Ledig stilling

Forbundssekretær - Politiets Fellesforbund

Søknadsfrist: 13. november

Politiets Fellesforbund

Politiets Fellesforbund er den desidert største fagforeningen i politiet, og har medlemmer i alle grupper og på alle nivå i etaten.

Politiets Fellesforbund er en organisasjon som har viktige oppgaver på vegne av samfunnet og medlemmene. Dette bidrar til at det er stor samfunnsmessig interesse rundt Politiets Fellesforbund.

Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er forbundets viktigste sak. Forbundet mener det er en sammenheng mellom politiets mulighet til å løse sitt samfunnsoppdrag og gode lønns- og arbeidsvilkår for de som skal utføre oppdraget. Som de aller fleste mennesker så har de som skal løse politiets samfunnsoppdrag behov for en riktig verdsetting, vekst og utvikling i rollen sin.

Politiets Fellesforbund er en organisasjon med både bredde og spisskompetanse innenfor de oppgavene en fagforening har, i tillegg til politiets rolle og oppgaver.

Som følge av at to verv utgår 12.02.2021 utlyses vervene på nytt. Vervene er plassert ved tariff- og arbeidslivsavdelingen som består av valgte forbundssekretærer og faste ansatte.

Tariff- og arbeidslivsavdelingen har et overordnet ansvar for å følge opp forbundets strategi og politikk ved å forberede, iverksette og følge opp vedtak fattet av Landsmøtet og Forbundsstyret. Sentrale ansvarsområder er å styrke og bedre lønns- og arbeidsvilkår for forbundets medlemmer og ivaretakelse av medlemmer gjennom fokus på trygghet og sikkerhet i arbeidslivet.

Valgperioden er to år første gang en velges som forbundssekretær, ved gjenvalg er valgperioden fire år.

Arbeidsoppgaver

 • Lokalt og sentralt lønnsarbeid
 • Arbeide med politiske prosesser og fremme PF sin politikk
 • Endrings- og omstillingsarbeid
 • Politireformen
 • Hovedavtalen i staten, samt øvrig lov- og avtaleverk
 • Lokallagskontakt for noen av lokallagene
 • Gruppeveiledning og veiledning av enkeltpersoner
 • Saksbehandling og utredningsarbeid
 • Forhandlinger og drøftinger med sentral arbeidsgiver
 • Rådgivningsfunksjon
 • En del reise og forelesningsvirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Kunnskap innenfor ett eller flere av arbeids- og ansvarsoppgavene
 • Erfaring fra og kunnskap om PF som organisasjon

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta initiativ til løsning
 • God til å kommunisere i krevende situasjoner
 • Kunne arbeide selvstendig og målrettet i et hektisk miljø, og ofte med korte tidsfrister

Vi tilbyr

Politiets Fellesforbund ønsker mangfold i organisasjonen når det gjelder kjønn, alder, kompetanse og kulturell bakgrunn.

Hovedavtalens § 41 hjemler permisjon fra nåværende stilling i perioden som sentral tillitsvalgt. Politiets Fellesforbund er en dynamisk organisasjon med stor yrkesstolthet og høy kompetanse.

Vi har moderne lokaler i Gjerdrums vei 4, Oslo, hvor vi er samlokalisert med Politiforum og Politiets Pensjonistforbund.

Politiets Fellesforbund er en organisasjon som har fokus på forbedring og utvikling. Politiet står i store endringer. Det påvirker Politiets Fellesforbund sine arbeidsmåter, krav til kompetanse og organisering. På bakgrunn av dette kan det bli endrede ansvarsområder og arbeidsoppgaver for vervet.

Lønns- og arbeidsvilkår

Forbundssekretær avlønnes i lønnsramme fra lønnstrinn 66 – 75 fast tillegg 1: kr 150 734,- og fast tillegg 2: kr 36 109,- per år. Høyere lønn kan vurderes. De faste tilleggene dekker bl.a. alle arbeidsoppdrag utført utover ordinær arbeidstid. Forbundet har gunstige vilkår for pendlere, herunder fri bolig, hjemreise og ordning med hjemmekontor.

SØK PÅ STILLINGEN