Ledig stilling

Forbundssekretær med opplæringsansvar

Søknadsfrist 3. februar 2023

Om arbeidsgiver

 • Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten. Vi har over 17.000 medlemmer som sikrer trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge.
 • Politiets Fellesforbund har 20 lokallag, og er medlem av hovedorganisasjonen Unio.
 • Politiets Fellesforbund har bred kompetanse på tariff- og arbeidslivsspørsmål og på politiets rolle og oppgaver. Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er vår viktigste oppgave.
 • Forbundskontoret har 34 medarbeidere, hvor 15 er heltidstillitsvalgte og 19 er fast ansatte. I tillegg er Politiforum og Politiets Pensjonistforbund samlokalisert med forbundskontoret i nye, universelt utformede lokaler sentralt i Nydalen i Oslo.
 • Politiets Fellesforbund har ansatte med mange ulike faglige bakgrunner. Vi er opptatt av mangfold, faglig utvikling og å legge til rette for en best mulig livsfasepolitikk.

Forbundssekretær med opplæringsansvar er knyttet til Kurs- og konferanseavdelingen som i dag består av fagleder samt fast stilling som kurs- og konferansekoordinator.

Avdelingen har et overordnet ansvar for videreutvikling, planlegging, koordinering, gjennomføring og evaluering av kurs- og opplæringsvirksomheten. Øvrige oppgaver tilknyttet avdelingen er forvaltning av OU-midlene og administrativ tilrettelegging av kurs og møter.

Forbundskontoret har moderne kursfasiliteter og gjennomfører en stor andel av kursene in-house. Som forbundssekretær med opplæringsansvar har du en unik mulighet til å være med å utvikle opplæringsvirksomheten til Politiets Fellesforbund.

Forbundsstyret har vedtatt ny kursstruktur gjeldende fra 2020 og vi trenger en engasjert forbundssekretær som har stor interesse for kompetanseutvikling og pedagogikk.

Det er essensielt at du har erfaring som tillitsvalgt og god kunnskap om relevant lov- og avtaleverk. Vi søker deg som synes det er gøy å formidle og dele kunnskap, og som har en formidlingsevne som engasjerer tilhørerne. Hovedmålgruppen i organisasjonens opplæringsvirksomhet er organisasjonens tillitsvalgte, og målet er at Politiets Fellesforbund til enhver tid skal ha tillitsvalgte med rett kompetanse som ivaretar oppgavene til medlemmenes beste.

Ett av dine hovedansvar er å kvalitetssikre at kursvirksomheten avspeiler behovet ute i organisasjonen og er faglig relevant. Et annet viktig ansvar er å utrede og utvikle opplæringsvirksomheten slik at den er tilpasset fremtidens behov, samt å bistå lokallagene i egen opplæringsvirksomhet av tillitsvalgte.

Som følge av at valgperioden for forbundssekretæren ved Kurs- og konferanseavdelingen utløper 1. august 2023, lyses vervet ut. Valgperioden er to år første gang en velges som forbundssekretær, deretter har praksis vært at forbundssekretærene velges for fire år.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å utrede, utvikle og følge opp opplæringsvirksomheten til Politiets Fellesforbund, i samarbeid med organisasjonen
 • Ansvar for å kvalitetssikre at opplæringstilbudet er faglig relevant og avspeiler behovet ute i organisasjonen
 • Sørge for den røde tråden i opplæringstilbudet
 • Bistå lokallagene i opplæring av tillitsvalgte
 • Forelesningsvirksomhet
 • Kursleder

Kvalifikasjoner

 • Medlem i Politiets Fellesforbund
 • Bred tillitsvalgterfaring
 • Kunnskap om relevant lov- og avtaleverk
 • Kunnskap om politietatens oppbygging, organisering og ledelse
 • God skriftlig og muntlig norsk kommunikasjonsevne
 • Utdanning eller erfaring med kompetanseutvikling
 • Utdanning eller erfaring med undervisning

Personlige egenskaper

 • Kreativ og nytenkende
 • Engasjert og samhandlingsfokusert
 • Evne til å ta initiativ til løsning
 • God til å kommunisere i krevende situasjoner
 • Kunne arbeide selvstendig og målrettet i et hektisk miljø
 • Pedagogisk fremstillingsevne

Vi tilbyr

Hovedavtalens § 41 hjemler permisjon fra nåværende stilling i perioden som sentral tillitsvalgt.

Politiets Fellesforbund er en dynamisk organisasjon med stor yrkesstolthet og høy kompetanse. Vi har moderne lokaler i Gjerdrums vei 4, Oslo.

Politiets Fellesforbund er en organisasjon som har fokus på forbedring og utvikling. Politiet står i store endringer. Det påvirker Politiets Fellesforbund sine arbeidsmåter, krav til kompetanse og organisering. På bakgrunn av dette kan det bli endrede ansvarsområder og arbeidsoppgaver for vervet.

Lønns- og arbeidsvilkår

Forbundssekretær avlønnes i lønnsspenn fra kr 615 000 - 728 000 og fast tillegg 1: kr 163 482,- og fast tillegg 2: kr 38 658,- per år. Høyere lønn kan vurderes. De faste tilleggene dekker bl.a. alle arbeidsoppdrag utført utover ordinær arbeidstid.

Forbundet har gunstige vilkår for pendlere, herunder fri bolig, hjemreise og ordning med hjemmekontor.

En del reisevirksomhet må påregnes.

Søknadsfrist er satt til 3. februar 2023

Politiets Fellesforbund søker etter større mangfold i organisasjonen. Vi ønsker mangfold med bakgrunn i alder, kompetanse, erfaring, kultur og geografi/geografisk utgangspunkt.

Ytterligere informasjon kan innhentes hos:

Fagleder Susanne Wathne, på telefon 922 11 926

Generalsekretær Per Erik Ommundsen, på telefon 992 87 688

TRYKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN

Powered by Labrador CMS