Ledig stilling

Sysselmesteren på Svalbard
Sysselmesteren på Svalbard

Feltinspektører - politi

Søknadsfrist: 14.11.21

Sysselmesteren på Svalbard har ledige engasjementer som feltinspektør med politiutdanning i følgende perioder:

Sysselmesteren på Svalbard

Svalbard er en del av kongeriket Norge, og Sysselmesteren er regjeringens øverste representant på øygruppen. Sysselmesteren er politimester og har samme myndighet som en fylkesmann. Virksomheten har en miljøvernavdeling, en politiavdeling, en administrasjonsavdeling og en stab med til sammen 46 ansatte i åremålsstillinger.

Politiets viktigste oppgave på Svalbard er å sørge for borgernes trygghet, gjennomføre redningstjeneste og SAR, samt å bevare ro og stabilitet og ivareta områdets særegne villmarksnatur. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, effektiv kriminalitetsbekjempelse, robuste beredskapsordninger og en proaktiv tilstedeværelse på øygruppa.

Sysselmesterens administrasjonsbygg ligger i Longyearbyen på 78 grader nord. Longyearbyen er et lokalsamfunn med et godt tjenestetilbud og et rikt kulturliv. Svalbard tilbyr storslått natur med gode muligheter for spennende opplevelser både i nærområdet til Longyearbyen og ute i den arktiske villmarken.

Les mer om Sysselmesteren på Svalbard her

Vinter: slutten av februar – begynnelsen av mai 2021 (ett engasjement)Sommer: begynnelsen av juni – midten av august 2021 (to engasjement)

Det er mulig å søke på vinter- og sommerengasjementet hver for seg eller samlet. Det må fremgå tydelig i søknaden hvilket/hvilke engasjement man søker på.

Ferie kan ikke avvikles under engasjementet.

Vi søker etter feltinspektører med politifaglig bakgrunn. Tjenesten utføres av feltlag bestående av en polititjenesteperson og en tjenesteperson med naturfaglig bakgrunn. Hvert lag skal gjøre tjeneste i felt med base i Sysselmesterens hytter ulike steder på øygruppen.

Arbeidsoppgaver

 • oppsyn og kontroll med turisme og ferdsel
 • oppsyn og kontroll med jakt, fangst og fiske
 • tilsyn med kulturminner
 • faunaregistrering
 • nødvendig vedlikeholdsarbeid på Sysselmesterens hytter
 • andre praktiske oppgaver

Vinterengasjementet skal i hovedsak utføre informasjonsarbeid, oppsyn og kontroll med turisme og ferdsel på Sentral-Spitsbergen ved bruk av snøskuter.Sommerengasjementene skal utføre oppsyn og øvrige oppgaver ved hjelp av åpen båt med utenbordsmotor langs kysten av Vest-Spitsbergen.

Kvalifikasjoner

 • politiutdanning og allsidig praksis fra ordenstjeneste og etterforsking
 • solid felterfaring
 • god fysisk form
 • gode engelskkunnskaper er nødvendig, gjerne også kjennskap til et annet fremmedspråk
 • for vinterengasjement: erfaring med feltarbeid vinterstid og god erfaring med skuterkjøring.
 • for sommerengasjement: båtførerbevis, VHF-sertifikat, og god maritim kompetanse

Personlige egenskaperVi legger vekt på felterfaring, svalbarderfaring, og eventuell håndverksmessig bakgrunn. Personlig egnethet blir tillagt særlig vekt. Vi ser etter personer med samarbeidsegenskaper, serviceinnstilling, nøyaktighet og fleksibilitet, som er løsningsorienterte og gjerne praktisk anlagt. Vi tilbyr

 • avlønning i stillingskode 1209 Sysselmesterbetjent i lønnstrinn 57 i Statens lønnsregulativ p.t. kr 516 100,- pr år
 • i tillegg kommer polartillegg i henhold til ”Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk” med kr 145,- pr. døgn.
 • fri reise til og fra Svalbard i forbindelse med engasjementet.

Svalbardskatt, folketrygdavgift og pensjonsinnskudd utgjør til sammen 18,2 %. Feriepenger utbetales ved engasjementets slutt.

Søknad sendes elektronisk via www.politiet.no. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Søker vil i tilfelle forhåndsvarsles om dette.

Kontaktinformasjon: Vidar Arnesen, Sysselmesteroverbetjent , 79024304

Carina Søreng, Sysselmesterførstebetjent 79024322 [email protected]