Ledig stilling

Politisk rådgiver - Politiets Fellesforbund

Søknadsfrist: 29. november

Politiets fellesforbund

 • Politiets Fellesforbund (PF) er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten. Vi har over 17.000 medlemmer som sikrer trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. 
 • Politiets Fellesforbund har 20 lokallag, er partipolitisk uavhengig, og er medlem av hovedorganisasjonen Unio. 
 • Politiets Fellesforbund har bred kompetanse på tariff- og arbeidslivsspørsmål og på politiets rolle og oppgaver. Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er vår viktigste oppgave.
 • Forbundskontoret har 34 medarbeidere, hvor 15 er heltidstillitsvalgte og 19 er fast ansatte. I tillegg er Politiforum og Politiets Pensjonistforbund samlokalisert med forbundskontoret i universelt utformede lokaler sentralt i Nydalen i Oslo.
 • Politiets Fellesforbund har ansatte med mange ulike bakgrunner- både faglig, kompetansemessig, kulturelt, geografisk og aldersmessig og vil legge til rette for å kunne ivareta en best mulig livsfasepolitikk.

Politiets Fellesforbund har ledig en fast stilling som politisk rådgiver. 

PF har viktige oppgaver på vegne av våre medlemmer og politiet som sentral samfunnsaktør. Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er PFs viktigste sak. Vi mener det er en nær sammenheng mellom politiets mulighet til å løse samfunnsoppdraget og best mulig lønns- og arbeidsvilkår for de som skal utføre arbeidet. 

PFs arbeid for å oppnå resultater på våre satsingsområder og politiets rolle som sentral samfunnsaktør, gjør at det er stor politisk og samfunnsmessig interesse rundt virksomheten.

PF er opptatt av å styrke sin politiske påvirkningskraft gjennom et planmessig og systematisk arbeid. Vi ønsker å påvirke de sentrale prosessene til rett tid og gjøre de rette tingene – og gjennom det oppnå best mulig måloppnåelse. Vi søker en person med god kompetanse om politiske prosesser og erfaring med politisk påvirkning/ lobbyvirksomhet. 

Den som ansettes må være en god nettverksbygger og vedkommende vil bli sentral i vår politiske virksomhet og vil ha mulighet til å forme stillingen i tråd med PFs behov. Stillingen er plassert ved Tariff og arbeidslivsavdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Langsiktig og planmessig arbeid med politiske prosesser for å fremme PFs politikk
 • Samarbeid med våre lokallag for å bistå dem med å fremme PFs politikk lokalt
 • Bygge relasjoner med andre aktører/forbund/politiske partier og andre samarbeidspartnere
 • Arbeide i team og dele kunnskap/erfaringer med tillitsvalgte lokalt og sentralt
 • Foredrags- og opplæringsvirksomhet
 • Rådgiver for å styrke det politiske arbeidet i forbundet
 • Bidra i arbeidet med å levere høringssvar
 • Bidra i øvrige oppgaver ved avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høgskole/universitetsnivå. Erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring med politiske prosesser/lobbyvirksomhet

Personlige egenskaper

 • Systematisk og strukturert tilnærming til arbeidsoppgaver
 • Evne til selvstendig, strategisk og langsiktig arbeid
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å ta initiativ og sikre gjennomføring
 • God til relasjons- og nettverksbygging
 • Positiv og tilpasningsdyktig

En del reise og forelesningsvirksomhet må påregnes. PF er en dynamisk organisasjon med stor yrkesstolthet og høy kompetanse.

Vi tilbyr

Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger. Lønn etter avtale. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontaktinformasjon

Per Erik Ommundsen, generalsekretær: 992 87 688

Finn Tore Pettersen, fagleder tariff og arbeidsliv: 464 87 100 / finn-tore.pettersen@pf.no

Powered by Labrador CMS