Ledig stilling

Enhetsleder (politiinspektør) til Økokrims responssenter

Søknadsfrist: 18.08.2024

Vi søker etter en engasjert enhetsleder som evner å se muligheter for å videreutvikle medarbeidere, arbeidsprosesser og oppgaveporteføljen. Du bør være god til å implementere nye arbeidsverktøy og metoder samtidig som du sikrer et positivt arbeidsmiljø.Avdelingen er nylig omorganisert og består nå av

ØKOKRIM

Økokrim er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi etterretter, forebygger, etterforsker og irettefører saker. Vi skal også gi bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning. Vi er avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.

 • Enheten for forebygging ved Økokrim (FVØ)
 • Enheten for finansiell etterretning og analyse (EFE)
 • Enheten for etterretning ved Økokrim (EVØ)
 • Responssenteret ved Økokrim (RVØ)

En vesentlig oppgave for avdelingsledelsen er å implementere endringer knyttet til omorganiseringen og ivareta medarbeiderne i overgangsperioden. Lederen for RVØ bør derfor være en sterk pådriver for positive endringsprosesser og kontinuerlig forbedring av både enheten og avdelingens oppdrag og ansvarsområder.Responssenteret fungerer som Økokrims sentrale knutepunkt for å motta, vurdere, prioritere og koordinere informasjon. Som første ledd i behandlingen av tips, anmeldelser og annen relevant informasjon, spiller responssenteret en avgjørende rolle i Økokrims saksinntaksprosess. Enheten bidrar aktivt med å analysere og presentere potensielle saker for ledelsens vurderingsgruppe. I tillegg til å lede responssenteret, vil du få ansvar og oppgaver knyttet til Økokrims beredskap. Du vil samarbeide tett med avdelingsleder og sikkerhetsleder om oppfølging av Økokrims beredskapsarbeid og beredskapsplanlegging.

Som leder for RVØ må du kunne sette retning, lede endringsprosesser samt motivere og skape resultater sammen med både ledergruppen i avdelingen og medarbeiderne i responssenteret.Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres etter sikkerhetsloven. Personlig egnethet, god rolleforståelse og relevant erfaring vil bli vektlagt. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.

Arbeidsoppgaver

 • ha resultat- og personalansvar, herunder lede og utvikle enheten
 • sørge for god kvalitet, effektiv ressursutnyttelse og godt samarbeid internt og eksternt
 • styre, planlegge, koordinere og prioritere enhetens portefølje
 • utvikle og forvalte Økokrims beredskapsplanverk, samt planlegge og følge opp operasjonsordrer, øvelser og prosjekter knyttet til beredskap og krisehåndtering
 • delta i avdelingens ledergruppe og bidra til strategisk utvikling
 • andre arbeidsoppgaver ved behov

Kvalifikasjoner

Nødvendige krav:

 • politiutdanning
 • erfaring fra beredskapsarbeid og krisehåndtering
 • ledererfaring, herunder personalledelse
 • bred relevant arbeidserfaring fra politiet
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres etter sikkerhetsloven

 Ønskelige krav:

 • lederutdanning
 • kjennskap til matriseorganisering
 • erfaring fra utarbeidelse av planverk for beredskap
 • kunnskap om politiets planverk og krisehåndteringssystemer
 • erfaring fra internasjonalt politisamarbeid
 • erfaring fra endringsprosesser

Personlige egenskaper

 • evne til å motivere, støtte og utvikle medarbeidere
 • evne til å sette retning og skape resultater i samhandling med andre
 • samarbeidsorientert og god til å bygge relasjoner
 • løsningsorientert tilnærming til prosesser og problemstillinger
 • evne til å jobbe selvstendig i flere parallelle prosesser

Vi tilbyr

 • et spennende fagmiljø i utvikling
 • utfordrende arbeidsoppgaver
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • stillingen lønnes som politiinspektør (SKO 0290), kr 880 000–980 000 brutto per år. Høyere avlønning kan vurderes ved særlig kompetanse/erfaring

Om arbeidsgiveren

Økokrim er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi etterretter, forebygger, etterforsker og irettefører saker. Vi skal også gi bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning. Vi er avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.

Økokrim holder til i Oslo sentrum. Fordi Økokrim er et landsdekkende politi- og påtaleorgan, må noe reisevirksomhet påregnes.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

 Vi oppfordrer søkere til å krysse av i rekrutteringsportalen dersom de har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Hvis du oppfyller kravene, skal vi innkalle minst én søker til intervju. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer på:

https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Du gjøres oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort i offentlig søkerliste, selv om du ikke ønsker det. 

For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og du må derfor innhente uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Søk på stillingen her!

Powered by Labrador CMS