Ledig stilling

Polarsyssel.
Polarsyssel.

Feltinspektør - politi

Søknadsfrist 30. oktober

Sysselmannen på Svalbard har ledige engasjementer som feltinspektør med politiutdanning i følgende perioder:

Sysselmannen på Svalbard

Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard. Sysselmannen har samme myndighet som en fylkesmann, og er samtidig politimester for Svalbard. Sysselmannskontoret har for tiden 45 stillinger og er organisert i en politiavdeling, en administrasjonsavdeling, en miljøvernavdeling, og en stabsenhet. Politiets viktigste oppgave på Svalbard er å sørge for borgernes trygghet, gjennomføre redningstjeneste og SAR, samt å bevare ro og stabilitet og ivareta områdets særegne villmarksnatur. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, effektiv kriminalitetsbekjempelse, robuste beredskapsordninger og en proaktiv tilstedeværelse på øygruppa.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. På denne bakgrunn oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen. Sysselmannen på Svalbard er en IA-virksomhet.

 • Vinter: slutten av februar – begynnelsen av mai 2021 (ett engasjement)
 • Sommer: begynnelsen av juni – midten av august 2021 (tre engasjement)

Det er mulig å søke på vinter- og sommerengasjementet hver for seg eller samlet. Det må fremgå tydelig i søknaden hvilket/hvilke engasjement man søker på. Ferie kan bare avvikles mellom engasjementene. Vi søker etter feltinspektører med politifaglig bakgrunn. Tjenesten utføres av feltlag bestående av en polititjenesteperson og en tjenesteperson med naturfaglig bakgrunn. Hvert lag skal gjøre tjeneste i felt med base i Sysselmannens hytter ulike steder på øygruppen.

Arbeidsoppgaver

 • oppsyn og kontroll med turisme og ferdsel
 • oppsyn og kontroll med jakt, fangst og fiske
 • tilsyn med kulturminner
 • faunaregistrering
 • nødvendig vedlikeholdsarbeid på Sysselmannens hytter
 • andre praktiske oppgaver

Vinterengasjementet skal i hovedsak utføre informasjonsarbeid, oppsyn og kontroll med turisme og ferdsel på Sentral-Spitsbergen ved bruk av snøskuter.Sommerengasjementene skal utføre oppsyn og øvrige oppgaver ved hjelp av åpen båt med utenbordsmotor langs kysten av Vest-Spitsbergen.

Kvalifikasjoner

 • Politiutdanning og allsidig praksis fra ordenstjeneste og etterforsking
 • Solid felterfaring
 • God fysisk form
 • Gode engelskkunnskaper er nødvendig, gjerne også kjennskap til et annet fremmedspråk
 • For vinterengasjement: erfaring med feltarbeid vinterstid og god erfaring med skuterkjøring.
 • For sommerengasjement: båtførerbevis og god maritim kompetanse

Personlige egenskaperVi legger vekt på felterfaring, svalbarderfaring og eventuell håndverksmessig bakgrunn. Personlig egnethet blir tillagt særlig vekt. Vi ser etter personer med samarbeidsegenskaper, serviceinnstilling, nøyaktighet og fleksibilitet, som er løsningsorienterte og gjerne praktisk anlagt. Vi krever tilfredsstillende vandel.Vi tilbyr

 • Avlønning i stillingskode 1434 Rådgiver i lønnstrinn 57 i Statens lønnsregulativ p.t. kr 504 700,- pr år
 • I tillegg kommer Polartillegg i henhold til ”Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk” med kr 102,- pr. døgn.
 • Fri reise til og fra Svalbard i forbindelse med engasjementet.
 • Svalbardskatt, folketrygdavgift og pensjonsinnskudd utgjør til sammen 18,2 %.
 • Feriepenger utbetales ved engasjementets slutt.

Søknad sendes elektronisk på www.sysselmannen.no eller www.politiet.no. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste, jf. offentleglova § 25. Vi vil i tilfelle forhåndsvarsle søker om dette.

Kontaktinformasjon:

Bjørn Gunnar Pedersensysselmannsoverbetjent tlf. 79 02 43 04 [email protected]

Leif Arne Lyngset Nilsen. sysselmannsførstebetjent tlf. 79 02 43 22 [email protected]