Ledig stilling

Politibetjent 2/1 med spesialisering digitale ferdigheter til Bedragerienheten

Søknadsfrist: 30. november 2023

Økokrim

Økokrim er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi etterretter, forebygger, etterforsker og irettefører saker. Vi skal også gi bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning. Vi er avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.

Bedragerienheten skal lokaliseres på Gjøvik. Midlertidig arbeidssted vil være Oslo frem til lokaler på Gjøvik er ferdigstilt. Fordi Økokrim er et landsdekkende politi- og påtaleorgan, må noe reisevirksomhet påregnes.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i rekrutteringsportalen dersom de har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Hvis du oppfyller kravene, skal vi innkalle minst én søker til intervju. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Du gjøres oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort i offentlig søkerliste, selv om du ikke ønsker det.

For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og du må derfor innhente uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Bli en del av politiet og Økokrims kamp mot digitale bedragerier!

I vår tid er digitale bedragerier en stadig økende trussel mot borgere og selskaper i Norge. 

I Økokrim er vi dedikert til å bekjempe denne formen for økonomisk kriminalitet, og vi søker derfor etter dyktige medarbeidere som kan hjelpe oss i denne viktige kampen.

Er du teknologisk nysgjerrig, har en skarp analytisk sans og ønsker å tjene fellesskapet ved å avdekke, bekjempe og forebygge digitale bedragerier, da kan du være den vi leter etter!

Ved å bli en del av den nyopprettede bedragerienheten i Økokrim vil du:

 • drive med spesialisert etterforsking og etterretning
 • bruke nye verktøy og teknikker for å etterforske og forebygge komplekse bedragerier
 • arbeide side om side med erfarne kolleger i kampen for å beskytte samfunnet mot økonomisk kriminalitet
 • være i kontinuerlig utvikling gjennom å dra nytte av våre interne opplæringsprogrammer og ved å lære av noen av de beste innen feltet
 • få jobbe i et dedikert og tverrfaglig team som deler ditt mål om å skape et tryggere digitalt miljø

Økokrim tilbyr en stilling hvor du har muligheten til å gjøre en forskjell. Ditt bidrag vil være viktig i arbeidet med å beskytte samfunnet mot de skjulte truslene i den digitale verden.

Er du klar til å bidra i kampen mot digitale bedragerier?

Bedragerienheten skal lokaliseres på Gjøvik, men midlertidig arbeidssted vil være i Oslo frem til lokaler på Gjøvik er ferdigstilt. Enheten er plassert i Avdeling for digital etterforsking og innovasjon.

Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.

Arbeidsoppgaver

Som politibetjent med spesialisering innenfor digitale trusler ved bedragerienheten, vil du være bindeleddet mellom tradisjonell politietterforsking og etterforskering på Internett. Du vil kombinere din kunnskap som politibetjent med spesialisert opplæring innenfor digital etterforsking for å avdekke, forhindre, og respondere på digitale trusler innenfor bedrageri og svindel. I samarbeid med tekniske eksperter og juridiske spesialister vil du jobbe for å sikre at Norge er rustet til å møte utfordringene fra moderne, digitale kriminelle.

Oppgavene er som følger:

 • samhandle med digitale etterforskere for å samle, analysere og sikre digitale bevis og spor
 • forberede og gjennomføre avhør, gjennomgå dokument- og databeslag samt innhente og analysere annen nødvendig informasjon til bruk i etterforskingen
 • samarbeide internt og eksternt, bl.a. ved å vedlikeholde kontakt med andre politienheter nasjonalt og internasjonalt
 • arbeide med teknisk forbyggende tiltak som skal bidra til å redusere trusler
 • sikre dokumentasjon og forberede saker for påtale.

Kvalifikasjoner

 • politiutdanning
 • erfaring fra politietterforsking, helst med en viss eksponering mot saker som involverer digitale elementer
 • forståelse av digitale systemer, enheter og Internett
 • bestått en eller flere NCFI-moduler er en fordel
 • meget gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner med evne til å forklare komplekse saker på en forståelig måte
 • evne til å jobbe tett med tverrfaglige team, inkludert tekniske eksperter og jurister
 • må kunne sikkerhetsklareres til BEGRENSET

Personlige egenskaper

 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • muligheten til å være med på å bygge opp en ny enhet i politiet
 • et spennende fagmiljø i utvikling
 • gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • mulighet for hjemmekontor etter avtale med nærmeste leder
 • stillingen lønnes som politibetjent 1 (stillingskode 1457), LR 41, alt. 11, fra kr 470.000-520.000
 • stillingen lønnes som politibetjent 2 (stillingskode 1459), LR 42, alt. 11, fra kr 470.000-580.000
 • i tillegg kompenseres politibetjenter midlertidig med et tillegg for unntak fra arbeidsmiljøloven (for tiden kr 38 658 pr. år).
 • Søknadsfrist: 30.11.2023 
  Arbeidsgiver: Økokrim 
  Sted: Gjøvik 
  Stillingstittel: Politibetjent 2/1 med spesialisering digitale ferdigheter til Bedragerienheten 
  Stillinger: 2 
  Ansettelsesform: Fast
  Heltid / Deltid: Heltid 
  Stillingsprosent: 100

  Kontaktinformasjon

  Lars-Erik Aas 
  Telefon: 908 67 091

  KLIKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN!

Powered by Labrador CMS