Ledig stilling

Sikkerhetsansvarlig

Søknadsdato 6.12.20

Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet er en statlig virksomhet med tilsynsansvar for norskregistrerte fartøy og utenlandske fartøy som anløper norske havner. Sjøfartsdirektoratets overordnede mål er: Den foretrukne maritime administrasjonen. Det er omtrent 350 ansatte i Sjøfartsdirektoratet. Hovedkontoret ligger i Haugesund og har ca. 230 ansatte. I tillegg har Sjøfartsdirektoratet 7 regioner med tilhørende tilsynskontor langs norskekysten. Skipsregistrene i Bergen er også en del av Sjøfartsdirektoratet.


Sjøfartsdirektoratet har høyt fokus på samfunnssikkerhet og beredskap for å ivareta vårt samfunnsoppdrag. Derfor søker vi nå etter en dyktig sikkerhetsrådgiver og engasjert medarbeider som skal ha hovedansvar for å ivareta sikkerhetsarbeidet i direktoratet. Som sikkerhetsansvarlig vil du få hovedansvar for å videreutvikle Sjøfartsdirektoratets sikkerhetsløsninger og sikkerhetsorganisasjon i samarbeid med andre interne fagområder og eksterne organisasjoner. Du kan selv bidra til å forme stillingen og vi ser etter deg som er initiativrik, løsningsorientert og ønsker å løfte fokus på sikkerhet.Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør i administrasjonsavdelingen. Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Haugesund.

Arbeidsoppgaver

Du vil få ansvar for direktoratets arbeid med planverk, helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyser innen samfunnssikkerhet og beredskap. Videre vil du være en faglig ressurs innenfor informasjonssikkerhet og sikkerhets- og beredskapsområdet for interne og eksterne samarbeidspartnere. Du vil også få ansvar for utredningsarbeid, høringssvar m.v knyttet til offentlige bestillinger innen fagområdet.

Digital sikkerhet

 • Utvikle og vedlikeholde sikkerhetskompetansen og bygge en god sikkerhetskultur i organisasjonen
 • I samarbeid med IT-avdeling jobbe med sikkerhetstiltak knyttet til digitale trusler
 • I samarbeid med IT-avdelingen forvalte Gradert nett/Nasjonalt BEGRENSET nett/Nødnett/CIM
 • Være sikkerhetsrådgiver i ulike digitaliseringsprosjekter
 • Medvirke til at personvernlovgivning og informasjonssikkerhet blir ivaretatt i direktoratet

Samfunnssikkerhet og beredskap

 • Utvikling og vedlikehold av overordnet planverk for beredskap og krisehandtering
 • Oppgaver knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser
 • Virksomhetens koordinator innen sivilt beredskapssystem (SBS)
 • Sikkerhetsklareringer og autorisasjonssamtaler
 • Tilrettelegge for objektsikring/fysisk sikring
 • Sikre at direktoratet følger opp ny sikkerhetslov med forskrifter
 • Oversikt over det maritime risikobildet
 • Sjøfartsdirektoratets rolle i totalforsvaret
 • Noe reisevirksomhet må påberegnes

Kvalifikasjoner

 • Det kreves utdanning på masternivå fra høyskole eller universitet.
 • Manglende formell utdannelse kan i særlige tilfeller kompensere med relevant erfaring.
 • Kunnskap om sikkerhetslovgivning, SBS og personvernregelverk
 • Kjennskap til offentlig forvaltning vil være en fordel
 • Det er en forutsetning at aktuell kandidat kan sikkerhetsklareres på nivå hemmelig.
 • Fagkretsen bør være innen IT, informasjonssikkerhet, samfunnssikkerhet, jus eller forvaltning.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har interesse for ny teknologi og innovative løsninger og som ser etter gode løsninger for direktoratets beste for at direktoratet skal bli "den foretrukne maritime administrasjonen". Det er viktig for oss at du er strukturert og evner å omsette teoretiske konsepter til praktiske løsninger.

Vi har fokus på klart språk og du må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Å ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er viktig i denne stillingen.

Vi tilbyr

Et godt fagmiljø med spennende arbeidsoppgaver og kontakt med skipsnæringen. Samarbeid med kolleger med et høyt kompetansenivå i et bredt fagmiljø, noe som gir muligheter for tverrfaglig læring og utvikling

Fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner og har stillingskode 1364 seniorrådgiver, brutto årslønn kr 532 300 - 679 500 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av forskjellige grunner ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Om du melder fra at du tilhører en av disse kategoriene kan opplysningene bli brukt i statistikkformål (anonymisert). Mer info her.

Kontaktinformasjon:

John Malvin Økland, avdelingsdirektør +47 916 46 896