Ledig stilling

Er du vår nye tekniske etterforsker?

Søknadsfrist 25.04.2021

Konkurransetilsynet har etablert et separat teknisk miljø og en datalab tilknyttet Etterforskningsstaben for bearbeiding og analyse av elektroniske beslag. Videreutvikling av datalaben og etterforskningsmetoder vil være et viktig element i Konkurransetilsynets arbeid mot konkurransekriminalitet og kartellvirksomhet.

Er du vår fremtidige tekniske etterforsker som kan ta ansvar for drift og videreutvikling av både eksisterende og nye systemer? Hos oss vil du som teknisk etterforsker med systemansvar også ha hovedansvar for forberedelser og teknisk gjennomføring av bevissikringer. Stillingen inngår som en del av Etterforskningsstaben og er underlagt etterforskningsdirektøren.

Dine mest sentrale arbeidsoppgaver i stillingen vil være

 • Ansvar for teknisk gjennomføring/sikring av elektroniske beslag, og tilrettelegging for gjennomgang/analyse av beslaget
 • Ansvar for applikasjonsdrift/systemforvaltning
 • Kommunikasjon med leverandører, spesifisere og følge opp leveranser og anskaffelser
 • Intern opplæring og brukerbistand for etterforskningsverktøy
 • Utarbeide og vedlikeholde relevant dokumentasjon
 • Delta aktivt i etterforskningsarbeid
 • Delta i internasjonalt samarbeid og erfaringsutveksling

Kvalifikasjonskrav

 • Du har høyere IT teknisk utdanning på minimum bachelor nivå. God og dokumenterbar relevant erfaring kan oppveie for manglende formell utdanning.
 • Minimum 5-7 års arbeidserfaring
 • Kunnskap og erfaring med bruk av analyseverktøy
 • Kompetanse på de vanligste operativsystemer
 • Erfaring med serverdrift og god kompetanse på IT-sikkerhet
 • Du har gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Fordel med erfaring innen teknisk etterforskning og programvaren FTK (Forensic Tool Kit)
 • Fordel med kunnskap og erfaring om elektroniske beslag
 • Du har interesse for etterretnings- og etterforskningsarbeid

Personlige egenskaper

 • Du er løsningsorientert og pragmatisk
 • Du er analytisk og strukturert
 • Du kan arbeide selvstendig og samarbeide med ulike fagmiljøer
 • Du er nysgjerrig, kreativ og tar initiativ

Den som ansettes må kunne autoriseres og sikkerhetsklareres for sikkerhetsgradert informasjon.

Vi kan tilby deg

I Konkurransetilsynet vil du få dyktige kollegaer som er opptatt av et godt arbeidsmiljø. Hos oss er de ansatte den viktigste ressursen og vi legger vekt på at alle ansatte har gode utviklings- og karrieremuligheter og trives med sine arbeidsoppgaver og kollegaer. Konkurransetilsynet har fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. I tillegg har tilsynet universell utformede lokaler, kantineordning, eget bedriftsidrettslag, tilgang til treningsfasiliteter og gode ordninger knyttet til bedriftshelse.

Konkurransetilsynet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Konkurransetilsynet ønsker å realisere regjeringens mål tilknyttet inkluderingsdugnaden om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV 'en. Konkurransetilsynet legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Stillingene blir lønnet ut fra kvalifikasjoner og iht. til det statlige lønnsregulativ som rådgiver/seniorrådgiver (st. kode 1434/1364) i lønnsspennet kr. 500 000 – 800 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan gjøres offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentleglova §25. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette grunngis.

Spørsmål om stillingen kan rettes til etterforskningsdirektør Kari Bjørkhaug, tel. 90 51 04 05 eller teknisk etterforsker André Granli, tel. 47 62 83 63.

For mer informasjon om Konkurransetilsynet se vår nettside www.konkurransetilsynet.no