Ledig stilling

Politioverbetjenter

Søknadsfrist: 12. juni 2023

Økokrim

Økokrim er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi etterretter, forebygger, etterforsker og irettefører saker. Vi skal også gi bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning. Vi er avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.Økokrim holder til i Oslo sentrum. Fordi Økokrim er et landsdekkende politi- og påtaleorgan, må noe reisevirksomhet påregnes.Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i rekrutteringsportalen dersom de har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Hvis du oppfyller kravene, skal vi innkalle minst én søker til intervju. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer på

https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

.Du gjøres oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort i offentlig søkerliste, selv om du ikke ønsker det. For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og du må derfor innhente uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Er du en etterforsker som stødig kan navigere i overgangen fra etterretning til etterforsking, fra skjult til åpen etterforskingsfase, som kan håndtere store mengder informasjon og skille det viktige fra det uviktige?

Økokrim er den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi har nylig gjennomført en omorganisering til matriseorganisasjon for en mer effektfull innretning av vårt arbeid og samfunnsoppdrag. At det er en matriseorganisasjon betyr at du er tilknyttet Etterforskingsavdelingen hvor du har en personalleder, og at du i det daglige jobber i tverrfaglig sammensatte prosjekter/etterforskinger. På Etterforskingsavdelingen jobber det etterforskere med politi-, økonomi- og miljøfaglig bakgrunn. Etterforskingsavdelingen samarbeider nært med andre avdelinger i Økokrim.

Vi er på jakt etter deg som

 • er samfunnsinteressert og følger med i nyhetsbildet
 • ønsker å komme til bunns i kompliserte saksforhold
 • kan håndtere og analysere store informasjonsmengder
 • er interessert i å sette deg inn i nye saksområder
 • viser initiativ
 • er utholdende og ikke lar deg skremme av nye utfordringer

Arbeidsoppgaver

 • vurdere potensielle straffesaker som Økokrim vurderer å ta inn til etterforsking, følge sakene fra A til Å
 • etterforske og utføre politifaglig etterforskingsledelse i straffesaker
 • bistå landets politidistrikter og særorgan innenfor våre ansvarsområder
 • samarbeide med myndigheter i inn- og utland
 • kan håndtere og analysere store informasjonsmengder
 • planlegge, lede og delta på aksjoner
 • bistå i arbeidet med påtalevedtak og med å føre saker for retten
 • drive opplæringsvirksomhet internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • politiutdanning
 • erfaring og kompetanse fra etterforsking av saker innen organisert kriminalitet vil bli vektlagt
 • erfaring og kompetanse innen politifaglig etterforskingsledelse er ønskelig
 • erfaring og kompetanse innen politiets skjulte tvangsmidler er ønskelig
 • meget gode IT-ferdigheter
 • meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk

Personlige egenskaper

 • evne og vilje til nært tverrfaglig samarbeid
 • opptatt av å utvikle egen og andres kompetanse
 • meget god arbeidskapasitet, samt evne til å gjennomføre planer og nå resultater
 • initiativrik og endringsvillig
 • meget gode analytiske evner

Vi tilbyr

 • interessant arbeid med samfunnsrelevante straffesaker
 • godt arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid
 • utfordrende arbeidsoppgaver
 • sterke fagmiljøer i kontinuerlig utvikling
 • samarbeid med myndigheter i inn- og utland
 • gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • avlønning som politioverbetjent (stillingskode 0287), kr 600 000—750 000. Høyere avlønning kan vurderes ved særlig kompetanse/erfaring
 • i tillegg kompenseres politioverbetjentene i Økokrim midlertidig med et tillegg for unntak fra arbeidsmiljøloven (for tiden kr 38 658 pr. år)

Søknadsfrist: 12.06.2023
Arbeidsgiver: Økokrim
Sted: Oslo
Stillingstittel: Politioverbetjent
Stillinger: 2
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon

Erik Dieset
Politioverbetjent og personalleder
Telefon: 936 13 500

Sjur Haraldseid
Politioverbetjent og personalleder
Telefon: 980 39 472

KLIKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN!

Powered by Labrador CMS