Ledig stilling

Søknadsfrist 20.09.21

Seksjonsleder Spaning

Innhentingsavdelingen skal ansette leder for seksjon for spaning. Vi søker deg som kjenner PSTs organisasjon og arbeidsprosesser godt, med kjennskap til spaning som fag og metode.

PST

Politiets sikkerhetstjeneste er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Arbeidsoppgaver

Som leder av seksjon for spaning vil du lede en seksjon i kontinuerlig utvikling, med høyt tempo og med svært motiverte og dedikert medarbeidere. Som seksjonssjef har du personalansvar for avsnittsledere og budsjettansvar for egen seksjon. Sammen med avdelingsdirektør og øvrige seksjonssjefer vil du inngå i ledelsen av innhentingsavdelingen. Du evner å jobbe på et strategisk nivå, samt bidrar til medarbeider- og kompetanseutvikling i en hektisk hverdag. Stillingen innebærer et utstrakt samarbeid med andre både internt og eksternt. Noe reise- og foredragsvirksomhet må påregnes. Som leder i PST skal du utøve daglig sikkerhetsmessig ledelse. Du skal veilede og følge opp dine ansatte, slik at de har kunnskap, ferdigheter og holdninger som ivaretar sikkerheten i PST. Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter kandidater som har bestått eksamen fra Politi(høg)skolen, og lang erfaring med å lede en større gruppe mennesker. Du må kunne vise til gode resultater fra tidligere stillinger hvor du har oppnådd resultater gjennom dine ansatte. Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsegenskaper på både norsk og engelsk, er en forutsetning. Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende type tjeneste og formell lederkompetanse. Du bør ha god oversikt over de rettslige mulighetene og begrensningene som setter rammer for seksjonens virksomhet. Det er videre en fordel med god kunnskap om innhenting og etterretningsprosesser. Grunnleggende teknisk interesse og forståelse er en fordel.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en empatisk, erfaren og trygg leder som har god erfaring med å oppnå resultater gjennom sine ansatte. Du må være positiv, åpen, ærlig og relasjonsorientert i tillegg til å ha et genuint fokus på arbeidsmiljø. Du er trygg i lederrollen og evner å samle seksjonens medarbeidere mot felles retning og mål. Som person jobber du strukturert, er løsningsorientert, initiativrik og kreativ. Det forventes at du tenker helhetlig, er strategisk og har et utviklingsfokus. Du trives i et spennende og dynamisk arbeidsmiljø, og det forventes at du liker utfordringer. Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon. Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

• Du vil bli en del i et spennende og dynamisk arbeidsmiljø som er i stadig utvikling. Avdelingen du kommer til er profesjonell, og spaningsseksjon er helt sentral i PSTs informasjonsinnhenting.

• Du får en spennende og utfordrende arbeidshverdag blant dyktige medarbeidere med flerfaglig bakgrunn.

• Du får en årslønn innenfor spennet kr 817 000-996 600 som politiinspektør (SKO 0287). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

• Vi tilbyr god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss. Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Kontaktinformasjon: Paal Wicklund, Avdelingsdirektør +4723305000