Ledig stilling

Innhentingsavdelingen i PST søker analytiker med russisk språkkunnskap

Søknadsfrist 31.1

PST

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Mestrer du det russiske språket? Liker du å grave i store datamengder for å finne relevant informasjon og mønstre? Er du nysgjerrig og evner å tenke kreativt? Evner du over tid å se etter små detaljer som kan utgjøre en stor forskjell? Da kan du være den personen vi leter etter!

Arbeidsoppgaver

Innhentingsavdelingen er sentral i PSTs operative og analytiske arbeid. Vi søker nå etter to dyktige medarbeidere for fast ansettelse. Det er en forutsetning at de som søker forstår russisk godt, både muntlig og skriftlig. Man må også være grundig, analytisk og systematisk, samt evne å håndtere store datamengder for å finne informasjon og mønstre. Arbeidshverdagen er variert og spennende, og krever at man må kunne levere rettidig informasjon til beslutningstakere. De som ansettes vil bidra til fag- og metodeutvikling innen seksjonens ansvarsområder og bistå i prosjekt- og utviklingsarbeid. Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme, innenfor arbeidsgivers styringsrett. Turnusarbeid må påregnes. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Kvalifikasjoner

Vi søker primært deg som har minst tre års fullført relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, som politi(høg)skolen, utdanning fra forsvaret, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag og/eller innen teknologi/IT. Betydelig relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Godt skriftlig og muntlig forståelse av det russiske språket er et krav for stillingen, og aktuelle kandidater vil bli språktestet. Du må også ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk samt gode engelskkunnskaper. Det er ønskelig med arbeidserfaring fra analyse og etterretningsarbeid og/eller erfaring med straffesaksarbeid og metodebruk. Det er også ønskelig med erfaring fra bearbeiding av store datamengder. Teknisk innsikt og interesse for kommunikasjonsteknologi vil bli vektlagt. Ytterligere språk og kulturkunnskaper er en fordel. Erfaring som oversetter, tolk eller operatør er også ønskelig.

Personlige egenskaper

Vi søker to initiativrike medarbeidere med gode språklige og analytiske ferdigheter. Du er løsningsorientert og evner å angripe komplekse problemstillinger med pågangsmot og kreativitet. Du liker å jobbe med dataverktøy og kommunikasjonsteknologi og er grundig, analytisk og systematisk. Du vil jobbe både selvstendig og i team og må trives med begge deler. Det er viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og setter pris på et mangfoldig arbeidsfellesskap. Du fremmer dialog og kompetansedeling internt på seksjonen og i organisasjonen. Ettersom dine arbeidsoppgaver er styrt av vekslende prioriteringer, er det viktig at du er fleksibel. Det forventes at du viser vilje og evne til endring og nytenkning i så vel faglige som organisatoriske spørsmål. Du er robust og evner å styre din egen arbeidshverdag og ta ansvar for den faglige koordineringen med samarbeidende enheter. Når du støter på utfordringer, hjelper du dine kolleger og din leder med å finne løsninger. Personlig egnethet vektlegges særlig, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon. Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

Arbeidshverdagen hos oss er utfordrende og spennende. Du vil bli del av et godt arbeidsmiljø med høyt kompetente og motiverte medarbeidere som har variert fag- og utdanningsbakgrunn. Kurs og opplæring innen fagområdet vil bli tilbudt. Du vil bidra til å beskytte landet mot de mest alvorlige truslene innenfor et spennende fagfelt. Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 535-200 - 670 100 (lønnstrinn 60-72) i stilling som rådgiver (SKO 1434), seniorrådgiver (SKO 1364) eller overingeniør (SKO 1087). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner. Vi har en god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss. Søknaden sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Kontaktinformasjon:

Anita 23 30 50 00

Sara 23 30 50 00