Ledig stilling

PHS Oslo
PHS Oslo

Politihøgskolens rekrutterer eksterne sensorer

Søknadsfrist 31.05.22

Bacheloravdelingene ved Politihøgskolen vil rekruttere eksterne sensorer til en treårs periode (2022-2025) innen følgende fagområder: Operativ politiarbeid og beredskap, forebyggende politiarbeid, etterforskning, politi og samfunn og metode. Sensorarbeid er tilknyttet høgskolens 3-årige bachelorutdanning.

Politihøgskolen

Bli med å utdanne fremtidens politi

Hos oss får du jobbe i et miljø hvor politi og høgskolesektoren møtes. Vi er opptatt av at du skal kunne utvikle deg og trives på jobb.

Ansatte med forskjellig kompetanse

Du får kollegaer som underviser og har bakgrunn som blant annet politi, jurister, kriminologer og psykologer. I gangene møter du også forskere, administrativt ansatte og ansatte som blant annet jobber i kantine, resepsjon og bilverksted. Vi ønsker at våre ansatte skal speile mangfoldet i samfunnet.

Politihøgskolens bacheloravdelinger i Oslo, Bodø og Stavern gir utdanning som politigeneralist på bachelornivå. Utdanningen har pr. i dag ca. 920 studenter, fordelt på første og tredje studieår. I andre studieår er studentene i praksis ved et politidistrikt. Det er tett samarbeid mellom Politihøgskolens bacheloravdelinger i Oslo, Bodø og Stavern.

Potensielle sensorer vurderes av en kommisjon bestående av studieledere og fagansatte. Avdelingsleder på vegne av rektor oppnevner ekstern sensor for tre år om gangen.

DEN SOM OPPNEVNES MÅ HA MINST ÉN AV FØLGENDE KVALIFIKASJONER:

• ha relevant yrkespraksis og særlige kvalifikasjoner innen emnet/studiet som skal sensureres

• være ansatt på minst høgskolelektornivå ved annen utdannings- eller forskningsinstitusjon, eller på annen måte kunne dokumentere kompetanse på tilsvarende nivå

• ha erfaring som sensor i tilsvarende emne/studium ved norsk eller nordisk universitet eller høgskole

Mer informasjon om sensurprosessen ved bacheloravdelingen, hvordan du kan bli sensor og andre elementer knyttet til sensur finner du her: Sensurarbeid ved Politihøgskolen - Bachelor - politiutdanning - Politihøgskolen www.politihogskolen.no

Kontaktinformasjoner:

Jorge Kristiansen - Rådgiver 455 19 649 jorge.kristiansen@phs.no

Beathe Rødsand – Studieleder 488 87 935 beathe.rodsand@phs.no

Powered by Labrador CMS