Ledig stilling

Informasjonskoordinator til responssenteret, politioverbetjent

Søknadsfrist: 14. desember 2023

ØKOkrim

Økokrim er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi etterretter, forebygger, etterforsker og irettefører saker. Vi skal også gi bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning. Vi er avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.Økokrim holder til i Oslo sentrum. Fordi Økokrim er et landsdekkende politi- og påtaleorgan, må noe reisevirksomhet påregnes.Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i rekrutteringsportalen dersom de har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Hvis du oppfyller kravene, skal vi innkalle minst én søker til intervju. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer på 

https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

.Du gjøres oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort i offentlig søkerliste, selv om du ikke ønsker det. For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og du må derfor innhente uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Vil du jobbe med håndtering av informasjon om kriminalitet innenfor noen av felleskapets viktigste verdier?

Økokrim skal styrke sitt responssenter og søker derfor en informasjonskoordinator (POB). 

Responssenteret er Økokrims enhet for mottak, vurdering og koordinering. Responssenteret står for en førstelinjevurdering av tips, anmeldelser og annen informasjon som kommer inn til Økokrim. Gjennom denne posisjonen har responssenteret også ansvar for å sile ut saker som kan være aktuelle for Økokrim, og presentere disse for ledelsens vurderingsgruppe for vurdering av saksinntak. Responssenteret har tett samarbeid med etterretningsmiljøet ved Økokrim, og skal ivareta informasjonskoordinatorrollen for denne enheten. Dette innebærer å holde seg oppdatert på både etterretningsmiljøets, men også politiets øvrige informasjonsbehov.

Responssenteret har tett samarbeid med andre fagmiljøer på Økokrim, som for eksempel miljøkrimenheten og inndragningsenheten.

Økokrims responssenter er kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid, og har tett kontakt med den norske desken i Europol i Haag. Medarbeidere ved responssenteret liaisonerer ukentlig til Kripos responssenter, for å svare ut forespørsler i Europol- og Interpol-samarbeidet, i tillegg til å være en ressurs for miljøet på Kripos sitt responssenter. Økokrims responssenter fyller rollen som kontaktperson/liaison til European Financial and Economic Crime Centre i Europol.

Stillingen som informasjonskoordinator(IK) ved Økokrim responssenter innebærer arbeidsoppgaver som treffer mange av de ovennevnte momenter. I rollen som informasjonskoordinator har man det daglige ansvarlige for vurdering av informasjon som kommer inn til Økokrim. I dette ligger det også å besørge at rett miljø blir involvert og informert. Vedkommende har også ansvar for å fordele oppgaver på øvrige ansatte i responssenteret.

Informasjonskoordinatoren har ansvar for at det utarbeides saksunderlag til vurderingsmøtene for nye saker inn til Økokrim.

I stillingen er man ansvarlig for å tilgjengeliggjøre, berike, kvalitetssikre og strukturere informasjon som blir rapportert til og fra etterretningsseksjonen.

Responssenteret er en del av Avdeling for etterretning og forebygging og avdelingen er for tiden i en omstillingsprosess. Responssenterets struktur og arbeidsoppgaver kan dermed bli påvirket av denne prosessen.

Stillingen som informasjonskoordinator ved Økokrim er til tider krevende, innebærer høyt tempo og mange parallelle prosesser. Stillingen krever evne til å prosessere større mengder informasjon og drive hard prioritering.

Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.

Arbeidsoppgaver

 • motta og vurdere informasjon som kommer inn til Økokrim, og sørge for nødvendige tiltak 
 • samarbeide tett med etterretningsmiljøet og sørge for at de får relevant og tidsriktig informasjon
 • vurdere anmeldelser, og presentere aktuelle anmeldelser for ledelsens vurderingsgruppe
 • svare ut eller bidra til å svare ut henvendelser og forespørsler fra norsk politi
 • svare og sende ut forespørsler i Europol- og Interpolkanalen
 • lese, vurdere og knytte informasjon i Indicia til relevante informasjonsbehov i etterretningsenhetens prosjekter
 • stillingen kan på sikt få ansvar for kvalitetssikring og tilgangsstyring i Indicia
 • besvare henvendelser fra samarbeidende etater, og gjøre vurderinger rundt utlevering av informasjon til de
 • samarbeide tett med andre fagmiljøer på Økokrim om saker som krever dette
 • besvare henvendelser fra privatpersoner, og rådgi disse
 • andre arbeidsoppgaver ved behov

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • bestått politi(høg)skolen
 • bred politifaglig erfaring
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk
 • erfaring med etterretning
 • erfaring med informasjonskoordinering
 • den som blir innstilt må kunne klareres og autoriseres for HEMMELIG

Ønskelige:

 • PHS etterretning modul 1 eller tilsvarende fra Forsvaret eller universitet/høgskole er ønskelig
 • annen relevant utdanning
 • erfaring med etterforskning
 • erfaring fra internasjonalt politisamarbeid

Personlige egenskaper

 • god til å samarbeide og knytte kontakter
 • evne til å sette seg inn i ukjente og nye fagområder og problemstillinger
 • løsningsorientert tilnærming til prosesser og problemstillinger
 • evne til å jobbe selvstendig i flere parallelle prosesser
 • stor arbeidskapasitet
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • et spennende fagmiljø i utvikling
 • utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • mulighet for hjemmekontor etter avtale med nærmeste leder
 • stillingen lønnes som politioverbetjent (SKO 0287) fra kr 600.000-750.000 brutto per år. Høyere avlønning kan vurderes ved særlig kompetanse/erfaring.
 • i tillegg kompenseres politioverbetjenter midlertidig med et tillegg for unntak fra arbeidsmiljøloven (for tiden kr 40 707 pr. år).

Søknadsfrist: 14.12.2023 
Arbeidsgiver: Økokrim 
Sted: Oslo 
Stillingstittel: Informasjonskoordinator til responssenteret, politioverbetjent 
Stillinger: 1 
Ansettelsesform: Fast 
Heltid / Deltid: Heltid 
Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon

Magnus Slagtern Brannsten
Politioverbetjent og personalleder 
Telefon: 23 29 10 00

Lone Charlotte Pettersen
Avdelingsdirektør 
Telefon: +47 470 40 545

KLIKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN!

Powered by Labrador CMS