Ledig stilling

Her holder Økokrim til. Nå ønsker skattedirektøren at de får direkte ansvar for politiets Økoteam.
Her holder Økokrim til. Nå ønsker skattedirektøren at de får direkte ansvar for politiets Økoteam.

Informasjonskoordinator (politioverbetjent)

Søknadsfrist 31.05.21

Økokrim skal styrke arbeidet med etterretning og informasjonshåndtering, og søker derfor etter en informasjonskoordinator.

Som informasjonskoordinator skal du bidra i utviklingen av arbeidet med å bearbeide og formidle informasjon i Økokrim. I dette inngår å betjene Økokrims mottak av informasjon. Viktige oppgaver vil være å kvalitetssikre, berike, strukturere og tilgjengeliggjøre informasjon, samt være en pådriver for å utvikle rutiner og tekniske verktøy. Du vil samarbeide med flere enheter i Økokrim.

I tillegg til å koordinere informasjon for hele Økokrim, skal du også være faglig ansvarlig for håndtering av informasjonsflyten til etterretningsenheten og i etterretningssystemet. Stillingen er lagt til den nye avdelingen for etterretning og forebygging som er besluttet opprettet.

Stillingen har stor og variert arbeidsmengde med rom for faglig og personlig utvikling. Hvis du er en strukturert person som evner å arbeide selvstendig og er god til å prosessere store mengder informasjon samt holde oversikt, da er du den rette for oss.

Arbeidsoppgaver

 • etablere og forvalte informasjonsflyt - og prosjektledelse
 • motta og svare ut informasjon og forespørsler til Økokrim
 • føre informasjon i politiets registre
 • systematisere og tilgjengeliggjøre informasjon og etterretning
 • kvalitetssikre informasjon og fagansvar i Indicia
 • kommunisere og samhandle internt og eksternt
 • være operativ informasjonskoordineringsstøtte i prosjekter
 • videreutvikle og produsere retningslinjer og rutiner
 • videreutvikle teknologi og prosesser
 • andre oppgaver ved behov og etter kompetanse

Kvalifikasjoner

Må-krav:

Økokrim

er spissorganet i politiet og påtalemyndigheten for bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi skal ivareta vårt samfunnsoppdrag blant annet ved å etterforske særlig alvorlige eller prinsipielle lovovertredelser innen disse fagområdene, treffe påtalevedtak og iretteføre sakene. Vi skal også yte bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning.

Fordi vi har omfattende, kompliserte og prinsipielle saker, er vi avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.

Økokrim holder til i Oslo sentrum. Fordi Økokrim er et landsdekkende politi- og påtaleorgan, må noe reisevirksomhet påregnes.

For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og uttømmende og utvidet politiattest må innhentes, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i rekrutteringsportalen dersom de har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Hvis man oppfyller kravene, skal man innkalle minst én søker til intervju. Søkere gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Søknad registreres i rekrutteringssystemet og bekreftede kopier av attester og vitnemål skal følge med som tilleggsfiler.

 • politiutdanning
 • erfaring fra arbeid med etterretning
 • kunnskap om politiets etterretningssystem og registre
 • innsikt i politiets oppdrag og organisasjon
 • meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne i norsk og engelsk
 • god kunnskap om IKT-verktøy som støtter analyse og visualisering
 • må kunne klareres for HEMMELIG jf. sikkerhetsloven

Ønskelig:

 • PHS' etterretning modul 1 eller tilsvarende fra Forsvaret eller universitet/høgskole eller annen relevant utdanning innen militær eller samfunnsfag
 • utdanning i åpne kilder og IKT

Personlige egenskaper

 • evne og vilje til å arbeide strukturert og selvstendig
 • meget god arbeidskapasitet, samt evne til å gjennomføre planer og nå resultater
 • kreativ, initiativrik og handlekraftig
 • meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • meget gode analytiske evner
 • endringsvillig og evne til å motivere andre

Vi tilbyr

 • et spennende fagmiljø i utvikling
 • utfordrende arbeidsoppgaver
 • tverrfaglig samarbeid
 • gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • godt arbeidsmiljø med inspirerende medarbeidere
 • samarbeid med myndigheter i inn- og utland
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • avlønning som politioverbetjent (stillingskode 0287), kr 560 000—670 000. Høyere avlønning kan vurderes ved særlig kompetanse/erfaring
 • i tillegg kompenseres politioverbetjentene i ØKOKRIM midlertidig med et tillegg for unntak fra arbeidsmiljøloven (som for tiden er kr 36 108 per år)

Kontaktinformasjon: Inge Svae-Grotli 976 67 043