Ledig stilling

Politioverbetjent digitale trusler til Bedragerienheten

Søknadsfrist: 30. november 2023

Økokrim

Økokrim er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi etterretter, forebygger, etterforsker og irettefører saker. Vi skal også gi bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning. Vi er avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.

Bedragerienheten skal lokaliseres på Gjøvik. Midlertidig arbeidssted vil være Oslo frem til lokaler på Gjøvik er ferdigstilt. Fordi Økokrim er et landsdekkende politi- og påtaleorgan, må noe reisevirksomhet påregnes.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i rekrutteringsportalen dersom de har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Hvis du oppfyller kravene, skal vi innkalle minst én søker til intervju. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Du gjøres oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort i offentlig søkerliste, selv om du ikke ønsker det.

For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og du må derfor innhente uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Bli en del av politiet og Økokrims kamp mot digitale bedragerier!

I vår tid er digitale bedragerier en stadig økende trussel mot borgere og selskaper i Norge. 

I Økokrim er vi dedikert til å bekjempe denne formen for økonomisk kriminalitet, og vi søker derfor etter dyktige medarbeidere som kan hjelpe oss i denne viktige kampen.

Er du teknologisk nysgjerrig, har en skarp analytisk sans og ønsker å tjene fellesskapet ved å avdekke, bekjempe og forebygge digitale bedragerier, da kan du være den vi leter etter!

Ved å bli en del av den nyopprettede bedragerienheten i Økokrim vil du:

 • drive med spesialisert etterforsking og etterretning
 • bruke nye verktøy og teknikker for å etterforske og forebygge komplekse bedragerier
 • arbeide side om side med erfarne kolleger i kampen for å beskytte samfunnet mot økonomisk kriminalitet
 • være i kontinuerlig utvikling gjennom å dra nytte av våre interne opplæringsprogrammer og ved å lære av noen av de beste innen feltet 
 • få jobbe i et dedikert og tverrfaglig team som deler ditt mål om å skape et tryggere digitalt miljø

Økokrim tilbyr en stilling hvor du har muligheten til å gjøre en forskjell. Ditt bidrag vil være viktig i arbeidet med å beskytte samfunnet mot de skjulte truslene i den digitale verden.

Er du klar til å bidra i kampen mot digitale bedragerier?

Bedragerienheten skal lokaliseres på Gjøvik, men midlertidig arbeidssted vil være i Oslo frem til lokaler på Gjøvik er ferdigstilt. Enheten er plassert i Avdeling for digital etterforsking og innovasjon.

Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.

Arbeidsoppgaver

 • være politifaglig etterforskingsleder i straffesaker som omhandler digitale bedragerier og sørge for at etterforskingsteamet har de nødvendige ressursene
 • utarbeide og implementere strategier for å bekjempe digitale bedragerier
 • etablere og vedlikeholde samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere for å dele informasjon og ressurser
 • sikre kontinuerlig opplæring og faglig utvikling for teamet innen de nyeste metodene for å bekjempe digitale bedragerier
 • representere Økokrim i media, på konferanser og andre offentlige plattformer der digitale bedragerier står på agendaen

Kvalifikasjoner

 • politiutdanning kombinert med spesialisert opplæring eller kursing i digital etterforsking eller relaterte områder
 • normalt 3-5 års relevant erfaring i etterforsking av kriminalitet begått med digitale verktøy 
 • evne til å lede og motivere et team under komplekse og utfordrende forhold
 • sterk evne til å analysere komplekse situasjoner, identifisere trender og tilpasse strategier deretter
 • meget gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG 

Personlige egenskaper

 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • et spennende fagmiljø i utvikling
 • utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • mulighet for hjemmekontor etter avtale med nærmeste leder
 • stillingen lønnes som politioverbetjent (SKO 0287) fra kr 600.000-750.000 brutto per år. Høyere avlønning kan vurderes ved særlig kompetanse/erfaring.
 • i tillegg kompenseres politioverbetjenter midlertidig med et tillegg for unntak fra arbeidsmiljøloven (for tiden kr 38 658 pr. år).

Søknadsfrist: 30.11.2023 
Arbeidsgiver: Økokrim 
Sted: Gjøvik 
Stillingstittel: Politioverbetjent digitale trusler til Bedragerienheten 
Stillinger: 1 
Ansettelsesform: Fast 
Heltid / Deltid: Heltid 
Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon

Lars-Erik Aas
Telefon: 908 67 091

KLIKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN!

Powered by Labrador CMS