Ledig stilling

Stordataanalytiker med teknisk innsikt til Bedragerienheten (rådgiver/seniorrådgiver)

Søknadsfrist: 30. november 2023

Økokrim

Økokrim er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi etterretter, forebygger, etterforsker og irettefører saker. Vi skal også gi bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning. Vi er avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.

Bedragerienheten skal lokaliseres på Gjøvik. Midlertidig arbeidssted vil være Oslo frem til lokaler på Gjøvik er ferdigstilt. Fordi Økokrim er et landsdekkende politi- og påtaleorgan, må noe reisevirksomhet påregnes.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i rekrutteringsportalen dersom de har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Hvis du oppfyller kravene, skal vi innkalle minst én søker til intervju. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Du gjøres oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort i offentlig søkerliste, selv om du ikke ønsker det.

For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og du må derfor innhente uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Bli en del av politiet og Økokrims kamp mot digitale bedragerier!

I vår tid er digitale bedragerier en stadig økende trussel mot borgere og selskaper i Norge.

I Økokrim er vi dedikert til å bekjempe denne formen for økonomisk kriminalitet, og vi søker derfor etter dyktige medarbeidere som kan hjelpe oss i denne viktige kampen.

Er du teknologisk nysgjerrig, har en skarp analytisk sans og ønsker å tjene fellesskapet ved å avdekke og bekjempe digitale bedragerier, da kan du være den vi leter etter!

Ved å bli en del av den nyopprettede bedragerienheten i Økokrim vil du:

 • drive med spesialisert etterforsking og etterretning
 • bruke nye verktøy og teknikker for å etterforske og forebygge komplekse bedragerier
 • arbeide side om side med erfarne kolleger i kampen for å beskytte samfunnet mot økonomisk kriminalitet
 • være i kontinuerlig utvikling gjennom å dra nytte av våre interne opplæringsprogrammer og ved å lære av noen av de beste innen feltet
 • få jobbe i et dedikert og tverrfaglig team som deler ditt mål om å skape et tryggere digitalt miljø

Økokrim tilbyr en stilling hvor du har muligheten til å gjøre en forskjell. Ditt bidrag vil være viktig i arbeidet med å beskytte samfunnet mot de skjulte truslene i den digitale verden.

Er du klar til å bidra i kampen mot digitale bedragerier? 

Bedragerienheten skal lokaliseres på Gjøvik, men midlertidig arbeidssted vil være i Oslo frem til lokaler på Gjøvik er ferdigstilt. Enheten er plassert i Avdeling for digital etterforsking og innovasjon.

Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.

Arbeidsoppgaver

 • samle inn, rense og forberede store datasett fra diverse kilder for analyse
 • bruke avanserte statistiske metoder for å analysere data, identifisere mønstre, trender og anomalier
 • utvikle visuelle dashbord og rapporter som formidler komplekse datafunn på en forståelig måte for teamet og beslutningstakere
 • jobbe tett med data scientist, etterforskere og juridiske team for å sikre at dataanalysene møter etterforskingens behov
 • bidra til kontinuerlig forbedring av dataverktøy og -metoder ved å holde deg oppdatert på ny teknologi og beste praksis

Kvalifikasjoner

 • bachelorgrad eller høyere utdanning innen datavitenskap, statistikk, informatikk eller et relatert fagfelt. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • tidligere erfaring med stordataanalyse, fortrinnsvis i en sikkerhets- eller etterforskningskontekst
 • beherske relevante analyseverktøy og programmeringsspråk som SQL, Python eller R
 • sterk evne til kritisk tenkning og problemløsning med fokus på detaljer
 • dyktig til å formidle komplekse tekniske funn på en klar og forståelig måte, både skriftlig og muntlig
 • ønskelig med kompetanse om og erfaring fra etterretningsarbeid

Personlige egenskaper

 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • muligheten til å være med på å bygge opp en ny enhet i politiet
 • et spennende fagmiljø i utvikling
 • gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • mulighet for hjemmekontor etter avtale med nærmeste leder
 • stillingen lønnes som rådgiver (SKO 1434 ) fra kr 520.000 - 600.000 /seniorrådgiver (SKO1364) fra kr 600.00-800.000 brutto per år. For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Søknadsfrist: 30.11.2023 
Arbeidsgiver: Økokrim
Sted: Gjøvik 
Stillingstittel: Stordataanalytiker med teknisk innsikt (rådgiver/seniorrådgiver) 
Stillinger: 1 
Ansettelsesform: Fast 
Heltid / Deltid: Heltid
Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon

Monica Mjøs Værholm 
Telefon: 404 33 079

KLIKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN!

Powered by Labrador CMS