Ledig stilling

Ledig stilling som politibetjent ved politiets ATK-senter

Søknadsfrist 07.08.22

Utrykningspolitiet (UP) er et særorgan i politiet som har trafikksikkerhetsarbeid som hovedoppgave og målsettingen er å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken.

Utrykningspolitiet (UP)

er et særorgan i politiet som har trafikksikkerhetsarbeid som hovedoppgave og målsettingen er å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. UP bidrar også i annen kriminalitetsbekjempelse og er en bistands- og beredskapsressurs for politidistriktene. UP består av hovedadministrasjonen i Stavern, Politiets ATK-senter på Farstad og fem UP-distrikter med distriktskontor og distriktsledelse rundt i landet.Mer informasjon, organisasjonskart og kontaktinformasjon kan du finne på: www.politiet.no/upBesøk oss gjerne på Facebook www.facebook.com/utrykningspolitiet

Politiets ATK-senter er organisert som egen enhet i UP og har det nasjonale ansvaret for saksbehandling av fartsovertredelser registrert i automatisk trafikkontroll (ATK). Enheten er lokalisert på Farstad i Hustadvika kommune, har et stort fagmiljø med for tiden 35 ansatte, og vi søker nå etter flere medarbeidere.

Statens vegvesen er teknisk ansvarlig for etablering og vedlikehold av fotoboksene. Politiets ATK-senter er ansvarlig for den politimessige behandling av sakene, mens Statens Innkrevingssentral foretar innkreving av bøtekravene.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre saksbehandling i ATK etter gjeldende lover og regelverk.
 • Utøve foreleggsmyndighet.
 • Være faglig ressursperson innenfor politimessige spørsmål i ATK-sammenheng.
 • Bistå saksbehandlerne i vanskelige saker – enten ved direkte rådgivning eller ved å overta saken og fullføre saksbehandlingen.
 • Bruk av politiets dataverktøy/dataregister i undersøkelser.
 • Besvarelse av telefonhenvendelser.
 • Bidra til faglig utvikling ved ATK-senteret.
 • Bistå med forefallende arbeid for å få driften av ATK-senteret til å gå på beste måte.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Politiskole/Politihøgskole
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne, norsk
 • Kunnskap om- og kunne bruke politiets datasystemer / registre

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med avhør
 • Politioperativ erfaring
 • Kjennskap til politiets trafikksikkerhetsarbeid
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne, engelsk

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og veiledningsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Mål- og resultatorientert
 • Systematisk med god ordenssans
 • Løsningsorientert

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

Utrykningspolitiet kan tilby en utfordrende og selvstendig stilling på en utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen er plassert som politibetjent 1/2/3 i stillingskode (SKO 1457/1459/1461) og ansettelse/innplassering skjer ihht kompetansekriteriene. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, erfaring og ansiennitet.
 • Stillingen følger særavtale om arbeidstidsbestemmelser (ATB) for politiet og tilkommer en godtgjørelse som for tiden er på kr 37 243 pr år.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Søknad og CV registreres i Webcruiter. Relevante vitnemål og attester legges ved.

Ansettelsen skjer på vilkår fastsatt i statsansatteloven og personalreglementet for politietaten. Prøvetid på seks måneder.

Kontaktinformasjon: Vivi-Ann Torill Haukås +47 93049415 [email protected]

Tove Storvik, politioverbetjent +47 48 88 81 16 [email protected]

Powered by Labrador CMS