Ledig stilling

Politiadvokat 2 til Bedragerienheten

Søknadsfrist: 30. november 2023

Økokrim

Økokrim er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi etterretter, forebygger, etterforsker og irettefører saker. Vi skal også gi bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning. Vi er avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.

Bedragerienheten skal lokaliseres på Gjøvik. Midlertidig arbeidssted vil være Oslo frem til lokaler på Gjøvik er ferdigstilt. Fordi Økokrim er et landsdekkende politi- og påtaleorgan, må noe reisevirksomhet påregnes.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i rekrutteringsportalen dersom de har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Hvis du oppfyller kravene, skal vi innkalle minst én søker til intervju. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Du gjøres oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort i offentlig søkerliste, selv om du ikke ønsker det.

For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og du må derfor innhente uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Bli en del av politiet og Økokrims kamp mot digitale bedragerier!

I vår tid er digitale bedragerier en stadig økende trussel mot borgere og selskaper i Norge. 

I Økokrim er vi dedikert til å bekjempe denne formen for økonomisk kriminalitet, og vi søker derfor etter dyktige medarbeidere som kan hjelpe oss i denne viktige kampen.

Er du teknologisk nysgjerrig, har en skarp analytisk sans og ønsker å tjene fellesskapet ved å avdekke, bekjempe og forebygge digitale bedragerier? Da kan du være den vi leter etter!

Ved å bli en del av den nyopprettede bedragerienheten i Økokrim vil du:

 • drive med spesialisert etterforsking og etterretning
 • bruke nye verktøy og teknikker for å etterforske og forebygge komplekse bedragerier
 • arbeide side om side med erfarne kolleger i kampen for å beskytte samfunnet mot økonomisk kriminalitet
 • være i kontinuerlig utvikling gjennom å dra nytte av våre interne opplæringsprogrammer og ved å lære av noen av de beste innen feltet 
 • få jobbe i et dedikert og tverrfaglig team som deler ditt mål om å skape et tryggere digitalt miljø

Økokrim tilbyr en stilling hvor du har muligheten til å gjøre en forskjell. Ditt bidrag vil være viktig i arbeidet med å beskytte samfunnet mot de skjulte truslene i den digitale verden.

Er du klar til å bidra i kampen mot digitale bedragerier?

Bedragerienheten skal lokaliseres på Gjøvik, men midlertidig arbeidssted vil være i Oslo frem til lokaler på Gjøvik er ferdigstilt. Enheten er plassert i Avdeling for digital etterforsking og innovasjon. Denne stillingen er plassert i Juridisk avdeling, som også har ansvar for personledelse, men stillingen er dedikert til arbeid i bedragerienheten.

Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.

Arbeidsoppgaver

Som politiadvokat i bedragerienheten vil du være en bærebjelke i senterets rettslige prosesser for digitale bedragerier. Med en solid juridisk bakgrunn kombinert med en forståelse av de unike utfordringene knyttet til digitale bedragerier, vil du sikre at alle tiltak, etterforskinger og påtalebeslutninger er forankret i lovverket og bidrar effektivt til å bringe kriminelle for retten.

Oppgavene er som følger:

 • være påtalefaglig etterforskingsleder i straffesaker som omhandler digitale bedragerier
 • fatte påtalebeslutninger i straffesaker relatert til digitale bedragerier og representere Økokrim i rettsprosessen
 • jobbe tett med nasjonale og internasjonale juridiske enheter for å sikre koordinerte og konsistente tiltak mot kriminelle nettverk som opererer digitalt
 • bidra til intern opplæring ved å holde seminarer og workshoper for å oppdatere teamet om relevante juridiske endringer og beste praksis
 • bistå i utforming av langsiktige juridiske strategier for bekjempelse av digital kriminalitet

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap med ytterligere kvalifikasjoner innenfor strafferett eller lovgivning som regulerer det digitale rom
 • tidligere erfaring som advokat med fokus på straffesaker, fortrinnsvis innenfor digitale bedragerier
 • dyp forståelse av lover og forskrifter knyttet til digitale bedragerier og etterforsking
 • sterk evne til å prosedere straffesaker for retten og kommunisere juridiske prinsipper til et bredt spekter av interessenter på en effektiv måte
 • sterk evne til å analysere komplekse juridiske dilemmaer og fatte beslutninger under press
 • må kunne sikkerhetsklareres for BEGRENSET


Personlige egenskaper

 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • muligheten til å være med på å bygge opp en ny enhet i politiet
 • et spennende fagmiljø i utvikling
 • gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • mulighet for hjemmekontor etter avtale med nærmeste leder
 • stillingen lønnes som som politiadvokat 2 (stillingskode 1543), kr 700.000 - 850.000, høyere lønn kan vurderes ved særlig kompetanse/erfaring. 
 • i tillegg får politiadvokater i Økokrim et midlertidig tillegg for unntak fra arbeidsmiljøloven (for tiden kr 38 658 pr. år)

Søknadsfrist: 30.11.2023 
Arbeidsgiver: Økokrim 
Sted: Gjøvik 
Stillingstittel: Politiadvokat 2 til Bedragerienheten 
Stillinger: 1 
Ansettelsesform: Fast 
Heltid / Deltid: Heltid 
Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon

Lars-Erik Aas 
Telefon: 908 67 091

KLIKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN!

Powered by Labrador CMS