Ledig stilling

Etterretter til Bedragerienheten (politioverbetjent)

Søknadsfrist: 30. november 2023

Økokrim

Økokrim er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi etterretter, forebygger, etterforsker og irettefører saker. Vi skal også gi bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning. Vi er avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.

Bedragerienheten skal lokaliseres på Gjøvik. Midlertidig arbeidssted vil være Oslo frem til lokaler på Gjøvik er ferdigstilt. Fordi Økokrim er et landsdekkende politi- og påtaleorgan, må noe reisevirksomhet påregnes.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i rekrutteringsportalen dersom de har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Hvis du oppfyller kravene, skal vi innkalle minst én søker til intervju. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Du gjøres oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort i offentlig søkerliste, selv om du ikke ønsker det.

For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og du må derfor innhente uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Bli en del av politiet og Økokrims kamp mot digitale bedragerier!

I den digitale tidsalderen er digitale bedragerier en stadig økende trussel mot borgere og selskaper i Norge.

I Økokrim er vi dedikert til å bekjempe denne formen for økonomisk kriminalitet, og vi søker derfor etter dyktige medarbeidere som kan hjelpe oss i denne viktige kampen.

Er du teknologisk nysgjerrig, har en skarp analytisk sans og ønsker å tjene fellesskapet ved å avdekke og bekjempe digitale bedragerier, da kan du være den vi leter etter.

Ved å bli en del av den nyopprettede bedragerienheten i Økokrim vil du:

 • drive med spesialisert etterforsking og etterretning
 • bruke nye verktøy og teknikker for å etterforske og forebygge komplekse bedragerier
 • arbeide side om side med erfarne kolleger i kampen for å beskytte samfunnet mot økonomisk kriminalitet
 • være i kontinuerlig utvikling gjennom å dra nytte av våre interne opplæringsprogrammer og ved å lære av noen av de beste innen feltet
 • få jobbe i et dedikert og tverrfaglig team som deler ditt mål om å skape et tryggere digitalt miljø

Økokrim tilbyr en stilling hvor du har muligheten til å gjøre en forskjell. Ditt bidrag vil være viktig i arbeidet med å beskytte og tjene samfunnet mot de skjulte truslene i den digitale verden.

Er du klar til å bidra i kampen mot digitale bedragerier?

Bedragerienheten skal lokaliseres på Gjøvik, men midlertidig arbeidssted vil være i Oslo frem til nye lokaler på Gjøvik er ferdigstilt. Enheten er underlagt Avdeling for digital etterforsking og innovasjon, men vil svare i faglinjen til Avdeling for etterretning og forebygging. 

Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.

Arbeidsoppgaver

 • identifisere etterretningsbehov og muligheter for å innhente informasjon for å understøtte denne i samarbeid med EL2 og øvrige ansatte som jobber med økonomisk kriminalitet, herunder særskilt bedrageri
 • utvikle og koordinere kontakt og informasjonsutveksling med Økokrim for øvrig, politidistrikt og andre aktører innen bekjempelse av bedrageri
 • informasjonskoordinering knyttet til økonomisk kriminalitet, herunder særskilt bedrageri
 • utføre informasjons- og datainnhenting i henhold til Økokrims informasjonsbehov og innhentingsplaner knyttet til økonomisk kriminalitet, herunder særskilt bedragerier
 • monitorere, berike, kvalitetssikre og strukturere rapportert informasjon til og fra politiets register
 • vurdere og analysere informasjon fra flere kilder og utarbeide taktiske og operasjonelle etterretningsprodukter
 • gi opplæring og dele kompetanse innenfor fagfeltet
 • arbeidsoppgaver kan bli justert da bedragerienheten er under etablering

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • politiutdanning
 • utdanning i etterretning og/eller etterretningsanalyse fra Politihøgskolen, Politiet, Forsvarets etterretningshøyskole eller tilsvarende
 • minimum 3 års relevant arbeidserfaring med etterretning og/eller analyse
 • erfaring med bruk av Indicia som arbeidsverktøy
 • meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG 

Ønskelige:

 • kunnskap om og/eller utdanning innen økonomisk kriminalitet
 • utdanning innen økonomi
 • erfaring fra forebygging
 • innsikt i politiets oppdrag og organisasjon
 • bred politifaglig erfaring

Personlige egenskaper

 • meget gode analytiske evner
 • evne og vilje til å arbeide strukturert og selvstendig
 • kreativ, initiativrik og handlekraftig
 • god kommunikasjons- og samarbeidsevne, samt evne til å motivere andre
 • opptatt av å utvikle egen og andres kompetanse
 • endringsvillig og fleksibel 

Vi tilbyr

 • et spennende fagmiljø i utvikling
 • utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • stillingen lønnes som politioverbetjent (SKO 0287) fra kr 600.000-750.000 brutto per år. Høyere avlønning kan vurderes ved særlig kompetanse/erfaring.
 •  i tillegg kompenseres politioverbetjenter midlertidig med et tillegg for unntak fra arbeidsmiljøloven (for tiden kr 38 658 pr. år)

Søknadsfrist: 30.11.2023
Arbeidsgiver: Økokrim 
Sted: Gjøvik 
Stillingstittel: Etterretter til Bedragerienheten (politioverbetjent) 
Stillinger: 1 
Ansettelsesform: Fast 
Heltid / Deltid: Heltid 
Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon

Monica Mjøs Wærholm
Seniorrådgiver 
Telefon: 404 33 079

Lone Charlotte Pettersen
Avdelingsdirektør 
Telefon:470 40 545

KLIKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN!

Powered by Labrador CMS