Ledig stilling

Leder til avsnitt for forebygging, ID og fagutvikling

Søknadsfrist: 21. mars 2023

Kripos søker leder til avsnitt for forebygging, ID og fagutvikling (FIF). Som avsnittsleder vil du ha ansvaret for den daglige ledelsen av avsnittet, både faglig og administrativt. Avsnittet er nyopprettet og vil bestå av ca. 10 dedikerte medarbeidere. Vi søker nå en dyktig medarbeider som skal lede avsnittet, og bidra til helhetlig drift og utvikling av seksjonen. Om du har utdannelse fra Politihøgskolen eller en annen relevant utdannelse er ikke det avgjørende for oss – det viktigste er at du brenner politiets samfunnsoppdrag. Har du i tillegg forståelse for utvikling av digitale løsninger og vil være med å utvikle et viktig fagområde, kan vi være en god match. Avsnittet skal samarbeide med nasjonale og internasjonale partnere for å bekjempe internettrelaterte seksuelle overgrep mot barn gjennom å utvikle forebyggende tiltak og praktisk metodikk, spesielt fokusert på identifisering av ofre og gjerningspersoner.

Seksjonen for internettrelaterte overgrep (SIO) består av ca. 28 medarbeidere og inngår i nasjonalt cyberkrimsenter (NC3). Seksjonen jobber helhetlig for å bekjempe internettrelaterte seksuelle overgrep mot barn gjennom forebygging, etterretning og innledende etterforskning. Vi oppnår resultater ved å benytte tilgjengelig teknologi og utvikle metodikk for politiet. Avdelingen for øvrig består av ca. 155 medarbeidere som har til oppgave å sørge for trygghet i det digitale rom.

Kripos

Kripos er politiets nasjonale kompetansesenter i kampen mot organisert og annen alvorlig kriminalitet. Vi yter bistand til politidistriktene og har spisskompetanse blant annet innen taktisk etterforskning, kriminalteknikk, elektroniske spor, særskilte etterforskningsmetoder, kriminaletterretning og -analyse. Vi er dessuten behandlingsansvarlig for politiets sentrale registre og nasjonalt kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid. Det nasjonale kriminaltekniske laboratoriet ligger også ved Kripos.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile befolkningen. Det er derfor et mål å ha en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Det er en forutsetning at den som tilsettes, har plettfri vandel. Uttømmende politiattest kan bli innhentet.

Etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste med søkerens navn og alder samt stillings-/yrkestittel og bosteds-/arbeidskommune. Søkeren kan anmode om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, kan opplysninger om søkeren likevel bli offentliggjort. Søkeren vil i så fall bli varslet.

Kripos er en tverrfaglig kunnskapsorganisasjon med ca. 750 medarbeidere hvor halvparten har politifaglig bakgrunn og halvparten en annen variert bakgrunn. Du vil være en del av en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag og som leder i Kripos forventes det at du er en god rollemodell, setter retning, driver endring, motiverer og utvikler medarbeidere og skaper resultater sammen med andre.

Avsnittslederrollen er første ledernivå hos Kripos og det er ikke et absolutt krav om tidligere ledererfaring eller -utdanning, men det vil være en fordel. Rollen er operasjonell og det forventes at avsnittsleder bidrar i den daglige produksjonen.

Fleksibilitet med hensyn til ansvarsområder, arbeidsoppgaver og organisering er en forutsetning.

Personlig egnethet, motivasjon for fagfeltet, god rolleforståelse og resultater fra utdanning vil bli vektlagt.

Søknader uten vitnemål og attester vil ikke bli behandlet.

Arbeidsoppgaver

 • personaloppfølging, inkl. HMS og sykefravær, rekruttering, tidskontroll, mm.
 • operativ styring og planlegging av avsnittet, inkl. utarbeidelse av mål, risikovurdering, mm.
 • bidra til helhetlig og god ressursutnyttelse på seksjonen
 • fagledelse og selvstendige oppgaver innenfor avsnittets ansvarsområde
 • utvikle ønsket kultur gjennom god ledelse og aktivt medarbeiderskap
 • delta i og eventuelt lede relevante arbeidsgrupper, prosjekter og møter, både internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • relevant utdannelse på høyskole/universitet, minimum bachelornivå.
 • erfaring med fagledelse, herunder styring, oppfølging av kvalitet og kontinuerlig utvikling
 • erfaring med å utvikle nye ideer og konsepter
 • kunnskap om grunnleggende funksjoner i digitale løsninger
 • relevant kjennskap til ett eller flere av seksjonens saksfelt
 • gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres for nivå hemmelig.

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Ønskelige kvalifikasjoner

 • relevant lederfaring med fag- og personalansvar
 • utdanning innen ledelse
 • relevant videreutdanning og/eller sertifisering
 • gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • gode lederegenskaper med evne til å motivere, støtte, følge opp og utvikle medarbeidere
 • evne til å prioritere, ta selvstendige beslutninger
 • god gjennomføringsevne og arbeidskapasitet
 • evne til å sette seg inn i nye teknologier og områder

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • fast stilling som seniorrådgiver (SKO 1364) i funksjon som avsnittsleder fra kr. 765.600-911.700 (ltr.77- 83) brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden
 • en utfordrende stilling i et godt og aktivt miljø som gir store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • sentral beliggenhet på Bryn mht. tog, t-bane og bussforbindelser

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Søknadsfrist: 21.03.2023
Arbeidsgiver: Kripos
Stillingstittel: Avsnittsleder til avsnitt for forebygging, ID og fagutvikling
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon:
Lise Matheson tlf. 23 20 86 07

TRYKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN
Powered by Labrador CMS