Ledig stilling

Førstekonsulent ved Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie, arbeidssted Mosjøen politistasjon.

Søknadsfrist 8. oktober, 2020

Nordland politidistrikt omfatter hele Nordland fylke – i tillegg til Gratangen i Troms, og bortsett fra Bindal kommune i sør. Det er et langstrakt politidistrikt med et areal på 37 200 km2. Politidistriktet omfatter 41 kommuner i Nordland med om lag 240.000 innbyggere. Heidi Kløkstad er politimester i Nordland politidistrikt. Hun har sitt kontorsted og sin administrasjon lokalisert ved distriktets hovedsete i Bodø. Det er omlag 660 ansatte i Nordland politidistrikt.

Det er ledig en fast stilling som førstekonsulent (SKO1408) ved Felles enhet for Utlending, Forvaltning og Sivil rettspleie. Stillingen er delt i 50 % ved Seksjons for Utlendingsforvaltning og 50 % ved Seksjon for sivil rettspleie. Arbeidssted er Mosjøen politistasjon.

Arbeidsoppgaver

Utlendingsforvaltning:

 • Mottak av og registrering av søknad om opphold i Norge
 • Utlendingskontroll i forhold til lovlig opphold
 • Dokumentkontroll /ID kontroll
 • Tilrettelegge for og gjennomføre ID-intervjuer ved ID-fastsettelse og tapsmeldinger
 • Saksbehandling av utlendingssaker
 • Veilede publikum ved oppmøte og telefon
 • Fokus på forebygging gjennom forvaltning
 • Arbeidsoppgaver vil kunne endres i tråd med behov og sentrale føringer

Sivil rettspleie:

 • Mottak av og registrering av søknad om pass/nasjonalt ID-kort
 • Dokumentkontroll / ID-kontroll
 • Tilrettelegge for og gjennomføre ID-intervjuer ved ID-fastsettelse og tapsmeldinger
 • Flagging av saker til vedtakslinje ved behov ID-kontroll ved utlevering av pass/nasjonalt ID- kort
 • Registrere tapsmeldinger, klarlegge forhold knyttet til tapet
 • Oversende underlag/dokumenter til vedtakslinje
 • Veilede publikum enten ved oppmøte eller telefon
 • Personalisering av midlertidige dokumenter
 • Dagsoppgjør/kasseoppgjør
 • Mottak, registrering og arkivering av dokumenter fra produsent
 • Fokus på forebygging gjennom forvaltning
 • Diverse saksbehandling innenfor sivil rettspleie slik som registrering og behandling av utleggssaker
 • Arbeidsoppgaver vil kunne endres i tråd med behov og sentrale føringer

Kvalifikasjoner

Nødvendige

 • Høgskole/ Universitet. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Må beherske engelsk muntlig og skriftlig
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Gode IT-kunnskaper

Ønskede:

 • Kjennskap til utlendingsforvaltning /sivil rettspleie/forvaltningsrett
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling
 • Trives med å jobbe i et hektisk og dynamisk miljø
 • Ytterligere språkkompetanse

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.Personlige egenskaper

 • Strukturert, målrettet og etterrettelig
 • Serviceinnstilt og gode samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet
 • Etterleve politiets medarbeiderplattform
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Et spennende fagfelt med mange utfordringer der tverretatlig samarbeid og samhandling står i fokus
 • Godt kollegialt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Lønn som førstekonsulent (SKO 1408) lønnstrinn 41-53, kr. 391 300 til 472 000 brutto per år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

For informasjon om stillingen ta kontakt med Lisbeth Mastermo, Seksjonsleder Utlendingsforvaltning tlf. 75 54 58 38