Ledig stilling

Politidirektoratet POD
Politidirektoratet POD

Strategisk og samfunnsengasjert leder søkes til stillingen som visepolitimester i Oslo politidistrikt

Søknadsfrist: 10.08.21

Det er ledig embete som visepolitimester i Oslo politidistrikt. Embetet er et åremål for en periode på seks (6) år.

Politimesters stedfortreder har totalansvar for polititjenesten i sitt politidistrikt og skal betjene en befolkning preget av mangfold. Visepolitimesteren inngår i politimesterens ledergruppe og bidrar til utvikling og gjennomføring av nødvendige forbedringer og god ressursutnyttelse i politidistriktet.

Vi søker deg som motiveres av muligheten til å videreutvikle norsk politi i tråd med samfunnsutviklingen gjennom bruk av moderne verktøy og arbeidsmåter. Som toppleder i politiet skal du oppnå resultater på alle områder, i daglig drift og ved kriser, sammen med andre. Vi ser etter deg som setter retning, skaperoppslutning om mål og gjennomfører nødvendige endringer.

Oslo politidistrikt omfatter kommunene Asker, Bærum og Oslo, og har over 900.000 innbyggere. Virksomheten består av tre geografiske og åtte funksjonelle enheter. Vi har flere oppgaver av nasjonal karakter og spesielle utfordringer som følge av å være hovedstadspoliti. Vi er nesten 3400 medarbeidere som hver dag går på jobb for å sikre trygghet for distriktets borgere.

Arbeidsoppgaver:

Visepolitimester har delegerte ansvarsområder og oppgaver fra politimester. I rollen som politimesters stedfortreder har visepolitimester følgende hovedoppgaver:

 • Totalansvar for politidistriktets forebyggingsarbeid og straffesaksbehandling
 • Krise- og beredskapshåndtering og distriktets sikkerhetsarbeid
 • Strategisk oppfølging av revisjoner, evalueringer og prosjekter
 • Oppfølging av daglig drift, ressursbruk og risikostyring (compliance)
 • Sørge for god samhandling og kommunikasjon internt og eksternt
 • Sivil rettspleie
 • Forvaltningsoppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • God resultatoppnåelse i tidligere stillinger
 • Bred ledererfaring fra offentlig eller privat sektor
 • Erfaring fra arbeid med kontinuerlig forbedring og utvikling
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kunnskap om eller erfaring fra politi og/eller påtalemyndighet
 • Evne å utøve ledelse i samsvar med etatens medarbeiderplattform (https://www.politiet.no/om/jobb-ipolitiet/medarbeiderplattform/)
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG, jf. sikkerhetsloven

I tillegg er det ønskelig med:

 • Erfaring med kriseledelse
 • Erfaring med virksomhetsutvikling og kvalitetsforbedringer ved hjelp av ny teknologi
 • God forståelse for grensesnittet mellom politikk og forvaltning
 • Relevant lederutdanning
 • Kunne ivareta medier og publikum på en profesjonell måteDu må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper:

 • Resultatorientert og god gjennomføringskraft
 • Strategisk og helhetsorientert
 • God til å kommunisere
 • God relasjonsbygger og rollemodell
 • Samfunnsorientert og høy etisk bevissthet
 • Tydelig lederskap med evne til å motivere og utvikle ledere og medarbeidere

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Som leder må du i tillegg kunne lede i samsvar med vår medarbeiderplattform (https://www.politiet.no/om/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/).

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som visepolitimester (stillingskode 0295), fra kr 1 100 000-1 300 000 brutto per år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette. Vi oppfordrer alle søkere om å registrere utfyllende CV i søknadsportalen og legge ved relevante vitnemål og attester.

Kontaktinformasjon:

Beate Gangås, Politimester 22 66 90 50

Anne-Cecilie Kran, HR-direktør 905 12 601