Ledig stilling

Forbundssekretær med ledelse som kompetansefelt

Søknadsfrist 3. februar 2023

Om arbeidsgiver

 • Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten. Vi har over 17.000 medlemmer som sikrer trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge.
 • Politiets Fellesforbund har 20 lokallag, og er medlem av hovedorganisasjonen Unio.
 • Politiets Fellesforbund har bred kompetanse på tariff- og arbeidslivsspørsmål og på politiets rolle og oppgaver. Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er vår viktigste oppgave.
 • Forbundskontoret har 34 medarbeidere, hvor 15 er heltidstillitsvalgte og 19 er fast ansatte. I tillegg er Politiforum og Politiets Pensjonistforbund samlokalisert med forbundskontoret i nye, universelt utformede lokaler sentralt i Nydalen i Oslo.
 • Politiets Fellesforbund har ansatte med mange ulike faglige bakgrunner. Vi er opptatt av mangfold, faglig utvikling og å legge til rette for en best mulig livsfasepolitikk.

Som følge av at valgperioden for en av forbundssekretærene utløper 1. september 2023, lyses vervet ut. Valgperioden er to år første gang en velges som forbundssekretær, deretter har praksis vært at forbundssekretærene velges for fire år.

Vervet er plassert ved Tariff- og arbeidslivsavdelingen hvor det er ni valgte forbundssekretærer, og to faste ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Ved lengre fravær av den landsmøtevalgte lederen av PF Politilederne, ligger det i vervet å ivareta de daglige oppgavene til leder PFPL. Søker må derfor ha kompetanse på ledelse.
 • Lokalt og sentralt lønnsarbeid
 • Arbeide med politiske prosesser og fremme PF sin politikk
 • Endrings- og omstillingsarbeid
 • Gruppeveiledning og veiledning av enkelt personer
 • Saksbehandling og utredningsarbeid
 • Forhandlinger og drøftinger med sentral arbeidsgiver
 • Rådgivningsfunksjon
 • Forelesningsvirksomhet

Kvalifikasjoner

 • Kunnskap om ledelse og / eller erfaring som leder
 • Kunnskap om Hovedavtalen i staten, samt øvrig lov- og avtaleverk
 • Kunnskap innenfor ett eller flere av arbeids- og ansvarsoppgavene
 • Erfaring i veiledning
 • Erfaring fra og kunnskap om Politiets Fellesforbund som organisasjon

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta initiativ til løsning
 • God til å kommunisere i krevende situasjoner
 • Kunne arbeide selvstendig og målrettet i et hektisk miljø, og ofte med korte tidsfrister

En del reise og forelesningsvirksomhet må påregnes.

Vi tilbyr

Hovedavtalens § 41 hjemler permisjon fra nåværende stilling i perioden som sentral tillitsvalgt.

Politiets Fellesforbund er en organisasjon som har fokus på forbedring og utvikling. Politiet står i store endringer og det påvirker også Politiets Fellesforbund sine arbeidsmåter, krav til kompetanse og organisering. Med bakgrunn i dette kan det bli endrede ansvarsområder og arbeidsoppgaver for vervet.

Lønns- og arbeidsvilkår

Forbundssekretær avlønnes i lønnsspenn fra kr 615 000 – 728 000 og fast tillegg 1: kr 163 482,- og fast tillegg 2: kr 38 658,- per år. Høyere lønn kan vurderes.

De faste tilleggene dekker bl.a. alle arbeidsoppdrag utført utover ordinær arbeidstid. Forbundet har gunstige vilkår for pendlere, herunder fri bolig, hjemreise og ordning med hjemmekontor.

Søknadsfrist er satt til 3. februar 2023

Ytterligere informasjon kan innhentes hos:

Generalsekretær Per Erik Ommundsen, på telefon 992 87 688

TRYKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN

Powered by Labrador CMS