Ledig stilling

Instruktør

Søknadsfrist: 26. februar 2024

Om rollen

Nasjonalt ID-senter

Nasjonalt ID-senter er et faglig selvstendig ekspertorgan, som skal sikre høy kvalitet på ID-arbeidet som gjøres i politiet, utlendingsforvaltningen og hos andre offentlige virksomheter.

Vi har spisskompetanse på ID- og underlagsdokumenter, og vi utvikler verktøy og metoder som kan brukes for å avklare identiteten til utlendinger som kommer til - eller oppholder seg i - Norge. Vi tar initiativ til samarbeid og fellesløsninger, tilbyr opplæring og verktøy, utvikler statistikk og analyser, samt gir bistand og råd på generelt grunnlag og i enkeltsaker.

Vi er 40 medarbeidere, og holder til på Tøyen i Oslo. Nasjonalt ID-senter er administrativt underlagt Politidirektoratet. For mer informasjon, se www.nidsenter.no.

Rollen som instruktør er plassert i seksjonen ID-skolen, som er en del av nasjonalt ID-senter (NID). ID-skolen har hovedansvaret for å utvikle og gjennomføre opplæring i ID-arbeid. Videre har seksjonen en rådgivende funksjon. Miljøet i ID-skolen er preget av samarbeid. Både internt i organisasjonen og med eksterne aktører. Det er nødvendig at du er trygg i rollen som foredragsholder. Stillingen innebærer at du holder innlegg og presentasjoner for mindre og større grupper*.

ID-skolen arbeider aktivt med å kombinere tradisjonell praktisk undervisning med digitale opplæringstilbud. For å finne gode løsninger arbeider gjerne seksjonen tverrfaglig, kreativt og utfordrer eksisterende løsninger.

Seksjonen er i vekst og har et bredt kompetansemiljø. Dine nærmeste kolleger har lang erfaring og kunnskap innen ID-kontroll, læringsdesign, læringsutvikling, innholdsproduksjon, instruksjon, nettadministrasjon, digitalisering, rådgivning og tekstforfatning fordelt på ni personer, hvorav to er instruktører. Vi søker etter en tredje instruktør og kollega.

*Presentasjonene kan også bli filmet, streamet direkte og lagret på nidsenter.no for senere bruk, og vi forutsetter at du samtykker til dette.

Arbeidsoppgaver

Som instruktør hos oss vil du

 • undervise i ID-arbeid på grunnleggende og videregående nivå, nasjonalt og internasjonalt
 • bidra til utvikling av opplæringstilbudet, og sikre at dette holder høy faglig og pedagogisk kvalitet
 • bidra i utvikling av opplæringsprodukter, som e-læringskurs, filmer, klasseromskurs, stasjonsopplæring, brosjyrer m.m. 
 • bidra til utvikling av ID-faget
 • bistå og veilede lokale kompetansemiljø i eget opplæringsarbeid 
 • delta i relevante faglige nettverk
 • holde deg faglig oppdatert

Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver ved behov. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

Du må

 • ha erfaring med ID-arbeid
 • ha god formidlingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • være komfortabel med digital- og klasseromsundervisning 
 • ha høyere utdanning fra høgskole/universitet, minimum bachelor-nivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ha plettfri vandel, og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. I tillegg skal det ved ansettelser gjennomføres en skikkethetsvurdering

I tillegg er det ønskelig at du

 • har praktisk erfaring med ID-kontroll fra første- eller andrelinje 
 • har erfaring med undervisning, veiledning eller annen formidling
 • har kjennskap til politi- og utlendingsforvaltningen 
 • har kjennskap til personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR)
 • har erfaring med e-læring 
 • har erfaring med utvikling av opplæringsprodukter

Personlige egenskaper

Vi tror at du lykkes i stillingen som instruktør med følgende egenskaper:

 • gode samarbeidsevner
 • trives i situasjoner med faglige utfordringer
 • evne til å se løsninger i problemer
 • trives med å jobbe sammen med andre
 • er trygg på egne kunnskaper og ferdigheter

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • et spennende og utfordrende arbeids- og ansvarsområde i et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø
 • stillingen lønnes som Instruktør (1434 Rådgiver/1364 Seniorrådgiver), fra kr 635 400 (LTR 65) – 796 600 (LTR 77) brutto per år (ved spesielt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes)
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, mulighet for hjemmekontor, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Nasjonalt ID-senter mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Søknadsfrist: 26.02.2024 
Arbeidsgiver: Nasjonalt ID-senter 
Sted: Oslo 
Stillingstittel: Instruktør 
Stillinger: 1 
Ansettelsesform: Fast 
Heltid / Deltid: Heltid 
Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon

Eirik Killingdalen

Seksjonsleder - ID-skolen

Telefon:48860014

E-post: eirik.killingdalen@nidsenter.no

LinkedIn-profil

KLIKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN!

Powered by Labrador CMS