Ledig stilling

Innholdsprodusent til Bedragerienheten

Søknadsfrist: 30. november 2023

Økokrim

Økokrim er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi etterretter, forebygger, etterforsker og irettefører saker. Vi skal også gi bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning. Vi er avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.

Bedragerienheten skal lokaliseres på Gjøvik. Midlertidig arbeidssted vil være Oslo frem til lokaler på Gjøvik er ferdigstilt. Fordi Økokrim er et landsdekkende politi- og påtaleorgan, må noe reisevirksomhet påregnes.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i rekrutteringsportalen dersom de har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Hvis du oppfyller kravene, skal vi innkalle minst én søker til intervju. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Du gjøres oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort i offentlig søkerliste, selv om du ikke ønsker det.

For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og du må derfor innhente uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Bli en del av politiet og Økokrims kamp mot digitale bedragerier!

I den digitale tidsalderen er digitale bedragerier en stadig økende trussel mot borgere og selskaper i Norge.

I Økokrim er vi dedikert til å bekjempe denne formen for økonomisk kriminalitet, og vi søker derfor etter dyktige medarbeidere som kan hjelpe oss i denne viktige kampen.

Er du teknologisk nysgjerrig, har en skarp analytisk sans og ønsker å tjene fellesskapet ved å avdekke og bekjempe digitale bedragerier, da kan du være den vi leter etter!

Ved å bli en del av den nyopprettede bedragerienheten i Økokrim vil du:

 • drive med spesialisert etterforsking og etterretning
 • bruke nye verktøy og teknikker for å etterforske og forebygge komplekse bedragerier
 • arbeide side om side med erfarne kolleger i kampen for å beskytte samfunnet mot økonomisk kriminalitet
 • være i kontinuerlig utvikling gjennom å dra nytte av våre interne opplæringsprogrammer og ved å lære av noen av de beste innen feltet
 • få jobbe i et dedikert og tverrfaglig team som deler ditt mål om å skape et tryggere digitalt miljø

Økokrim tilbyr en stilling hvor du har muligheten til å gjøre en forskjell. Ditt bidrag vil være viktig i arbeidet med å beskytte og tjene samfunnet mot de skjulte truslene i den digitale verden.

Er du klar til å bidra i kampen mot digitale bedragerier?

Bedragerienheten skal lokaliseres på Gjøvik, men midlertidig arbeidssted vil være i Oslo frem til nye lokaler på Gjøvik er ferdigstilt. Enheten er underlagt Avdeling for digital etterforsking og innovasjon, men stillingen rapporterer i faglinjen til Avdeling for etterretning og forebygging.

Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.

Arbeidsoppgaver

 • utvikle kreative konsepter og prosjekter som øker bevisstheten om bedragerier og fremmer forebyggende tiltak
 • skape unike, engasjerende og interaktive innholdsløsninger tilpasset ulike målgrupper og plattformer
 • bruke kunnskap om ulike internettbaserte kommunikasjonsplattformer for å nå ut til mange på en nyskapende måte
 • utvikle og pitche ideer og prosjekter til leder for bedragerienheten og/eller fagleder for forebygging ved Økokrim
 • samle innsikt om ulike målgrupper og utvikle ulike strategier for innholdsproduksjon til ulike grupper i henhold til ønsket forebyggende effekt
 • gjennomføre opptak, redigere lyd, bilder og videoer, samt produsere tekst og visuelt innhold som skiller seg ut
 • lage en helhetlig innholdsstrategi for forebygging i samarbeid med forebyggende enhet ved Økokrim
 • samarbeide tett med kommunikasjonsstaben i Økokrim om informasjon som skal deles i mer tradisjonelle kommunikasjonskanaler

Kvalifikasjoner

 • minimum bachelorgrad innen relevante fagområder som medieproduksjon, kommunikasjon eller lignende. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • relevant erfaring innenfor kreativt arbeid, forebygging eller lignende områder
 • kunnskap om ulike internettbaserte plattformer for kommunikasjon og evnen til å tilpasse kunnskapsformidlingen til ulike målgrupper og formater, herunder også visuelt og interaktiv innhold
 • erfaring med formidling av komplekse temaer er en fordel

Personlige egenskaper

 • kreativ og nysgjerrig tilnærming til utfordringer og løsninger
 • evner å tenke utenfor rammene og utforske nye metoder for kunnskapsformidling
 • bod til å jobbe selvstendig og effektivt samtidig som du kan bidra positivt inn i et team

Vi tilbyr

 • muligheten til å være med på å bygge opp en ny enhet i politiet
 • et spennende fagmiljø i utvikling
 • gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • mulighet for hjemmekontor etter avtale med nærmeste leder
 • stillingen lønnes som rådgiver (SKO 1434), kr 520.000–600.000 / seniorrådgiver (SKO 1364), kr 600.000-800.000 brutto per år. For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes

Søknadsfrist: 30.11.2023 
Arbeidsgiver: Økokrim 
Sted: Gjøvik 
Stillingstittel: Innholdsprodusent til Bedragerienheten 
Stillinger: 1
Ansettelsesform: Fast 
Heltid / Deltid: Heltid 
Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon

Fredrik Lykken
Politiinspektør og fagleder forebygging
Telefon: 481 01 750

KLIKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN!

Powered by Labrador CMS