Ledig stilling

Fagleder forebygging (politiinspektør)

Søknadsfrist: 29. mai 2023

Økokrim

Økokrim er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi etterretter, forebygger, etterforsker og irettefører saker. Vi skal også gi bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning. Vi er avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.Økokrim holder til i Oslo sentrum. Fordi Økokrim er et landsdekkende politi- og påtaleorgan, må noe reisevirksomhet påregnes.Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i rekrutteringsportalen dersom de har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Hvis du oppfyller kravene, skal vi innkalle minst én søker til intervju. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer på

https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

.Du gjøres oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort i offentlig søkerliste, selv om du ikke ønsker det. For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og du må derfor innhente uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Vi ser etter deg som ønsker å være med på å videreutvikle Økokrims forebyggende kapasitet for over tid å gi merverdi for norsk politi, samfunn og virksomheter.

Økokrim er ledende i politietaten innen finansiell og økonomisk etterretning med nasjonalt ansvar innen hvitvasking, terrorfinansiering, miljøkriminalitet og koordinering av politiets innsats i det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet. I tråd med politiets hovedstrategi er vi i ferd med å bygge opp vår kapasitet og nasjonale ansvar for å forebygge økonomiske kriminalitet og miljøkriminalitet. Bistand, fagforvaltning og kompetansebygging ut mot politiets enheter, samarbeid med andre kontrolletater og private aktører inngår som en viktig del av vårt arbeid.

Stillingen er plassert i Avdeling for etterretning og forebygging (AEF). AEF består av enhet for finansiell etterretning , enhet for annen etterretning og et responssenter, og skal nå utvides med en forebyggende enhet. Avdelingen har nylig gått over til en matriseorganisering som innebærer at ansvarslinjene går i to retninger. Medarbeiderne er underlagt både en personalleder og en fagleder.

I den forebyggende enheten skal vi arbeide kunnskapsbasert og problemorientert for å identifisere drivere og sårbarheter. Sammen med relevante interne og eksterne samarbeidspartnere skal vi arbeide målrettet for å tette sårbarhetene og dermed også forebygge kriminalitet og uønsket atferd. Den forebyggende enheten skal ha fagforvalteransvar for politiets næringslivskontakter.

Personlig egnethet, relevant erfaring og teamsammensetning vil bli vektlagt i stillingen.

For å komme i betraktning som søker, må du legge inn kopier av attester og vitnemål i Webcruiter sammen med søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • opprette og utvikle den forebyggende enheten i samråd med avdelingsdirektør, herunder identifisere og beskrive roller, funksjoner, prosesser og metodikk
 • videreutvikle og operasjonalisere Økokrims forebyggende strategi som en del av politiets primærstrategi
 • ha fagansvar og utøvende ansvar for kriminalitetsforebyggende fag og metode, og følge opp riktig valg og bruk av kriminalitetsforebyggende prosesser, metoder, tiltak og pålagte aktiviteter
 • ha ansvar for å videreutvikle Økokrims rolle og ansvarsområde innenfor næringslivskontaktordningen i politiet
 • sikre helhetlig styring og at forebygging integreres i Økokrims strategiske arbeid
 • legge til rette for kunnskapsbasert erfaringslæring og sørge for systematiske forbedringer innenfor fagområdet
 • delta og bidra aktivt i relevante nasjonale og internasjonale fora og samarbeid innen forebygging
 • bidra aktivt inn i avdelingens ledergruppe
 • utføre andre eller endrede arbeidsoppgaver etter pålegg fra avdelingsdirektør
 • kan få funksjon som personalleder med personalansvar

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • politiutdanning
 • ha minimum 30 studiepoeng innen relevante studier som kan understøtte rollen som fagleder innen kriminalitetsforebyggende arbeid
 • bred erfaring fra relevant kriminalitetsforebyggende arbeid og god forståelse for helhetlig kriminalitetsbekjempelse i politiet
 • arbeidserfaring fra planlegging, organisering og styring av prosjekter
 • erfaring fra fagutviklingsarbeid og tverretatlig samarbeid
 • grunnleggende forståelse for teknologisk utvikling og teknologi som driver for kriminalitet
 • meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Ønskelige

 • utdanning innen ledelse eller prosjektledelse
 • kurs eller sertifisering innen risikostyring
 • erfaring med arbeid knyttet til bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser
 • erfaring fra arbeid innen etterretning og/eller etterforsking
 • erfaring med personalansvar
 • erfaring med bruk av teknologi og verktøy i forebyggende arbeid
 • kunnskap om relevante teknologier som kan benyttes i kriminalitetsforebyggende arbeid

Personlige egenskaper

 • evne til å tenke nytt, kreativt og løsningsorientert i sin tilnærming til kriminalitetsforebyggende arbeid
 • god kommunikasjonsevne og vilje til nært tverrfaglig samarbeid og relasjonsbygging
 • ha svært god arbeidskapasitet og skape resultater i samhandling med andre
 • godt helhetlig blikk og evne til å omsette teori til praksis eller operasjonalisere strategier og planer til tiltak og handling
 • selvstendig, effektiv og strukturert
 • samfunnsorientert og forståelse for Økokrims rolle i politiets samfunnsoppdrag

Vi tilbyr

 • en spennende arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag
 • sterke fagmiljøer i kontinuerlig utvikling
 • samarbeid med myndigheter i inn- og utland
 • gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • avlønnning som politiinspektør (stillingskode 0290), fra kr 850.000–950.000 brutto per år. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • en eventuell personallederfunksjon kompenseres med kr 48 000 pr. år.

Søknadsfrist: 29.05.2023
Arbeidsgiver: Økokrim
Sted: Oslo
Stillingstittel: Politiinspektør - fagleder forebyggende
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon

Lone Charlotte Pettersen
Avdelingsdirektør
Telefon: 470 40 545
E-post: Lone.Charlotte.Pettersen@politiet.no

KLIKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN!

Powered by Labrador CMS