Ledig stilling

Politioverbetjent - økonomisk kriminalitet

Søknadsfrist: 20. august

Om arbeidsgiver

Økokrim er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Som politiets og påtalemyndighetens kompetansesenter for bekjempelse av disse kriminalitetsformene fører vi de mest omfattende og prinsipielle sakene på området selv.

Vi trenger én politioverbetjent for å etterforske ØKOKRIMs egne saker og bistandssaker innenfor økonomisk kriminalitet. Du vil etterforske saker i blant annet næringslivet og finansmiljøer. I ØKOKRIM arbeider vi tverrfaglig med jurister og etterforskere som har politi-, økonomi-, miljø- og datafaglig bakgrunn.

Vi er på jakt etter deg som

 • er samfunnsinteressert og følger med i nyhetsbildet
 • ønsker å komme til bunns i kompliserte saksforhold
 • kan håndtere og analysere store informasjonsmengder
 • kan skille det viktige fra det uviktige og ser det enkle i det komplekse
 • er interessert i å sette seg inn i nye saksområder
 • liker å jobbe tett med andre profesjoner
 • viser initiativ
 • ikke lar seg skremme av nye utfordringer og er utholdende

Arbeidsoppgaver

 • etterforske straffesaker
 • bistå landets politidistrikter og særorgan med å etterforske saker for å bidra til en god og effektiv etterforsking/iretteføring, og for å oppnå varig lokal kompetanse (reisevirksomhet må derfor påregnes)
 • samarbeide om straffesaker med myndighet i inn- og utland
 • planlegge, lede og delta på aksjoner
 • bistå i arbeidet med påtalevedtak og med å føre saker for retten
 • være bisitter i rettssaker
 • opplæringsvirksomhet internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • politiutdanning
 • erfaring som er relevant for arbeidsoppgavene
 • meget gode IT-ferdigheter
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i engelsk

Personlige egenskaper

 • evne og vilje til nært tverrfaglig samarbeid
 • opptatt av å utvikle egen og andres kompetanse
 • meget god arbeidskapasitet, samt evne til å gjennomføre planer og nå resultater
 • meget gode analytiske evner
 • initiativrik og endringsvillig

Vi tilbyr

 • interessant arbeid med samfunnsrelevante straffesaker
 • utfordrende arbeidsoppgaver
 • tverrfaglig samarbeid
 • et spennende fagmiljø i utvikling
 • godt arbeidsmiljø med inspirerende medarbeidere
 • samarbeid med myndigheter i inn- og utland
 • gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • avlønning som politioverbetjent (stillingskode 0287), kr 552 800-667 200. Høyere avlønning kan vurderes ved særlig kompetanse/erfaring
 • i tillegg kompenseres politioverbetjentene i ØKOKRIM midlertidig med et tillegg for unntak fra arbeidsmiljøloven

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Vil du vite mer om stillingen, ta kontakt med:

Trude Stanghelle
Førstestatsadvokat
928 06 758

Søknadsfrist: 20. august

Gå til stillingen