Ledig stilling

Fagutvikler redningstjeneste (rådgiver/seniorrådgiver)

Søknadsfrist: 16.10.22

Ref 135_22

Norsk Folkehjelp

ble stiftet i 1939 som fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vår visjon er Solidaritet i praksis, og vi jobber for å bedre folks levekår og bidra til et demokratisk, rettferdig og trygt samfunn. Vi har rundt 14000 medlemmer i Norge og 2500 ansatte i Norge og internasjonalt, og vi arbeider i mer enn 30 land over hele verden. Norsk Folkehjelp jobber med internasjonalt utviklingsarbeid, humanitær mine- og eksplosivrydding, førstehjelp og redningstjeneste samt internasjonal solidaritet, anti-rasisme og inkludering. I alle våre aktiviteter og programmer har vi kontinuerlig fokus på å redusere vår klima- og miljøpåvirkning.

Norsk Folkehjelp er en viktig aktør i den norske redningstjenesten, med 2000 frivillige mannskaper fordelt på 70 redningsgrupper over hele Norge. Hvert år rykker våre frivillige ut på over 400 søk- og redningsoppdrag for å bidra til å redde liv. I tillegg er vi en av landets største bidragsytere innen frivillig helseberedskap, hvor vi bidrar med beredskapsambulanser som støtte til helsevesenet, frivillige akutthjelpere og førstehjelpsberedskap på kultur- og idrettsarrangementer.

Norsk Folkehjelp jobber med mange sentrale prosjekter på redningstjenestefeltet. Vi ser etter deg som vil være med å bidra til å videreutvikle redningstjenesten i Norge, og ta et viktig ansvar for fagutvikling. Du vil jobbe i en avdeling med stort engasjement og inngående kunnskap om frivillighet og beredskap.

I denne stillingen vil du få ansvar for fagutviklingen på redningstjenestefeltet. Du må kunne håndtere samarbeid, koordinering og oppfølging av teamet med fagrådgivere, samtidig som du leder prosjekter. Bredden i fagfeltet innebærer at du må kunne jobbe både overordnet med bredt perspektiv, men også kunne gå i dybden på detaljer i ulike deler av feltet. Stillingen setter høye krav til selvstendighet.

Redningstjenesten er i rask utvikling, noe som krever omstillingsevne og evne til å se helhetlig på behovene også utenfor vår organisasjon.

Stillingen tilhører Innenlandsavdelingen og seksjon førstehjelp og redningstjeneste. Seksjonen består i dag av 11 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo, og regionskontorene i Tromsø, Gjøvik, Tønsberg, Rogaland og Trondheim. Denne stillingen er plassert på hovedkontoret i Oslo med tett dialog og samarbeid med ansatte på både regions- og hovedkontor samt frivillige i lokallag over hele Norge.

Arbeids- og ansvarsoppgaver:

 • Bidra i daglig oppfølging og koordinering av seksjon førstehjelp og redningstjenste
 • Sikre at Norsk Folkehjelp innhenter, systematiserer og formidler ny kunnskap om redningsinnsats og førstehjelp, både internt i organisasjonen og til samarbeidspartnere.
 • Lede vårt arbeid med faglig utvikling som gjør redningstjenesten i stand til å møte utfordringer med klima og værerelaterte hendelser.
 • Bidra til å sikre at Norsk Folkehjelp er i front i utviklingen og fortsetter å utvikle nye metoder, tjenester og teknologi, og for å sikre raskere og bedre hjelp til de som har behov for redning og/eller førstehjelp.
 • Representere organisasjon i eksterne møter, etablere nettverk og bygge gode relasjoner med samarbeidspartnere på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå.
 • Bidra til å etablere gode strukturer for organisering av prosjekter, herunder økonomioppfølgning og rapportering
 • Lede, koordinere eller bistå i gjennomføring av kurs og faglige samlinger, internt i organisasjonen og eksternt hos samarbeidspartnere.
 • Bidra til økning i antallet donorfinansierte utviklingsprosjekter, samt sikre god og aktiv dialog med donorer

Vi tilbyr: 

En sjelden mulighet til å være med å utvikle redningstjenesten i Norge. Stillingen er fast og er innplassert i NF's lønnsplan for rådgiver/seniorrådgiver, ltr. 35-55 (431 882 - 630.394NOK) - avhengig av utdanning og relevant erfaring. Vi kan tilby en spennende og utfordrende stilling i et miljø preget av høy aktivitet og kompetanse. Hos oss får du jobbe for en organisasjon som jobber for lik fordeling av ressurser, utfordrer makt og urettferdighet gjennom arbeid med vern om liv og helse. Du får fem uker ferie, gode forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdannelse på minimum bachelornivå, fortrinnsvis fra felter tilgrensende rednings- og beredskapsfeltet.
 • Minimum fem års operativ erfaring fra nødetat, redningstjeneste eller liknende arbeidsfelt kan kompensere for manglende høyere utdanning
 • Erfaring med prosjektledelse og prosjektorganisering, fortrinnsvis i faglige utviklingsprosjekter
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Fordel med dokumenterbar kompetanse i prosjektmetodikk eller prosjektledelse/-styring 
 • Fordel med erfaring fra donorarbeid og søknadsskriving
 • Fordel med erfaring fra frivillig arbeid på redningstjenesteområdet

Personlig egnethet:

Du bør ha svært gode samarbeidsevner, være innovativ og evne til å se helhetlige løsninger. Du vil ha fullt ansvar i egne prosjekter som setter høye krav til selvstendighet og engasjement. Du må også være analytisk med evne til å omsette ideer til praksis og ha en høy arbeidskapasitet. Det er forventet at du kan undervise eksternt hos ulike samarbeidspartnere som politiet, hovedredningssentralene, redningshelikoptertjenesten og andre frivillige organisasjoner. Du må også være forberedt på å kunne presentere prosjekter på ulike nasjonale og internasjonale samlinger/seminarer. 

Det er en fordel om du også har:

Erfaring budsjett, økonomistyring, donorarbeid og søknadsskriving. Det er en klar fordel om du har et relevant faglig nettverk og om du har erfaring og arbeidet med og innenfor sektor for frivillig arbeid, særlig relevant på redningstjenesteområdet.

Stillingen innebærer arbeid med frivillige og det må påregnes noe reisevirksomhet samt arbeid på kveld og helg.

Søknadsfrist 16 oktober.

Før du søker...ber vi deg om å lese nøye gjennom Norsk Folkehjelps Etiske retningslinjer, Safeguarding policy og Anti-Corruption Policy, som du finner på våre nettsider: https://folkehjelp.no/om-norsk-folkehjelp/etikk. Dersom du blir tilbudt denne stillingen, vil du bli bedt om å signere en egenerklæring om Safeguarding i tillegg til våre Etiske retningslinjer og en Taushetserklæring.Vennligst søk elektronisk via søkefunksjonen i denne utlysningen. Av kapasitetsårsaker har vi kun mulighet til å besvare eller følge opp søknader som sendes via vår elektroniske søkerportal.

Kontaktpersoner:

Jonas Vikran Hagen

Seksjonsleder

95265727

JonVik836@npaid.org

Powered by Labrador CMS