Ledig stilling

Politiets Utlendingsenhets lokaler i Oslo.
Politiets Utlendingsenhets lokaler i Oslo.

Politibetjent 1/2/3

Søknadsfrist 21. september

Politibetjent (vikariater), ved Felles operative tjenester og retur (FOTR), avsnitt for koordinering og retur. Stillingene er direkte underlagt avsnittsleder ved koordineringsavsnitt 1. Arbeidstid er dagtid. Vikariatene kan bli forlenget og omgjort til faste stillinger ved eventuelle interne opprykk. Det kan også bli ledig et tredje vikariat.

Arbeidsoppgaver

 • Forberedelse, planlegging, iverksetting og oppfølging av uttransporter i Dublin- og hurtigsporet
 • Forberedelse, planlegging, iverksetting og oppfølging av uttransporter i asylsporet i samråd med seksjon for ID-avklaring der det er hensiktsmessig
 • Forberedelse, planlegging, iverksetting og oppfølging av uttransporter i bort- og utvisningssaker
 • Saksbehandle egne bort- og utvisningssaker og vedtak
 • Sikre kompetanse om vedtak i bort- og utvisningssaker ute i politidistriktene
 • Være charterkontakter, planlegge og iverksette chartere
 • Besvare innkomne forespørsler fra inn- og utland, samt ffra egne enheter
 • Veilede og bistå i sprøsmål innen PUs ansvarsområde
 • Iverksette reisebestillinger fra politidistriktene
 • Delta på uttransporter
 • Andre arbeidsoppgaver etter behov

Kvalifikasjoner

 • Det kreves bestått politi(høg)skole
 • Det er en fordel med kjennskap til utlendingsfeltet
 • Det er en fordel med kunnskap i bruk av DUF og UTSYS
 • Det er en fordel med politioperativ erfaring og erfaring fra etterforskning
 • Det er en fordel med kompetanse innen politiets saksbehandlingssystem BL, PO, TTA, Indicia etc.
 • Det er en fordel med bestått godkjenning for uttransport
 • Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk. Ytterligere språkkompetanse er en fordel
 • Krav til politibetjent 2 og 3 må være oppfylt og dokumenteres som vedlegg til søknaden
 • Det kreves plettfri vandel - uttømmende politiattest må fremlegges
 • Norsk
 • Engelsk
 • DUF og UTSYS

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven §41. Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel, strukturert, ansvarsbevisst og lærevillig
 • Evne til helhetstenkning, til å arbeide selvstendig og i team
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe under høyt arbeidspress
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politibetjent 1/2/3. Pb 1; SKO 1457, ltr. 41 - 48 (kr 391.300 - 435.100), pb 2; SKO 1459, ltr. 42 - 51 (kr 397.100 - 456.400), pb 3; SKO 1461, ltr. 47 - 56 (kr 428.200 - 496.100) ATB-tillegg på kr 34.231/år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no)
 • Dagtid
 • Tiltredelse etter avtale

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon: Nils Rognholdt Seksjonssjef 404 21 004, Vidar Olsen Avsnittsleder 489 54 807

Søk på stillingen her