Ledig stilling

PFT søker beslagsforvaltere til langtidslager for beslag, spor og bevis

Søknadsfrist 23.06.22

Ønsker du å være med å utvikle bevis- og beslagsområdet i politiet?

PFT

Utviklingen av Politiets Fellestjenester (PFT) er et viktig virkemiddel i reformarbeidet i politiet. Flere og nye tjenester er tenkt lagt til PFT, og dette skal bidra til å frigjøre ressurser i politidistrikt og særorgan slik at de får mer kraft til de operative politioppgavene. PFT er politiets profesjonelle leverandør av etterspurte produkter og administrative tjenester. PFT er en pådriver for å utvikle et mer enhetlig politi gjennom innovasjon, standardisering og enhetlige løsninger. PFT er samarbeidspartneren som skaper stordriftsfordeler og synergier gjennom forpliktende samarbeid. Det er medarbeiderne i PFT som gjør det mulig å møte våre utfordringer og levere som lovet. Som medarbeider i Politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.

www.politiet.no

Politiet søker to erfarne medarbeidere til politiets nye langtidslager for bevis og beslag, hvor du er med på å utvikle, implementere og følge opp politiets organisering av langtidslager for beslag og sporprøver.

Politiets Fellestjenester (PFT) er en profesjonell samarbeidspartner og leverandør av produkter og tjenester til politiet, og vi ser etter deg som ønsker å bli en viktig bidragsyter i vår nye seksjon langtidslager for beslag og sporprøver. Stillingen ligger i avdeling Materiell og logistikk som er ansvarlig for levering, drift og oppfølging av politioperativt materiell og logistikk til politiet.

Politiet er i gang med å bygge et nytt langtidslager for bevis på Gardermoen, hvor PFT skal ha et fagansvar og bidra til forsvarlig beslagsforvaltning i politiet. Det lyses i denne forbindelse ut to faste stillinger som beslagsforvaltere til PFT sitt langtidslager for beslag og sporprøver. Håndtering av beslag, spor og bevis i politiet er en sentral og viktig funksjon i forbindelse med ivaretakelsen av rettssikkerheten for landets innbyggere.

Vi ønsker deg med god forståelse for verdien av hva beslag og sporprøver betyr for rettsikkerheten. God erfaring med logistikk håndtering og som kan jobbe systematisk med god notoritet.

Arbeidssted er på lagerets lokasjon ved Gardermoen.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til driftssetting av lageret, herunder utarbeide rutiner, gjennomføre analyser og foreta vurderinger.
 • Bidra til utvikling og implementering av fremtidige standarder for lageret og utarbeidelsen av nasjonale standarder for beslagslager i politiet.
 • Være kontaktperson og ansvarlig overfor politidistrikt og særorgan for logistikkhåndtering av beslag og sporprøver, herunder forestå opplæring, rettledning og etterlevelse/kontroll.
 • Oppfølgning av vedlikeholdsrutiner for lagerets beholdning.
 • Reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på minimum fagskolenivå. Lang og relevant erfaring kan kompenseres for manglende formell utdanning.
 • Erfaring innen logistikkarbeid.
 • Du har god IT-kompetanse. Har du erfaring med ERP-systemer er det er fordel.
 • Truckførerbevis minimum T2 eller være villig til å ta dette.
 • Førerkort klasse BE.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med beslag og spor, samt kunnskap om håndtering av beslag og spor.
 • Du må ha god formuleringsevne både skriftlig og muntlig og er trygg på å presentere og drive opplæring/instruksjon.
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Det er en forutsetning at du kan sikkerhetsklareres til nivå HEMMELIG.

Personlige egenskaper

 • Du har god struktur, er nøyaktig og verdsetter høy kvalitet i utførelsen av dine arbeidsoppgaver.
 • Du har godt humør, liker å jobbe selvstendig, men trives også med å være en del av et team.
 • Du har fokus på forbedringer, slik at vi stadig leverer bedre tjenestene til politiet.
 • Du ser hva som må gjøres, og finner gode løsninger på de utfordringer som oppstår.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform: https://www.politiet.no/om/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no).
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, mulighet for trening i arbeidstiden).
 • Stillingen lønnes som rådgiver (SKO 1434), med lønn fra kr. 501.200 – kr. 573 900 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon:

Rune Rydland Andersen, Fung. seksjonsleder 928 05 043 [email protected]

Powered by Labrador CMS