Ledig stilling

Spesialetterforsker digitale trusler til Bedragerienheten

Søknadsfrist: 30. november 2023

Økokrim

Økokrim er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi etterretter, forebygger, etterforsker og irettefører saker. Vi skal også gi bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning. Vi er avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.

Bedragerienheten skal lokaliseres på Gjøvik. Midlertidig arbeidssted vil være Oslo frem til lokaler på Gjøvik er ferdigstilt. Fordi Økokrim er et landsdekkende politi- og påtaleorgan, må noe reisevirksomhet påregnes.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i rekrutteringsportalen dersom de har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Hvis du oppfyller kravene, skal vi innkalle minst én søker til intervju. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Du gjøres oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort i offentlig søkerliste, selv om du ikke ønsker det.

For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og du må derfor innhente uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Bli en del av politiet og Økokrims kamp mot digitale bedragerier!

I vår tid er digitale bedragerier en stadig økende trussel mot borgere og selskaper i Norge. 

I Økokrim er vi dedikert til å bekjempe denne formen for økonomisk kriminalitet, og vi søker derfor etter dyktige medarbeidere som kan hjelpe oss i denne viktige kampen.

Er du teknologisk nysgjerrig, har en skarp analytisk sans og ønsker å tjene fellesskapet ved å avdekke, bekjempe og forebygge digitale bedragerier, da kan du være den vi leter etter!

Ved å bli en del av den nyopprettede bedragerienheten i Økokrim vil du:

 • drive med spesialisert etterforsking og etterretning
 • bruke nye verktøy og teknikker for å etterforske og forebygge komplekse bedragerier
 • arbeide side om side med erfarne kolleger i kampen for å beskytte samfunnet mot økonomisk kriminalitet
 • være i kontinuerlig utvikling gjennom å dra nytte av våre interne opplæringsprogrammer og ved å lære av noen av de beste innen feltet 
 • få jobbe i et dedikert og tverrfaglig team som deler ditt mål om å skape et tryggere digitalt miljø

Økokrim tilbyr en stilling hvor du har muligheten til å gjøre en forskjell. Ditt bidrag vil være viktig i arbeidet med å beskytte samfunnet mot de skjulte truslene i den digitale verden.

Er du klar til å bidra i kampen mot digitale bedragerier? 

Bedragerienheten skal lokaliseres på Gjøvik, men midlertidig arbeidssted vil være i Oslo frem til lokaler på Gjøvik er ferdigstilt. Enheten er plassert i Avdeling for digital etterforsking og innovasjon.

Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.

Arbeidsoppgaver

Som spesialetterforsker med fokus på digitale trusler ved bedragerienheten, vil du stå i første rekke i bekjempelsen av moderne, digitale bedragerier. Ved å kombinere teknisk ekspertise med etterforskningsferdigheter vil du avdekke, analysere og bekjempe de mest sofistikerte digitale truslene som truer samfunnet vårt. I denne rollen vil du jobbe tett med både juridiske eksperter, prosjektleder og eksterne partnere for å sikre et helhetlig forsvar mot digitale trusler.

Oppgavene er som følger:

 • utføre tekniske undersøkelser av digitale bevis, inkludert på internett, dark web, servere, nettverk og mobile enheter
 • overvåke, identifisere og vurdere nye digitale trusler, og utvikle strategier for å motvirke dem
 • jobbe tett med andre nasjonale og internasjonale etater for informasjonsdeling og koordinert respons mot trusler
 • bidra med teknisk kunnskap og opplæring til teammedlemmer og andre kolleger
 • dokumentere funn og fremgangsmåter klart og detaljert, og rapportere til relevante interessenter

 Kvalifikasjoner

 • minimum 3 års høyere utdanning innen IT, cybersikkerhet, eller relaterte fagfelt. Særlig lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • solid bakgrunn innen digital etterforsking, trusselanalyse og respons på sikkerhetshendelser
 • dyptgående kunnskaper om operativsystemer, nettverksprotokoller og sikkerhetsteknologier
 • sterk evne til å analysere komplekse datasystemer, identifisere uregelmessigheter, og trekke logiske konklusjoner
 • evne til å jobbe effektivt både selvstendig og som en del av et team, og med eksterne partnere
 • må kunne sikkerhetsklareres for BEGRENSET

Personlige egenskaper

 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • muligheten til å være med på å bygge opp en ny enhet i politiet
 • et spennende fagmiljø i utvikling
 • gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • mulighet for hjemmekontor etter avtale med nærmeste leder
 • stillingen lønnes som spesialetterforsker (SKO 1552) kr 620.000 – 850.000. Høyere avlønning kan vurderes ved særlig kompetanse/erfaring.
 • i tillegg får spesialetterforskere i Økokrim et midlertidig tillegg for unntak fra arbeidsmiljøloven (for tiden kr 38 658 pr. år)

Søknadsfrist: 30.11.2023 
Arbeidsgiver: Økokrim 
Sted: Gjøvik 
Stillingstittel: Spesialetterforsker digitale trusler til Bedragerienheten 
Stillinger: 2 
Ansettelsesform: Fast 
Heltid / Deltid: Heltid 
Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon

Lars-Erik Aas 
Telefon: 908 67 091

KLIKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN!

Powered by Labrador CMS