Ledig stilling

Øst politidistrikt søker strategisk og samfunnsengasjert leder til stillingen som politimester

Søknadsfrist: 23. april 2023

Politiet

Øst politidistrikt er landets nest største med cirka 2000 medarbeidere som betjener i underkant av 740 000 innbyggere i 29 kommuner i Viken. Administrasjonsstedet i Øst politidistrikt ligger i Ski, kun 11 minutter med tog fra Oslo.

Særtrekk ved politidistriktet er at vi har tre av landets største grenseovergangssteder; Oslo lufthavn, Svinesund og Ørje. Det genererer kriminalitet spesielt innenfor vinning og narkotika, samt utlendingsfeltet. Flere av landets største byer er også lokalisert i politidistriktet. Sammen med store tettsteder, store landbruksområder og lang kystlinje gir dette politidistriktet en tilsvarende bredde i oppgaveløsningen med redningsoppdrag, patruljetjeneste, etterforskning, oppgaver knyttet til grensen, samt sivile gjøremål og forvaltningsoppgaver m.m. Forebyggende arbeid er en hovedstrategi for politidistriktet. Vi kan derfor tilby en arbeidsplass med varierte og spennende utfordringer.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Hovedregel ved ansettelse i staten er seks måneders prøvetid, jf. statsansatteloven § 15, første ledd.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Det er ledig embete som politimester i Øst politidistrikt. Embetet er et åremål for en periode på seks (6) år, gjeldende fra tiltredelse.

Øst politidistrikt er landets nest største med cirka 2000 medarbeidere. Distriktet leverer polititjenester til over 750 000 innbyggere fordelt på 29 kommuner. Administrasjonsstedet i Øst politidistrikt ligger i Ski, kun 11 minutter med tog fra Oslo.

Distriktet har ansvaret for landets største grenseoverganger; Oslo lufthavn, Svinesund og Ørje. Flere av landets største byer er også lokalisert i politidistriktet. Dette, sammen med nærhet til Oslo preger kriminalitetsbildet. Vi kan tilby en mangfoldig arbeidsplass med varierte og spennende utfordringer.

Politimesteren har totalansvaret for polititjenesten til innbyggerne i sitt distrikt - i daglig drift, beredskap og ved kriser - og er som leder av påtalemyndigheten i distriktet ansvarlig for straffesaksbehandlingen og underlagt den høyere påtalemyndighet. Politimesteren rapporterer til politidirektøren.

Politiets samfunnsoppdrag er å skape trygghet der folk bor og ferdes. Som politimester i ett av landets 12 politidistrikter skal du betjene en befolkning preget av mangfold. Du er politidirektørens rådgiver gjennom deltakelse i politiets nasjonale ledergruppe og er ansvarlig for at politiske føringer og gjeldende strategi blir forstått og gjennomført i eget politidistrikt. Politimesteren skal sørge for levering av gode og tidsmessige polititjenester gjennom kontinuerlig forbedring og forenkling av politiets arbeidsprosesser. Politimester har også ansvar for kvalitetsutvikling og optimal ressursutnyttelse i eget distrikt og i etaten.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle et politidistrikt som jobber sammen for å nå mål og levere på oppdrag
 • Bidra til ett politi ved å påse at virksomhetsstyringen er i tråd med politiets strategier og mål
 • Forebygging er et strategisk virkemiddel for politiet i samarbeid med andre aktører
 • Sikre effektiv drift og ressursbruk ved å ta i bruk tilgjengelige digitale løsninger og beste praksis
 • Sørge for god samhandling og kommunikasjon internt og eksternt; mellom politidistrikt/-enheter og overfor andre samfunnsaktører
 • Styrke organisatorisk læring, etisk bevisst ledelse og risikobasert styring
 • Lede og utvikle egen ledergruppe
 • Sørge for aktivt medarbeiderskap, helsefremmende arbeidsmiljø, godt partsamarbeid og medbestemmelse i politidistriktet

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå
 • God resultatoppnåelse i tidligere stillinger
 • Erfaring fra kriseledelse
 • Må kunne kommunisere eksternt og internt på en tydelig og tillitsvekkende måte
 • Relevant ledererfaring
 • Må kunne klareres for STRENGT HEMMELIG

Det er ønskelig med:

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Erfaring fra organisasjonsutvikling og omstilling
 • Erfaring med virksomhetsutvikling og kvalitetsforbedringer ved hjelp av ny teknologi
 • Gjennomført lederutdanning/lederutvikling
 • Kunnskap om eller erfaring fra politi- og påtalemyndighetDu må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og god gjennomføringsevne
 • Strategisk og helhetsorientert
 • God til å kommunisere
 • Gode samarbeids- og samhandlingsevner
 • God relasjonsbygger og rollemodell
 • Synlig samfunnsengasjement og høy etisk bevissthet
 • Tydelig lederskap med evne til å motivere og utvikle ledere og medarbeidere

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer (https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/).

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politimester (stillingskode 9120), fra kr 1 100 000-1 600 000 brutto per år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Søknadsfrist: 23.04.2023
Arbeidsgiver: Politidirektoratet
Sted: Ski
Stillingstittel: Politimester Øst politidistrikt
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon

Peder Lund
seniorrådgiver Capus AS
Telefon: 97 73 50 88

Baard Storsveen
partner Capus AS
Telefon: 41 31 87 00

TRYKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN

Powered by Labrador CMS