Ledig stilling

Politioverbetjent - operativ tekniker, teknisk avsnitt, TTS

Søknadsfrist: 13. februar 2023

Politiet

Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politidistrikt utgjør mer enn 3400 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet. Oppgaven med å sikre hovedstadens ulike institusjoner og aktiviteter er i tillegg en grunnleggende del av vårt spennende arbeid.

Vi går på jobb for å sikre trygghet for distriktets borgere. Vi skal være et politi for alle og våre tjenester skal være bygget på ansvarlighet, åpenhet og ærlighet.

Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. For mer informasjon, se www.politiet.no.

Seksjon for teknisk og taktisk spaning (TTS) ved avsnitt teknisk støtte har ledig fast stilling som politioverbetjent, spesialist. Vi søker deg som har relevant formal eller realkompetanse innen tekniske fag og/eller teknisk spaning, er innovativ, har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og stiller høye krav til faglig kvalitet.

Seksjon for teknisk og taktisk spaning (TTS) har et nasjonalt bistandsansvar innenfor alle våre skjulte etterforskningsmetoder i bekjempelse av organisert kriminalitet, alvorlig kriminalitet og terror. I Oslo politidistrikt har seksjonen fag-, metodeutviklings- og koordineringsansvar for teknisk og taktisk spaning.

Det kreves en betydelig motivasjon og nysgjerrighet mot nye teknikker/taktikker som kan utvikle metodene videre, samtidig som det kreves evne til å utøve metodene operativt på høyt nivå. Videre er det svært viktig å være en god teamarbeider som bidrar til et godt og utviklende arbeidsmiljø.

Oslo politidistrikts organisasjonsmodell omfatter geografiske og funksjonelle driftsenheter. Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) består av ni seksjoner og to stabsenheter, med totalt ca. 440 medarbeidere. Driftsenheten har ansvar for etterretning og etterforskning av den alvorlige og organiserte kriminaliteten i Oslo politidistrikt samt et særlig ansvar for etterretning og etterforskning ved ekstraordinære hendelser og kriser. FEE har også et overordnet fag-, koordinerings- og utføreransvar for etterretning og etterforskning i politidistriktet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver:

 • utvikling av tekniske spaningsmetoder
 • operativ utførelse av alle disipliner av teknisk spaning og holde seg faglig oppdatert på disse
 • samhandle med andre nasjonale beredskapsressurser og eksterne enheter nasjonalt og internasjonalt
 • prosjektarbeid
 • rådgiver for avsnittsleder/koordinator i vurdering og drift av operative saker
 • initiere, utrede grunnlag for og delta i drift av interne og eksterne utviklingsprosjekter
 • medansvar for utvikling av eksiterende metoder innen faget teknisk og taktisk spaning, med hovedvekt på nærmere angitt spesialfelt
 • være TTS/OPD sin representant i relevante fagfora for fagfeltet nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

Må krav:

 • bestått grunnutdannelse fra Politi(høg)skolen ved tiltredelse
 • godkjent eller kunne regodkjennes for IP4
 • formalkompetanse innen elektronikk, automasjon, IT eller andre tekniske fag/disipliner som anvendes/kan anvendes innen teknisk spaning. Bred erfaring med tekniske spaningsmetoder på relevant nivå kan kompensere for krav til utdanning.
 • operativ erfaring fra politi eller forsvar
 • gode IKT-kunnskaper
 • teknisk innsikt og interesse
 • god formuleringsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig at du har:

 • erfaring og/eller innsikt i veiledning og instruksjonsvirksomhet

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå hemmelig.

Personlige egenskaper

 • nytenkende og initiativrik
 • god evne til samarbeid
 • stor gjennomføringsevne
 • god evne til stressmestring
 • selvstendig

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass med mulighet for personlig og faglig utvikling, der du får jobbe med saker/oppgaver med høy prioritetEt fagmiljø med stort fokus på kompetanseheving, metodeutvikling og spesialiseringEt godt arbeidsmiljø med mulighet for trening i arbeidstiden

Ansettelse som politioverbetjent i SKO 0287 kr 597 900 - 626100 brutto pr. årVed ansettelse vil det bli foretatt en konkret vurdering av lønnsplassering i henhold til kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.Turnus/beredskap etter gjeldende arbeidsplan.Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Søknadsfrist: 13.02.2023
Arbeidsgiver: Oslo politidistrikt
Stillingstittel: Politioverbetjent - operativ tekniker, teknisk avsnitt, TTS
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon
Sven Arne Kjepso, Avsnittsleder tlf. 902 06 725

TRYKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN

Powered by Labrador CMS