskode 1209 i Statens lønnsregulativ. Kr 507 400 kr pr år.
 • Polartillegg på for tiden kr 102,- per døgn
 • Tillegg for beredskapsvakt, ca 1800 kr hverdager og ca 2300 kr i helg
 • Kompensasjon for belastende unntak fra arbeidsmiljøloven (politiavd)
 • Svalbardskatt, folketrygdavgift og pensjonsinnskudd utgjør for tiden 18,2 %.
 • Møblert hybel, fri til- og fratredelsesreise etter gjeldende regulativ
 • Ferie kan ikke avvikles i engasjement perioden

Søknad sendes elektronisk på www.sysselmannen.no eller www.politiet.no. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste, jf. offentleglova § 25. Vi vil i tilfelle forhåndsvarsle søker om dette.

Kontaktinfo:

Kjell Arne Lundin , Sysselmannsførstebetjent 79024307 [email protected] Bjørn Gunnar Pedersen 79024304 [email protected]