Ledig stilling

Politioverbetjenter

Søknadsfrist: 19.09.2023

Økokrim

Økokrim er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi etterretter, forebygger, etterforsker og irettefører saker. Vi skal også gi bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning. Vi er avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.Økokrim holder til i Oslo sentrum. Fordi Økokrim er et landsdekkende politi- og påtaleorgan, må noe reisevirksomhet påregnes.Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i rekrutteringsportalen dersom de har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Hvis du oppfyller kravene, skal vi innkalle minst én søker til intervju. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer på

https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

.Du gjøres oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort i offentlig søkerliste, selv om du ikke ønsker det. For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og du må derfor innhente uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Vi har ledige stillinger som politioverbetjent ved Etterforskingsavdelingen. Etterforskingsavdelingen består av etterforskere med politi-, økonomi- og miljøfaglig bakgrunn, men avdelingen samarbeider også med andre profesjoner i Økokrims øvrige avdelinger. Du vil arbeide i ulike etterforskingsprosjekter som er tverrfaglig sammensatt.

Økokrim er i dag organisert som en matriseorganisasjon for å gi en mer effektfull innretning av vårt arbeid og samfunnsoppdrag.

Vi er på jakt etter deg som

 • er samfunnsinteressert og følger med i nyhetsbildet
 • ønsker å komme til bunns i kompliserte saksforhold
 • kan håndtere og analysere store informasjonsmengder
 • er interessert i å sette deg inn i nye saksområder
 • viser initiativ
 • er utholdende og ikke lar deg skremme av nye utfordringer

Arbeidsoppgaver

 • vurdere potensielle straffesaker
 • etterforske saker fra A-Å og utføre politifaglig etterforskingsledelse i straffesaker
 • bistå landets politidistrikt og særorgan innenfor våre ansvarsområder
 • samarbeide med myndigheter i inn- og utland
 • håndtere og analysere store informasjonsmengder
 • planlegge, lede og delta på aksjoner
 • bistå i arbeidet med påtalevedtak og med å føre saker for retten
 • drive opplæringsvirksomhet internt og eksternt

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • politiutdanning
 • erfaring fra etterforsking av straffesaker
 • meget gode IT-ferdigheter
 • meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk

Ønskelige:

 • erfaring fra etterforsking av saken innen organisert kriminalitet
 • erfaring innenfor politifaglig etterforskingsledelse
 • erfaring med bruk av skjulte tvangsmidler
 • erfaring innenfor politiets etterretningsarbeid, herunder om overgangen fra etterretning til etterforsking

Personlige egenskaper

 • evne og vilje til nært tverrfaglig samarbeid
 • opptatt av å utvikle egen og andres kompetanse
 • meget god arbeidskapasitet, samt evne til å gjennomføre planer og nå resultater
 • initiativrik og endringsvillig
 • meget gode analytiske evner

Vi tilbyr

 • interessant arbeid med samfunnsrelevante straffesaker
 • godt arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid
 • utfordrende arbeidsoppgaver
 • sterke fagmiljøer i kontinuerlig utvikling
 • samarbeid med myndigheter i inn- og utland
 • gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • avlønning som politioverbetjent (stillingskode 0287), kr 600 000—800 000. Høyere avlønning kan vurderes ved særlig kompetanse/erfaring
 • i tillegg kompenseres politioverbetjentene i Økokrim midlertidig med et tillegg for unntak fra arbeidsmiljøloven (for tiden kr 38 658 pr. år)

Søknadsfrist: 19.09.2023
Arbeidsgiver: Økokrim
Sted: Oslo
Stillingstittel: Politioverbetjenter
Stillinger: 2
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon

Sjur Haraldseid
Politioverbetjent og personalleder
Telefon: 980 39 472

Erik Dieset
Politioverbetjent og personalleder
Telefon: 936 13 500

Søk på stillingen her!

Powered by Labrador CMS