Ledig stilling

Liker du å jobbe med stabsarbeid og arbeidstidsbestemmelser?

Søknadsfrist: 7. april 2024

OM arbeidsgiver

Politiet skal sikre trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politidirektoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og er det øverste ledelsesnivået i politiet. Politidirektoratet har tre overordnede roller: Gjennomføre regjeringens politikk, være faglig rådgiver, samt å styre, lede og utvikle politi- og lensmannsetaten. Politiet skal være en forutsigbar, handlekraftig og fleksibel etat til det beste for befolkningen. Politiets distrikter og særorgan består til sammen av over 18.000 dedikerte medarbeidere. Les mer på 

politiet.no

.

Fast stilling som seniorrådgiver i arbeidsrettsseksjonen, HR- og HMS-avdelingen

Om stillingen

Politiet er en stor etat med et svært viktig samfunnsoppdrag. Med over 18 000 ansatte er politiet en av de største landsomfattende statlige virksomhetene. Politidirektoratets (POD) rolle er å styre, lede og utvikle norsk politi samt å være faglig rådgiver for blant andre Justis- og beredskapsdepartementet. 

HR- og HMS-avdelingen i POD har det overordnede ansvaret for en helhetlig styring og utvikling av HR og HMS i hele politiet. Avdelingen består av tre seksjoner; HR, arbeidsrett og HMS. Arbeidsrettsseksjonen har det overordnede ansvaret for å ivareta etatens interesser innen arbeidsgiverpolitikk, omstilling, individuell og kollektiv arbeidsrett og medbestemmelse/samhandling med arbeidstakerorganisasjonene i politiet. Seksjonen har også det nasjonale ansvaret for vår funksjon innen stabsarbeid i etaten og du vil ha en sentral rolle i dette arbeidet. Vi er 13 engasjerte medarbeidere med ulik alder og yrkesbakgrunn. Vi har et godt arbeidsmiljø og høy kompetanse innenfor hele arbeidsgiverfeltet.

Vi ser etter deg som har relevant høyere utdanning, interesse for stabsarbeid, tjenesteplanlegging og kjennskap til statlig regelverk. Du vil få varierte og utfordrende arbeidsoppgaver på et høyt faglig nivå, med god mulighet for personlig og faglig utvikling. Du bør trives med en hektisk arbeidshverdag med korte frister og mange oppgaver og en kombinasjon av selvstendig arbeid og teamarbeid. 

Stillingen er fast og organisatorisk plassert i arbeidsrettsseksjonen i HR- og HMS-avdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i direktoratets beredskapsarbeid og ivareta HRs rolle i dette arbeidet 
 • Rådgivning knyttet til politiets arbeidstidsbestemmelser samt tilhørende lov- og avtaleverk
 • Samhandling og deltakelse i forhandlinger med sentrale fagforeninger i politiet
 • Saksbehandling og opplæring i arbeidstidsbestemmelser og turnussystem
 • Andre oppgaver innenfor seksjonens portefølje

Kvalifikasjoner

Du ha må: 

 • Relevant høyere utdanning med minimum bachelorgrad 
 • Erfaring med tilsvarende oppgaver
 • Kjennskap til statlig regelverk og kollektiv arbeidsrett
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG

Det er i tillegg en fordel om du har:

 • Bestått grunnutdanning fra Politi(høg)skolen
 • Erfaring fra politiet
 • Erfaring med tjenesteplanlegging og stabsarbeid vil være en fordel

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Strategisk
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner og presenterer informasjon på en troverdig måte
 • Evne til å skape tillit og gode relasjoner
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å håndtere mange oppgaver på en gang

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her: https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364), fra kr 646 000-845 900 brutto per år. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere avlønning vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Arbeidsgiver: Politidirektoratet 
Sted: Oslo 
Stillingstittel: Seniorrådgiver 
Stillinger: 1 
Ansettelsesform: Fast 
Heltid / Deltid: Heltid 
Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon:
Frode Aarum
seksjonssjef arbeidsrettsseksjonen 
Telefon:48 88 83 10

Søk på stillingen her!

Powered by Labrador CMS