Ledig stilling

Spesialenheten for politisaker har søkt etter en ny leder.
Spesialenheten for politisaker har søkt etter en ny leder.

Spesialetterforskar Spesialeininga for politisaker

Søknadsfrist 31.07.22

Spesialeininga

for politisaker er ansvarleg for saker som gjeld spørsmål om ein tilsett i politiet eller påtalemakta har utført ei straffbar handling i tenesta. Eininga skal gjennom arbeidet sitt hjelpe til å byggje tillit til at samfunnet behandlar alle meldingar mot politiet og påtalemakta med alvor og målmedvit.

Spesialeininga for politisaker er ikkje ein del av politiet, men er ei uavhengig verksemd. Justis- og beredskapsdepartementet har det overordna administrative ansvaret, og Riksadvokaten har det faglege ansvaret. Verksemda har i dag totalt 44 tilsette. Hovudkontoret og avdeling for felles saksmottak og innleiande etterforsking er plassert på Hamar. Eininga si etterforskingsavdeling er lokalisert i Oslo, Trondheim og Bergen. For meir informasjon om verksemda blir vist det til Spesialeiningas heimeside www.spesialenheten.no

I saker som gjeld spørsmålet om ein tilsett i politiet eller påtalemakta har utført ei straffbar handling i tenesta, foretas og blir etterforskinga leidd av Spesialeininga for politisaker. Spesialeininga har totalt 44 tilsette. Sjefen for Spesialeininga med administrativ stab og avdeling for felles saksmottak og innleiande etterforsking er plassert på Hamar. Eininga si etterforskingsavdeling er lokalisert i Oslo, Trondheim og Bergen. For meir informasjon om verksemda blir det vist til Spesialeiningas nettside www.spesialenheten.no

Fast stilling som spesialetterforskar

Ved etterforskingsavdelinga er det ledig fast stilling som spesialetterforskar ved avdelinga sitt kontor i Bergen. Vi søkjer etter ein fagleg dyktig medarbeidar som liker utfordringar og som ønskjer å arbeide i eit engasjert og kompetent miljø, og som identifiserer seg med eininga sitt samfunnsoppdrag. Avdelinga er bemannet med femten spesialetterforskarar, fem juristar, ein seniorkonsulent, nestleiar og avdelingsleiar.

Sjå fullstendig utlysingstekst for stillinga på: www.spesialenheten.no

Kontaktinformasjon: Liv Øyen, Leder etterforskingsavdelingen 62556187

Powered by Labrador CMS